Vannrensing – Aqua Unique Norge 2021-09-06T12:37:50+00:00

30 års internasjonal erfaring innen

R&D, design og produksjon

Komplette løsninger innen vann, medie, avløp, prosess og resirkulering til bedrift, industri, sykehus, akvakultur, maritim & offshore, kommunal og privat vannforsyning

Industri

Komplette vannrenseløsninger for vann, avløp og resirkulering

Bedrift

Komplette vannrenseløsninger for hotell, restaurant boligbyggelag, næringseiendom

Privat

Komplette vannrenseløsninger for hus og hytte

Vannverk

Komplette vannrenseløsninger for

private og kommunale vannforsyninger

Akvakultur

Komplette vann- og avløpsrenseløsninger for

RAS anlegg og prosess

Sykehus

Komplette vannrenseløsninger for sykehus og farmasøytisk industri

  •     Om oss    
  •     Vår historie    
  •     Verdier & visjon 
  • Historien om utrygt norsk drikkevann 
    Om oss    

Basert på vår 30årige internasjonale erfaring innen næringsmiddel, farmasøytisk, sykehus, pulp & paper, mekanisk industri, maritim, offshore og akvakultur skreddersyr vi løsninger for optimalisering av drift og vedlikehold.

Vi er dedikert til å møte fremtidens krav til miljøvennlige, energibesparende og kompakte design.

Gjennom kartlegging av råvannskvalitet, gjeldende lovgivning eller interne kvalitetskrav finner vi den optimale løsning for våre kunder. Vårt ansvar dekker hele prosessen fra design og prosjektering til produksjon, oppstart og service på anlegg for drikkevann, prosessvann og industrielt avløpsvann.

Avhengig av definerte behov leverer vi enkeltkomponenter, skid-baserte løsninger eller nøkkelferdige containerløsninger.

Vi jobber aktivt med “state of the art technology” innen screen filter, media filter, absorbsjon, ionebytting, UF, RO, MB, EDI, UV, AOT, OZON og ClO2, DAF, SBR, MBR, MBBR og BCR.

Parallelt tester vi kontinuerlig nye teknologier, kjører egne piloter og deltar i ulike R&D prosjekter for å sikre dynamisk utvikling ift. stadig skjerpede krav fra myndigheter og ikke minst for å imøtekomme vårt felles globale miljøansvar.


Water is vital – and so is the way we treat it

    Vår historie    

Bakgrunn

Vår reise startet i Danmark i 1990 og siden har vi opparbeidet betydelig spisskompetanse og anerkjennelse gjennom etablering av 7 selskaper i Europa, Øst-Afrika og Sentral Amerika. Siden oppstarten i Danmark i 1990 har vi utviklet oss fra produksjon av én enkel teknologi til dagens R&D, design, produksjon og drift av komplette systemløsninger innen vann, avløp og resirkulering. Reisen har vært lang og krevende, men også svært spennende, og vi tørr påstå at vi har opparbeidet en ganske unik kompetanse og et globalt nettverk av samarbeidspartnere som stiller opp når problemer skal løses.

Gründerkultur & CTS Mission

Vår utvikling har i stor grad vært drevet av en utpreget Gründerkultur med høyt tempo, hardt arbeid og genuin fokus på kvalitet, detaljer og struktur. I tillegg ligger det dypt forankret i bedriftskulturen å utfordre etablerte tankemønstre og i stedet tenke vertikalt eller diagonalt der man vanligvis tenker horisontalt. Denne ingrediens, har sammen med en urokkelig vilje til å lykkes der andre gir opp og likevel gjennom målrettet, analytisk og innovativt arbeid få til det andre ikke trodde var mulig engang. Vi har jobbet aktivt etter vår egendefinerte CTS Mission som sammenfatter vår interne “think tank” og “trouble shooting” kultur:

Challenging

Thinking

Solving

Gjennom denne modellen har vi løst mange utfordringer og fått frem nye innovative og spesialtilpassede grønne løsninger med fokus på miljø, vannbesparelse, energiforbruk, footprint, investerings- og driftskostnad.

Internasjonalt “make shift”


Etter etableringer i Tyskland og Norge på 90tallet, brakte den teknologiske utviklingen på 2000tallet stadig mer avanserte PLC styringer, trådløse følere, biologiske sensorer, fjernavlesning, sømløst grensesnitt osv.


Vi følte nå at vi var modnet og rustet for å ta skrittet ut i det internasjonale markedet.


Basert på et strategisk ønske om å bidra med vår kompetanse i utviklingsland, samtidig som vi skulle drive kommersiell drift, ble flere markeder i Asia, India og Afrika vurdert. Etter flere feasibility studier og prøveleveranser fra 2009 til 2012, ble satsingen for Øst-Afrika gjort i Uganda i 2013 og senere en ny satsing for Sentral Amerika i Costa Rica i 2017. Disse etableringer skulle imidlertid vise seg å være mer krevende enn først antatt.


Motsatt vårt arbeid i Europa har vi i 2. og 3. verden land måttet lære oss å lytte til en annen type kunder og utvikle “make shift” løsninger. Her er fokus ofte rettet mot å få løst et akutt teknisk eller samfunnsmessig problem på en tilfredsstillende miljøvennlig måte, men med fokus på lav investeringskostnad, svært enkel operasjon, drift og vedlikehold


Dette har vært svært lærerikt og gjør at vi i dag har erfaring med “make shift” gjennom mange vellykkede leveranser av både vann- og avløpsrensing til vannverk, industri, hoteller, eiendommer og boligområder. Arbeidsmetodikken er kartlegging av råvanns-/avløpsvannskvalitet, gjeldende lovgivning, interne kvalitetskrav eller rett og slett hvordan kunden ønsker å gjennomføre prosjektet og hvilket budsjett vi må møte.


Mottoet er nå: “Make shift” fungerer også bra og bidrar til å finne løsninger vi vanligvis ikke hadde hatt evnen til å se.

    Verdier & visjon 

Verdier

Vi tenker utenfor boksen

Vi fortsetter å være nysgjerrige

Vi skal levere kvalitet

Vi skal ha fokus på miljø og energiforbruk

Vi skal ha fokus på resirkulering

Vi skal tilføreres oss ny kompetanse

Vi skal aldri stoppe å utfordre

Vi aksepterer ikke korrupsjon

Vi følger vår Corporate Social Responsibility

Vi gir aldri opp


Someone said “Yes we can” – so “can WE”


Visjon

‘Vi jobber aktivt med

“state of the art technology”

og er dedikert til å møte fremtidens krav til miljøvennlige, grønne, kompakte og energibesparende design.

Parallelt tester vi kontinuerlig ut

nye teknologier, kjører egne piloter

og deltar i ulike R&D prosjekter

for å sikre dynamisk utvikling

i forhold til stadig skjerpede krav fra myndigheter og ikke minst for å imøtekomme

vårt felles globale miljøansvar’Historien om utrygt norsk drikkevann 

Historien om utrygt norsk drikkevann

Aqua Unique Norge ble etablert i 1995 og på begynnelsen av 2000 tallet begynte vi å analysere ulike tilgjengelige offentlige data og sammenstilte disse med vår egen datasanking.


Vi analyserte vannprøveresultater fra godkjente vannforsyninger, praktiske erfaringer og vannanalyser fra egne installasjoner på sykehus, sykehjem, tannleger, barnehager, meieri, slakteri og annen næringsmiddel- og prosessindustri. Tilgjengelige rapporter ifm kontaminering av kommunal og privat vannforsyning ble sammenholdt med rapporter om dårlig vedlikeholdt vann- og avløpsnett.


Flere rapporter dokumenterte et enormt etterslep på utbedringer av infrastrukturen med utskiftingsfrekvenser på <0,5%/ per år. Lekkasjeprosenter på opptil 70% på vannforsyningsnettet og det faktum at vann- og kloakkrør for det meste ligger i samme grøft og at kontaminert kloakk- og grøftevann suges inn i drikkevannet ved undertrykk, betød at det i praksis ikke var noen umiddelbar løsning på problemet.

I tillegg sammenlignet vi kravene fra Drikkevannsforskriften i Norge med andre EU-land og fant betydelige unntak fra praksis i EU. Etter hvert avdekket offentlige rapporter at mange norske vannverk ikke møtte Drikkevannsforskriftens krav til hygienisk barriere eller tilstrekkelig turbidtet- og fargefjerning.

Når vi deltok på fagseminarer innen VA sektoren ble fakta ikke vurdert og våre forsøk på å få i gang dialog ble rett og slett ignorert eller bryskt avvist.


I 2004 ble det klart at Svartediket hovedvannforsyning til Bergen var infisert med parasitten Giardia. 5-8.000 mennesker var berørt; herav ble mange hundrede alvorlig syke og frem til i dag er det fortsatt flere som sliter med kroniske plager og er helt eller delvis uføretrygdet.


Vi forsøkte etterfølgende å bringe dette på dagsordenen i ulike organisasjoner og offentlige instanser, deltok på konferanser, skrev bekymringsmeldinger, inviterte til konstruktiv dialog, men ble dessverre møtt med hard kritikk og ble til og med beskyldt for å “skremme forbrukerne”. Noen av detaljene fra denne tiden tåler nok ikke dagens lys!


I august 2007 gjennomførte vi i regi av Stiftelsen Rent Norsk Vann, en Nasjonal Vannkonferanse over 2 dager og kunne glede oss over støtte fra mange hold, men dessverre opplevde vi også boikott og ble direkte motarbeidet og hetset av flere av de ansvarshavende organer for norsk vann.

På høsten 2007 ble et nytt vannbårent utbrudd avdekket, denne gang i Oslo, og dette satte ytterligere fokus på de funn vi hadde påpekt de foregående 10 årene. Vi fikk mye pressedekning og fremla på nytt fakta i ulike aviser, fagblader, radio og tv programmer.

Da det var meget tydelig at de ansvarshavende for norsk vannkvalitet fortsatt ikke ville inngå i konstruktiv dialog, valgte vi i 2008 å gi opp vårt selvfinansierte informasjonsarbeid om norsk vann. Fokus ble i stedet rettet mot hvordan vi kunne bidra med vår kompetanse i utviklingsland.