Bakteriologisk barriere – UV bedrift 2018-11-13T13:31:38+00:00

UV-anlegg for bedrift

Bakteriologisk barriere

PoffLine FS 12 – UV-anlegg for bedrift er et større dimensjonert anlegg beregnet for større vannmengder og tøffere forhold sammenlignet med privat bruk. Anleggene er godkjente av den internasjonale ÖNORM-sertifiseringen, folkehelseinstituttet og mattilsynet.

UV-bestråling har i de senere år vært økende og blitt en vanlig desinfeksjonsmetode både for mindre og større vannkilder og av vann benyttet til ulikt formål. En av hovedgrunnene til at bruk av UV-anlegg har steget så kraftig er ønsket om å benytte mindre klor til desinfisering, noe  som kan gi endret smak/lukt på vannet i tillegg til dannelse av desinfeksjonsbiprodukter. I tillegg ble det en eksplosjon av installering  av UV-anlegg etter parasittproblematikken i Bergen (2004) og Oslo (2007). For noen vannkilder kreves det to hygieniske barrierer for å holde vannet trygt som drikkevann. Da velges ofte UV-anlegg i tillegg til klor. Brønnvannskilder og spesielt fjellbrønner trenger som oftest et UV-anlegg til desinfisering.

Ved å installere et UV-anlegg dannes det en hygienisk barriere hvor bakterier ikke slipper igjennom. Det er viktig at dimensjoneringen gjøres etter dårligste råvannskvalitet og maksimal produksjon og vannforbruk slik at det ikke oppstår en situasjon hvor UV-anlegget ikke gjør en tilfredsstillende desinfisering av vannet. Det regnes som svært pålitelig og er både en kostnadseffektiv og miljøvennlig løsning for desinfisering av vann. Desinfisering ved bruk av UV-anlegg installeres som siste trinn av renseprosessen før vannet går videre til et basseng eller til forbruker. Dette er spesielt avgjørende om, vannet har utfordringer med farge, humus, jern/mangan da dette på renses ut først før vannet går videre til UV-bestråling da økt fargetall vil påvirke UV-transmisjonen og dermed ikke gi en tilfredsstillende desinfisering.

Mikrobiologisk vekst som forekommer i vann begrenses effektiv ved bruk av ultrafiolett lys. Med en bølgelengde på 254nm ødelegges DNA i både bakterier, virus, sopp og cyster og gjør det umulig for organismene å formere seg. På denne måten er de ikke lenger til noen helsemessig fare for forbrukeren. UV-anleggene leveres hovedsakelig med 40 og 30 mWs/cm2 hvor den høyeste dosen kvalifiserer til biodosimetrisk test ÖNORM, DVGW, USEPA og fungerer som en hygienisk barriere mot bakterier, bakteriesporer, parasitter og de fleste virus. Den laveste dosen på 30 mWs/cm2 fungerer som en hygienisk barriere mot bakterier, parasitter og de fleste virus.

Våre UV-anlegg dekker alle bruksområder fra privat til industrielle formål og kan anvendes til stort sett alle vanntyper.

Vi leverer i tillegg reservedeler og forbruksmateriell til alle våre UV-anlegg. For at ditt UV-anlegg skal fungere optimalt til enhver tid anbefales det at lampen skiftes årlig.

Se UV-anlegg for private HER

Se UV-anlegg for industri HER

Bruksområder

  • Privat og offentlig vannforsyning
  • Kontor- og næringsbygg
  • Sykehus
  • Hoteller og restauranter

UV-anlegg med CE og ANS- sertifisering og ÖNORM-godkjent.

Kapasitet   m3/h
Tilkobling DN 25 – DN 350
Sertifidering CA, ACS, ÖNORM
Industriline FS 12 – DW Önorm
  • Enkel programmering
  • Høy kapasitet
  • Europeisk kvalitetsprodukt
  • ÖNORM-godkjent
  • Sertifisering: CA, ACS