Bestill Vannanalyse 2018-04-20T13:52:26+00:00

Bestill vannanalyse

Vannanalyse er helt essensielt for å finne ut av hva som er problemet med vannet og gir grunnlaget for å velge den optimale løsningen. Det er derfor veldig viktig at det blir gjort en vannanalyse. Vi i Aqua Unique har utviklet et vannanalysekonsept slik at det skal være lett for deg å velge hvilken analyse du har behov for samtidig som vi får nok informasjon til å tilby deg den riktige løsningen.

For å gjøre dette lettere for å velge hvilken analysepakke som er riktig for ditt behov, se tabellen under. Det er det høyeste analysepakkenummeret som vil utgjøre den analysepakken du bør velge.

Vannkilde
Vanntype Analyse
Grunnvann A-11
Sjøvann A-12
Brakkvann A-12
Sjøvann A-12
Bruksområde
Vanntype Analyse
Drikkevann A-11
Bruksvann A-11
Næringsmiddel A-12
Prosessvann A-12

Vennligst fyll ut dette bestillingsskjemaet og vi vil sende en analysepakke til dere så raskt som mulig.

Les mer om de ulike analysepakkene

Bestilling av vannanalyse VAK:

Analysepakke:*
Vannkilde:*

Vennligst beskriv problemet som du har med vannet i dag (hvilken farge, type lukt, smak, partikler, og annet):

Kontaktinformasjon:

Fornavn:*
Etternavn:*
Firma/Organisasjon:
Adresse linje 1 (Gate og nr):*
Adresse linje 2:
Postnummer:*
Poststed:*
Telefon:*
Email:*
Analysepakke:*