Hus og Hytte 2018-11-13T13:05:06+00:00

Hus og Hytte

Rent vann er helt essensielt for en god helse. Derfor er det viktig at drikkevannet er fritt for helsefarlige mikroorganismer. Vannforsyninger til hytter i Norge kan komme fra mange forskjellige kilder. De vanligste kildene er kommunalt vann og privat brønn, men noen får også vann fra smelting av snø og overflatevann. Dette gir naturlig nok en stor variasjon på kvaliteten på drikkevannet. Til husstander er det mest vanlig at vannforsyningen kommer fra privat brønn eller overflatevann i tillegg til kommunalt vann.

Mange opplever at kvaliteten på vannet er bedre om vinteren enn om sommeren. Dette er logisk da det er lavere temperaturer, det blir frost og dermed mindre tilsig av forurensning til vannkilden. I tillegg vil lavere temperaturer gir opphav til mindre vekst av bakterier. Det er allikevel viktig å ta de riktige forhåndsreglene i forhold til vannkilden uavhengig av når på året det er snakk om.

Om drikkevannskilden er kontaminert av smittefarlige bakterier i form av avføring fra mennesker å dyr, smågnagere som har falt ned i kilden og dødd osv. kan dette føre til sykdom hos forbruker. Vannkilden er spesielt utsatt for dette om den er åpen eller kommer fra elver og/eller bekker. Harepest kan være forårsaket av smågnagere som har druknet i vann i eller i nærheten av vannkilden slik at den kontamineres. Da må vannet kokes inntil forurensingskilden er oppdaget eller en vannanalyse viser at vannet igjen er trygt. Andre estetiske utfordringer som humus i vannet samt utfelling av jern og mangan kan også forekomme og gjøre vannet misfarget eller gi det en sjenerende lukt og smak.

Råd om drikkevannet

Om drikkevannskilden kommer fra en lukket brønn som ligger i et område med lite aktivitet kan man regne med at vannet er trygt. Det vil allikevel være behov for å utføre regelmessige vannanalyser av vannkilden for å følge med på om vannkvaliteten har forandret seg. Da en vannprøve kun er en punktprøve av vannet der og da, sier det ingenting om endringen av kilden fremover i tid.

Ligger brønnen i nærheten av landbruk eller bebyggelser er det desto enda viktigere å utføre en vannanalyse og muligens også installere et vannrenseanlegg. Snø som faller direkte ned i brønnen eller benyttes om vinterstid når ikke annen vannkilde er tilgjengelig er ofte sikker om den ser hvit og fin ut. Det går derimot an å koke vannet i forkant av bruk for å være helt sikker.

Avhengig av hva som befinner seg i vannet av kontamineringer, forurensninger og partikler kan det være behov for å installere et renseanlegg for å få vannet helt trygt og drikkbart uten bekymring for at vannkvaliteten endrer seg brått over tid. Aqua Unique anbefaler et forfilter i form av et returspylbart filter, et finfilter i form av sedimentfilter, kullfilter for reduksjon av lukt og smak i vannet og evt. en hygienisk barriere mot eventuelle bakterier og virus i form av UV-anlegg av høy kvalitet for å garantere rent og trygt vann hos forbruker. I en del tilfeller er det behov for vannrensing via en filtertank om det f.eks. er større utfordringer med lukt og smak i vannet, om vannet er veldig hardt eller inneholder høye konsentrasjoner av jern og mangan. I tabellen under er det listet opp noen løsninger til ulike problemer som kan oppstå med drikkevannet.

Det er en rekke andre problemer som også kan forekomme med vannet.

Vannkvalitet Problem Løsning
Bakterier Helsefarlig Hygienisk barriere i form av et UV-anlegg
Hardt vann (Kalsium og magnesium) Gjentetting av rør og problemer med varmtvannsbereder, vaskemaskiner, etc. AvherderKombianlegg.
Høyt jern/mangan innhold Misfarging av klesvask og sanitærutstyr. Kombianlegg
Høyt fargetall Dårlig smak. Uestetisk. Kombianlegg
Partikler Uestetisk. Problemer med gjentetting av maskiner. Returspylbart filter
Lav pH Korrosjon på rør pH-justering

Derfor er det viktig at drikkevannet er fritt for helsefarlige mikroorganismer. Aqua Unique leverer enkle og driftsikre UV-anlegg av høy kvalitet for å garantere rent og trygt vann hos forbruker.
Det er en rekke andre problemer som kan forekomme med vannet.

Vannkvalitet Problem Løsning
Bakterier Helsefarlig UV Desinfeksjon
Hardt vann (Kalsium og magnesium) Gjentetting av rør og problemer med varmtvannsbereder, vaskemaskiner, etc. AvherderKombianlegg.
Høyt jern/mangan innhold Misfarging av klesvask og sanitærutstyr. Kombianlegg
Høyt fargetall Dårlig smak. Uestetisk. Kombianlegg
Partikler Uestetisk. Problemer med gjentetting av maskiner. Filter
Lav pH Korrosjon på rør pH-justering

Aqua Unique har løsninger for både kommunalt drikkevann og privat vannforsyning. Vi hjelper til med både vannanalyse og rådgivning for å finne frem til den beste løsningen for ditt problem!

Kontakt oss for tilbud, rådgivning og mer informasjon!