Back Office Salg/Markedsføring 2018-05-28T10:50:40+00:00

Back Office Salg/Markedsføring innen VANN, BWTS & Aqua Cultur – hel/deltid

Med mer enn 25 års internasjonal erfaring innen vannrensing er vi en kjent aktør i markedet innen Drikke- og Prosessvann for Kommersielle og Industrielle applikasjoner.  Vi ønsker nå å styrke vår fokus også innen vannbehandling til Akvakultur og Marine applikasjoner; herunder en ny satsning ift. IMO og USGC krav for rensing av Ballastvann. Bedriften er nettopp flyttet i nye moderne og romslige fasiliteter sentralt ved E18 på Liertoppen for å kunne realisere vekstpotensialet.

Bakgrunn
Vann er en av våre viktigste ressurser og i kraft av stadig skjerpet lovgivning blir gode løsninger innen vannrensing viktigere og viktigere. Vårt nåværende kundeunderlag spenner fra mindre anlegg til offentlige bygg, industri, næringsmiddelindustri, sykehus til små/mellomstore vannverk og internasjonale prosjekt. Det tilbys løsninger med ulike teknologier så som selvspylende filter, sand/media filtrering, ionebytting, UF, RO, UV, EDI og mye mer. Siden 2010 har vi i tillegg fokusert på avløps- og prosessrenseløsninger ved vårt søsterselskap Aqua Unique Africa i Uganda, Øst Afrika. Parallelt gjøres det en nyetablering i Costa Rica, Sentral Amerika i 2017.

Jobben er spennende, allsidig og har et internasjonalt tilsnitt. Du får muligheten til å sette ditt personlig preg på en predefinert men ikke nødvendigvis statisk vekststrategi. Du vil inngå i et team som skal utvikle selskapet fra en liten business enhet med 6-8 årsverk til en betydelig aktør, hvilket åpner for videre karrieremuligheter. Arbeidsmiljøet er preget av gründerånd med meget kort vei til ønskede eller nødvendige justeringer og beslutninger. Du ha levert resultater tidligere, samtidig som du er en strukturert og ressurssterk person for management.

Primære ansvarsområder

 • Sekretær funksjon for management/salgsavdeling med ansvar for utvikling av markedsføringsmaterialer
 • Markedsundersøkelser, call actions og analyser av disse for strategiske veivalg
 • Prosjekthåndtering/tilbud med key account ansvar og leverandør oppfølging
 • Utvikle WEB, eHandel, sosiale medier, digital markedsføring
 • Sekretær for økonomiavdeling med kontroll av bilag/timelister/faktura/kontaktpunkt regnskapsfører
 • Utarbeidelse av budsjetter og markedsanalyser

Kvalifikasjoner

 • Ideelt sett har du tidligere jobbet som «blekksprutt» i en gründerbedrift eller SMB
 • Utdanning eller praktisk erfaring med markedsføring; kompetanse innen eHandel, sosiale medier/digital markedsføring er en fordel
 • Erfaring fra teknisk bedrift med evne til raskt å sette seg inn i nye prosesser og komplekse applikasjoner; f. eks. vann og avløp, vannrensing, miljøteknologi, kjemi-prosess, industri, maritim eller oljebransjen
 • Norsk morsmål og gode engelsk kunnskaper med meget god skriftlig fremstillingsevne på begge språk
 • Kompetanse med Adope (Indesign, Photoshop) og web-design (WordPress) er en fordel
 • Erfaring med CRM (Mamut), oppfølgingssystemer (Asana) og interne prosedyrer (Wiki) er en fordel

Egenskaper

 • Du er ekstrovert og kommuniserer godt med kunder, leverandører og kolleger – «smiler på telefon»
 • Du er strukturert, systematisk og vant til å jobbe selvstendig, men også en god team player
 • Du er en positiv og motiverende kraft for organisasjonen under implementering av vekststrategi
 • Du er tydelig og er ikke redd for å treffe avgjørelser eller fronte utfordringer
 • Du er hardtarbeidende, resultatbevisst og har fokus på å møte deadlines ift. kort/langsiktig målsetning
 • Du har god økonomisk forståelse og er kostnadsbevisst
 • Du er en “quick learner” og ser utfordringer fremfor problemer med fokus på løsninger og fordeler
 • Du har “entreprenør spirit” og ønsker å sette ditt personlige preg på bedriften

Vi ønsker kun å høre fra deg som føler at dette er en personlig match og behandler selvsagt alle henvendelser med høyeste diskresjon. Hel eller deltidsstillingen rapporterer direkte til tiltredende Daglig Leder Urban Nilsson og CEO, Eier, Gründer Per Henriksen som vil bistå i en overgangsperiode for deretter å trekke seg ut av daglig drift og jobbe videre med produktutvikling og internasjonal forretningsutvikling. Betingelser tilpasses kvalifikasjoner og for risikovillig person kan opsjonsprogram vurderes. Send oss CV, attester/vitnemål og kort søknad med beskrivelse av hvorfor nettopp du er den riktige for denne vitale stillingen hos oss. Søknad/Epost merkes «Back-Office» + «Fullt Navn» og sendes til jobs@aun.as For mer informasjon om oss: www.aun.as / www.aquauniqueafrica.com