Lærling Salg, Service og Administrasjon 2018-05-28T10:51:35+00:00

Lærling Salg, Service & Administrasjon

Med mer enn 25 års internasjonal erfaring innen vannrensing er vi en kjent aktør i markedet innen Drikke- og Prosessvann for Kommersielle og Industrielle applikasjoner. Vi jobber også innen vannbehandling til Akvakultur og Marine applikasjoner; herunder en ny satsning ift. IMO og USGC krav for rensing av Ballastvann. Bedriften er nettopp flyttet i nye moderne fasiliteter sentralt ved E18 på Liertoppen.

Vann er en av våre viktigste ressurser og derfor vil løsninger til vannrensing bare bli viktigere og viktigere.
Kundeunderlaget spenner fra mindre anlegg til offentlige bygg, industri, næringsmiddelindustri, sykehus til små/mellomstore vannverk og internasjonale prosjekt. De siste årene har vi i tillegg også fokusert på avløps- og prosessrenseløsninger ved vårt søsterselskap Aqua Unique Africa i Uganda, Øst Afrika. I tillegg vurderes en ny etablering i Costa Rica, Sentral Amerika i 2017.

Siden 2004 har Aqua Unique vært godkjent lærlingebedrift og har god erfaring etter opptak av 6 elever innen Kontor & Administrasjon. To av våre elever er i etterkant blitt utnevnt til sensorer for Fagopplæringskontoret i Buskerud, hvilket tolkes som et bevis på at de har fått en utdanning over gjennomsnittet for faget.
Vi har god erfaring med tilrettelegging av en spennende, kunnskapspreget og generelt meget lærerik utdannelse med internasjonalt touch og klar fokus på «businessforståelse».

Utdanningsløp innbefatter

 • Lager-/logistikk/vareflyt
 • Kontor-/sekretær/digital arkivering
 • Oversettelsesoppgaver
 • Utarbeidelse av manualer
 • CRM arkivering/Asana/Wiki.aun.as
 • Opplæring i prosjektstyringsverktøy
 • Registrering av serviceavtaler og booking av serviceruter
 • Leverandørkontakt Norge/Internasjonalt
 • Tilbud/tilbudsoppfølging/ordreregistrering
 • Intern opplæring i vannkjemi
 • Prosjekthåndtering/kundeoppfølging
 • Deltakelse på serviceoppdrag
 • Interne kurs/eksterne kurs gjennom nasjonale/internasjonale leverandører
 • Markedsføring; WEB, Sosiale medier, mailaksjoner, oppsøkende aksjoner, messer etc.
 • Tilrettelegging av møteaktivitet/reiser/back-office
 • Forefallende arbeid

Kvalifikasjoner

 • Du er moden for alderen eller gjennomgår etterutdanning.
 • Du har levert gode resultater og har et høyt karaktergjennomsnitt.
 • Du har ingen eller meget lavt fravær.
 • Du behersker Norsk og Engelsk muntlig/skriftlig.
 • Du har arbeidserfaring fra sommerjobber eller jobb utenom skoletid.
 • Du kan fremlegge gode referanser.
 • Du har ambisjoner for fremtiden.

Egenskaper

 • Målbevisst.
 • Strukturert og pålitelig.
 • God til å jobbe selvstendig og tar samtidig ledelsen i gruppearbeid.
 • Utadvendt, resultatbevisst og sterk fokus på å møte “deadlines”.
 • Interessert i utfordringer, selvutvikling og tar initiativ til å tilegne deg selv og andre kunnskap.

Vi lover en spennende og allsidig utdannelse og mulighet for en etterfølgende karriere i en fremtidsrettet voksende og tidsriktig bransje.

Send oss CV, attester/vitnemål og søknad merket «Elev Kontor & Administrasjon» + «Fullt Navn» med en beskrivelse av hvorfor nettopp du ønsker å bli elev hos oss

Kontakt e-post: jobs@aun.as

For mer informasjon om oss: www.aun.as / www.aquauniqueafrica.com