System Informasjon:

– Frekvens styrt pumpe system
– Partikle disc filtrering med automatisk tilbakspyling
– UV-C Desinfeksjon, Ø-norm standard