FS 5 – Avherder

Teknisk datablad

Tilstedeværelse av kalsium og magnesium, gir ”hardt vann”. Hardt vann ødelegger vannsystemer, varmtvannsberedere, elektriske husholdningsapparater, ventiler og kraner.

ProffLine FS 5 gjør slutt på skjemmende kalkbelegg på inventar, armaturer og andre deler av installasjonen! Vann med ideell hardhet gir mykere, glattere og renere hår og hud. Klesvask blir renere og mykere. Penger spares på vaskemidler, skyllemidler og såpe. Med ProffLine FS 5 avherdingsanlegg og blandeventil (bestilles separat), kan vannet enkelt justeres til den ønskede hardhet.

Med ProffLine FS 5 vil du oppleve reduserte vedlikeholdskostnader og reparasjoner på inventar, armaturer og andre deler av installasjonen. Gjennom er spesielt syntetisk resin, holder avherderen kalsium og magnesium tilbake og senker hardheten. ProffLine FS 5 er utstyrt med elektronisk styringshode som styrer regenerering ved tid. Programmeringen utføres ved å taste inn enkle data som vannets hardhet, klokkeslett og regenereringsfrekvens. Enheten er også utstyrt med et desinfeksjonssystem, som sikrer mot bakterievekst i resinmediet.

Kontakt oss for pristilbud

FS 5 - Avherder_small

Kalk i rør