FS 8 – Sandfilter

Teknisk datablad

Både kommunalt vann og vann fra private brønner som brukes til drikkevann, vask og teknisk bruk, inneholder ofte en del urenheter/forurensing. For å beskytte vannforsyningen (ventiler, kraner, varmtvannsbereder osv) mot skitt, leire/gjørme, humus, metaller og andre organiske/kjemiske substanser, brukes filtertankanlegg med forskjellige medietyper som holder tilbake mesteparten av disse urenhetene.

ProffLine FS-8 filtertankanlegg er bygd opp av en tank som inneholder et permanent filtermedie bestående av for eksempel filtersand, spesialsand og andre medier med spesifikke bruksområder. For periodisk å fjerne de tilbakeholdte urenheter, utfører partikkelfilteret automatisk en utspyling med forhåndsprogrammert frekvens. Dimensjon på filteret velges ut i forhold til maksimalt vannforbruk pr. time. Konferer alltid med fagfolk om valg av filtertanktype og størrelse.

Kontakt oss for pristilbud

media_filters5