FS 9 – Marmortank

Teknisk datablad

Vannforsyning i Norge har som regel lav pH verdi, lav hardhet, høyt innhold av humus og karbondioksid. Dette fører til at vannet får tærende egenskaper samt oksygendeponering og dermed tærer på rør og øvrig VVS-installasjon. Løsningen på problemet er å installere et nøytraliserende filter med kalsiumkarbonater.

ProffLine FS-9 nøytraliserende filter består av en filtertank som inneholder aktivt medie med kalsiumkarbonater som effektivt øker pH-verdien og vannets hardhet, hvilket gjør at vannet blir mer nøytralt og helst litt basisk. Vann bør ha surhetsgrad på 7,5 – 8,5 pH iht. ”Drikkevannsforskriften”.

Filtermediet returspyles tidsstyrt automatisk. Filtertanken er utstyrt med et elektronisk styringshode med timer (på denne kan man stille inn ønsket returspylingsfrekvens på bakgrunn av vannanalyse). For optimal beskyttelse av systemet, vil vi anbefale å installere en kalkstabilisator etter det nøytraliserende filteret for å hindre utfelling av karbonater.

Kontakt oss for pristilbud

FS 9 - Marmor

Other Products