FS 24 – Reversert Osmose

Når det er behov for fjerning av salter eller vann av veldig høy kvalitet, så tilbyr vi vannbehandling med omvendt osmose eller reversert osmose (RO). Vi leverer små RO anlegg til husholdninger som er påvirket av salt i vannkilden, og vi leverer større RO anlegg til næringsmiddelindustri.

RO anlegg fjerner alt av partikler, farge, smak, metaller, salter og mikroorganismer.

Kontakt oss for pristilbud

LPRO-P16_130x260

Reverse-Osmosis1

Reverse-Osmosis1

Reverse-Osmosis2

Reverse-Osmosis1