UV-rensing for hus og hytte 2019-09-16T16:09:16+00:00

Ecoline UV Filterstasjon

Designet for norsk kommunal vannkvalitet

Dreper bakterier, virus og sopp

Forbedrer lukt, smak og farge

Godt drikkevann til deg og din familie

Hvordan står det egentlig til med vannkvaliteten i Norge i dag? 

Som de fleste andre, tar du sannsynligvis for gitt at du er sikret god og helsemessig betryggende vannkvalitet fra krana. Dessverre er det påvist at mange kommunale vannforsyninger tidvis ikke leverer en tilfredsstillende kvalitet iht. kravene i Drikkevannsforskriften.


Årsaken er at deler av kloakk- og vannforsyningsnettet ifølge ulike kilder snart er 100 år gammelt og nåværende utskiftningstakt/investeringsvilje tilsier at det vil ta 150-200 år å fornye dette. Manglende vedlikehold av høydebasseng, vann og kloakkledninger i samme grøft og kollaps av gamle rør medfører påviselig støtvise innslipp av kloakk, grøftevann og annen forurensing.


Medias dekking av større vannbårne epidemier og stadig hyppigere kokevarsling mange steder i landet understreker dette. I praksis betyr dette at vi alle tidvis kan være eksponert for vannbåren smitte. Dette medfører stort ubehag og i verste tilfelle kan lede til langvarig og kronisk sykdom eller ved lavt immunforsvar kan være direkte livsfarlig.

Vår Renseløsning

Ecoline UV Filterstasjon

Designet for norsk kommunal vannkvalitet

Aqua Unique Ecoline UV Filterstasjon er designet for norsk kommunal vannkvalitet. Glem kokevarsel og usikkerhet ift. helseskadelige bakterier, virus og sopp i drikkevannet. Effektiv forfiltreing og kullfilter med antibakteriologisk nanoteknologi etterfulgt av høyfrekvent UV bestråling med stor UV-dose, sikrer trygt, rent og mer smakfullt vann trass i kontaminering fra vannkilde eller innslipp av kloakk og grøftevann fra utette vann- og avløpsledninger. I tillegg reduseres humus og partikkelutfelling/rust i rør, ventiler, pumper, bereder, sanitærutstyr, vaske-/oppvaskmaskin, kaffemaskin, isbitmaskin og andre hvitevarer.


Enkel og kompakt installasjon, høy kvalitet og miljøvennlig velutprøvd teknologi designet for sikring av ditt drikkevann.

vannrensing

Dreper bakterier, virus og sopp.

Forbedrer lukt, farge og smak

Redusert humus / rust / partikkelutfelling

Enkel Installasjon

Høy Kvalitet

Miljøvennlig

 Lite Vedlikehold

Kompakt Design

Trinn 1


FS 3 – Premium Antibac Sediment Filter


5 mikron filtrering med nano teknologi for reduksjon av sand, silt, rust og suspenderte stoffer fra ledningsnett.

Trinn 2


FS 3 – Premium Antibac Karbon Filter


10 mikron adsorpsjon med nano teknologi for reduksjon av smak, lukt og farge og økt UV-transmisjon.

Trinn 3


FS 12-3.2 Høy Dose UV Filter


Miljøvennlig hygienisk barriere med kraftig ultra violet lys (UV-dose) dreper bakterier (f.eks. E.coli) og sopp, samtidig som DNA i parasitter (f.eks. Giardia) og virus brytes ned.

Ecoline UV Filterstasjon

Designet for norsk kommunal vannkvalitet

Godt drikkevann til deg og din familie

Dreper bakterier, virus og sopp. Forbedrer lukt, smak og farge.

TANNPUSS

DUSJ

VASKEMASKIN

DRIKKEVANN

KJØKKEN

OPPVASKMASKIN

Vannrensing til alle behov

Vi tilbyr løsninger til privat, bedrift, industri, sykehus, akvakultur og vannverk

Aqua Unique har nærmere 30 års erfaring innen vannrensing og har opparbeidet betydelig spisskompetanse og anerkjennelse gjennom etablering av 7 selskaper i Europa, Afrika og Sentral Amerika.

Kontakt oss for tilbud

Kontakt en ekspert på vannrensing. Du får svar innen kort tid.

Ditt bruksområde
Ditt bruksområde
Bolig
Boligbyggerlag
Hotell
Skole
Hytte
Sykehus eller klinikk
Industri
Matproduksjon
Restauranter
Annen

Vi lagrer din e-postadresse for å kunne ta kontakt med deg.Se vår Personvernerklæring

Ring for veiledning

32 23 10 90

Åpningstider Man – Fre

08:30 – 16:30

send epost til

info@aun.as