Vannanalyse VAK 2018-04-20T13:52:27+00:00

Vannanalyse VAK

Vann er det beste løsemidddel som finnes og vannkvaliteten er sterkt varierende ved forbruksstedet uansett om det er privat eller offentlig vannkilde. De etterfølgende individuelle bruks- eller helsemessige problemstillingene tilsvarende komplekse.

For å kunne levere vannrenseanlegg med effektgaranti er det derfor av avgjørende betydning å ha et så bredt og riktig bilde av vannkvaliteten som mulig.

Som en løsning på denne komplekse utfordringen har Aqua Unique i samarbeid med laboratorieselskapet Eurofins utviklet et komplett VannAnalyseKonsept (VAK), som inneholder en rekke komplette vannanalysepakker.

Sjekk din vannkvalitet på 1-2-3

1. Hent et vannprøvesett
2. Fyll vann på flasken og fyll ut skjema
3. Send vannprøveflasken i ferdig frankert emballasje.

De ulike analysepakkene er sammensatt for å gi best mulig oversikt over vannkvaliteten uten å ta prøve av alle parameterne i vannet. Følgende standard vannprøvesett er nå tilgjengelige hos din rørlegger eller direkte fra Aqua Unique Norge AS.

VAK inkluderer

  • Gjennomgang og forklaring av resultater
  • Prosjektering av vannrenseanlegg
  • Tilsendt et uforpliktende tilbud etter dine behov

A – Kjemisk vannanalyse
Denne vannanalysepakken gir deg en nøyaktig oversikt over 11 forskjellige kjemiske parametere i vannet ditt:
Jern, mangan, kalsium, magnesium, turbiditet(partikkeltetthet), ledningsevne, klorid, UV-transmisjon, farge, total hardhet og surhetsgrad (pH-verdi).
Det gir et meget godt bilde av den kjemiske vannkvaliteten.

Pris: Kr 1 750 inkl. moms.

B – Bakteriologisk/kjemisk vannanalyse
Denne kombinerte vannanalysepakken gir deg en nøyaktig oversikt over 14 kjemiske og bakteriologiske parametere:
E.coli bakt., Koliforme bakt. og totalt antall bakt. (kimtall)
i tillegg til alle de 11 kjemiske parameterne i A-pakken: jern, mangan, kalsium, magnesium, turbiditet(partikkeltetthet), ledningsevne, klorid, UV-transmisjon, farge, total hardhet og surhetsgrad (pH-verdi).
Dette gir en unik innsikt i den totale vannkvaliteten.

Pris: Kr 2 390 inkl. moms.

C – Bakteriologisk vannanalyse
Denne spesialiserte og mikrobiologisk vannanalysepakken gir deg følgende 3 bakteriologiske parametere:
E.coli bakterier ved 37° C, Koliforme bakterier ved 44° C og total antall bakterier ved 22° C (kimtall).
Dette gir en god innsikt i den bakteriologiske vannkvaliteten.

Pris: Kr 880 inkl. moms.

Water Analysis

Water Analysis