Vannanalyse 2018-10-29T15:21:12+00:00

Vannanalyse

Vannanalyse er helt essensielt for å finne ut av hva som er problemet med vannet og gir grunnlaget for å velge den optimale løsningen for rensing av den spesifikke vannkilden. Det er derfor veldig viktig at det blir tatt en vannprøve og utført en vannanalyse. Vi i Aqua Unique har utviklet et vannanalysekonsept slik at det skal være lett for deg å velge hvilken analyse du har behov for samtidig som vi får nok informasjon til å tilby deg den riktige løsningen for ditt vann.

For å gjøre det lettere og velge hvilken analysepakke som er riktig for ditt behov, se tabellen under. Det er det høyeste analysepakkenummeret som vil utgjøre den analysepakken du bør velge.

Vannkilde
Vanntype Analyse
Grunnvann A-11
Sjøvann A-12
Brakkvann A-12
Sjøvann A-12
Bruksområde
Vanntype Analyse
Drikkevann A-11
Bruksvann A-11
Næringsmiddel A-12
Prosessvann A-12

Vennligst fyll ut dette bestillingsskjemaet og vi vil sende en analysepakke til dere så raskt som mulig.

Les mer om de ulike analysepakkene

Bestilling av vannanalyse VAK:

Analysepakke:*
Vannkilde:*

Vennligst beskriv problemet som du har med vannet i dag (hvilken farge, type lukt, smak, partikler, og annet):

Kontaktinformasjon:

Fornavn:*
Etternavn:*
Firma/Organisasjon:
Adresse linje 1 (Gate og nr):*
Adresse linje 2:
Postnummer:*
Poststed:*
Telefon:*
Email:*
Analysepakke:*