Avherder – reduksjon av kalk 2018-11-12T14:26:26+00:00

Avherder

Reduksjon av kalsium og magnesium i drikkevannet

For mye kalsium og magnesium i drikkevannet utgjør ingen bevist helsemessig risiko, men det kan bli sjenerende på blant annet armaturer og annet sanitæranlegg i tillegg til at det kan gi bruksutfordringer under blant annet vasking da såpe vil ha problemer med å skumme.

Hardt vann er betegnelsen på at det for høye konsentrasjoner av kalsium og magnesium i vannet enn det som er anbefalt. For å redusere dette er det behov for å bløtgjøre vannet da hardt vann ødelegger vannsystemer, varmtvannsberedere, elektriske husholdningsapparater, ventiler og kraner ved at kjelestein legger seg som et gråhvitt belegg. Du kan lese mer om hardt vann her.

Vann som ineholder store mengder kalsium og mangnesium ledes igjennom tanken som er fylt med et aktivt media. Mediaet sørger for å bytte ut kalsium- og magnesiumioner mot natriumioner fra saltlaken som benyttes under regenereringen. Det er alltid behov for å forfiltrere vannet for andre partikler før det går inn til avherdeingsfilteret. Det benyttes som oftest et returspylbart filter og et sedimentfilter i forkant av avherdingsfilteret. Om vannkilden fremstår som usikker med varierende vannkvalitet med mulighet for innhold av bakterier, anbefales det alltid å installere en hygienisk barriere i form av et UV-anlegg i tillegg helt i slutten av renseprosessen som sikrer et trygt og godt drikkevann.

Med ProffLine FS 5 Avherdingsfilter vil du oppleve reduserte vedlikeholdskostnader og reparasjoner på inventar, armaturer og andre deler av installasjonen. En spesiell syntetisk harpiks i tanken holder kalsium og magnesium tilbake og senker hardheten. ProffLine FS 5 er utstyrt med et elektronisk styringshode som har tidsinnstilt regenerering. Renseanleggene leveres i ulike størrelser og tilpasses alt fra små til store bruk.

ProffLine FS 5 gjør slutt på skjemmende kalkbelegg på inventar, armaturer og andre deler av installasjonen! Vann med ideell hardhet gir mykere, glattere og renere hår og hud. Klesvask blir renere og mykere. Penger spares på vaskemidler, skyllemidler og såpe.

Et avherdingsfiler egner seg både til privat bruk så godt som til industrielle anlegg.

Kapasitet 0,5 – 428 m3/h
Tilkoblingsstørrelse DN 20 – DN 100
Multimodell Alternativt
Simplex
Duplex
 
 
 

  • Reduserer mengden kalsium og magnesium i vannet
  • Bedre rengjøring
  • Enkel programmering
  • Høy kapasitet
  • Høy ytelsesevne 
  • Plassbesparende
  • Europeisk kvalitetsprodukt