Filterhus 2018-10-29T14:54:28+00:00

Filterhus

FS 3 – Filterhus er en rimelig løsning når det er behov for partikkelfjerning. De benyttes i ulike dimensjoner for vannrensing innen industri så vel som til privat husholdning. Filterhus oppbevarer en filterpatron og kan monteres som en enkelt enhet eller i serie. De representerer ofte ett eller flere trinn av en total vannrenseløsning hvor kravet til renhetsgraden av vannet kan være meget høy.

I mange tilfeller er det behov for et sedimentfilter for partikkelreduksjon og et kullfilter for reduksjon av smak og lukt av vannet. Filteret skiftes ut når det er tett av partikler, og byttefrekvens avhenger derfor av vannkvaliteten på råvannet. Filterhusene kommer i ulike størrelser og materiale avhengig av hvilket filter og til hvilket bruk det skal benyttes.

Aqua Unique Norge AS leverer et bredt utvalg filterhus i ulike størrelser tilpasset anbefalt filterpatron.

Klikk her for å lese mer om filterpatroner.

EcoLine FS 3 filterhus

EcoLine FS 3 er det vanligste patronhuset som benyttes til private husholdninger. Det er laget i plast med messingjenger og finnes i både 10’’og 20’’ med ulik diameter (GIANT) hvor størrelsen avgjøres ut fra vannforbruk og vannkvalitet.

ProffLine FS 3 filterhus

ProffLine FS 3 er konstruert med en filterkopp i plast med et hode av messing. Dette gjør filterhuset mer robust og holdbart. De leveres i ulike størrelser og passer både til små husholdninger for privat bruk og for mindre bedrifter eller foretak.

IndustriLine FS 3 filterhus

IndustriLine FS 3 filterhus er konstruert i rustfritt stål og er laget for å håndtere store mengder vann. Filterhusene er derfor av størrelse fra 23’’ og oppover.

Patron Høyde  9 3/4″, 20″, 30″, 40″
Patron Bredde  2.5″, 4.5″
Spesial Størrelse 23″, 40″
Trykk Vanlig 6 Bar
Trykk Rustrfri 16 Bar
EcoLine FS 3
ProffLine FS 3
IndustriLine FS 3
 
 
 
 

  • Kan  brukes til filtrering i alle standard µm-graderinger
  • For økt levetid og finere filtrering anbefales montering av Aqua Unique Returspylbart partikkelfilter før filterhus med filterpatron
  • Høy kapasitet og ytelse.
  • Forberedt for veggmontering
  • Finnes i ulike størrelser tilpasset ønskelig filterpatron