Kombianlegg – reduksjon av jern og mangan 2018-10-29T14:57:20+00:00

Jern/mangan kombianlegg

Reduksjon av jern og mangan i drikkevannet

Jern og mangan i drikkevannet kan gi en estetisk utfordring hvor vannet får en rustrødbrun farge og kan misfarge armaturer og klesvask. Ved høye verdier av jern og mangan i drikkevannet vil det også gi et utslag på både lukten og smaken på vannet.

Det er ikke påvist noen direkte helsemessige effekter ved jern og mangan i drikkevannet, men det vil gi en indirekte helsemessig effekt ved at jern og mangan i drikkevannet gjør vannet misfarget, gir beleggdannelse på kvartsglass og på den måten gjør det ufordrende for et UV-anlegg å utføre tilstrrekkelig bestråling av vannet for å drepe skadelige bakterier og virus. Ler mer om jern og mangan i drikkevann her.

Et kombianlegg vil bidra med å løse utfordringene med jern og mangan i vannet. ProffLine FS 6 – kombianlegg er den ideelle løsningen for problemer med kalk (kalsium), magnesium, jern og mangan i vannet. Anlegget leveres i ulike størrelser og volum tilpasset hvert enkelt formål enten det er til private husholdninger, gårdsbruk, vannverk eller industri.

Renseanlegget er enkelt å installere og enkel i bruk. Det skal alltid installeres etter nødvendig forfiltrering som håndterer partikler og evt. fremmedlegemer og slam før vannet går videre til kombifilteret. Les mer om returspylbart filter her, filterhus her og filterpatroner her.

ProffLine FS 6 er et ionebytteanlegg som består av en filtertank med et spesialmedia og en beholder for salt. Regenerering utføres med saltlake hentet fra saltbeholderen som plasseres sammen med filtertanken. Mediet regenereres automatisk ved hjelp av en hydropneumatisk ventil som kontrolleres av en programmert timer og som utfører regenereringer med faste intervaller som er nødvendige for å holde utstyret i god drift. Intervallene velges ut ifra hver brukers behov og vannkvalitet.

Kapasitet  0,8 – 250 m3/h
Tilkoblingsstørrelse DN 20 – DN 100
Multimodell Alternativt
ProffLine FS 6
  • Reduksjon av jern og mangan i drikkevannet
  • Enkel programmering
  • Høy kapasitet
  • Europeisk kvalitetsprodukt
  • Kan redusere opp til 15 mg/l jern og 3 mg/ mangan
  • lavt strømforbruk