Kullfilter – reduksjon av lukt og smak 2018-10-29T15:00:34+00:00

Kullfilter

Reduksjon av lukt, smak og farge i drikkevannet

Om det foregår bakteriologisk nedbrytning av organisk materiale i ledningsnettet, kan dette føre til dårlig lukt og smak av vannet. Om nedbrytningen  skjer anaerobt (uten oksygen tilstedet) vil det i tillegg dannes hydrogensulfid, som har en karakteristisk lukt som råtne egg. Alger og humus er andre parametere som kan gi lukt og smak på vannet. Om det er kjemiske parametere i vannet som desinfiseres med klor kan dette også gi lukt og smak av vannet. Det er derimot alltid viktig å ta en vannanalyse av vannet for å utelukke eventuelle smittefarlige partikler i vannet.

Aktivt kull har svært mange gode egenskaper som filtermedia innen vannrensing. ProffLine FS 7 kullfiltertank reduserer fritt klor, kloramid, klordioksid, fenoler, organiske oppløsningsmidler, dårlig lukt/smak, oljer, fettstoffer, rensemidler, plantevernmidler og pesticider ved hjelp av flerlagsfiltrering med aktivt karbon. Der er allikevel nødvendig med forfiltrering av vannet i forkant av kullfiltertanken, som bidrar til å rense vannet for partikler. Dette er i all hovedsak et returspylbart filter og et sedimentfilter. Om det er en usikker vannkilde med varierende vannkvalitet igjennom året, kan det være fordelaktig å installere en hygienisk barriere i form av et UV-anlegg i tillegg.

Etter å ha behandlet en viss mengde vann, utfører anlegget en returspyling. Filtertanken er utstyrt med elektronisk timer som sørger for automatisk returspyling etter ønsket intervall fra kunden alt avhengig av vannkvaliteten. Under returspylingen sirkuleres vannet i beholderen slik at karbonet går tilbake til sin opprinnelige form. Etter returspylingen er ProffLine FS 7 klar for å behandle mer vann.

Vannrensing med aktivt kull egner seg like godt til boliger og gårdsbruk som for indutstrielle anlegg og avløpsrensing.

Kapasitet  400 – 9600 m3/h
Tilkoblingsstørrelse DN 20 – DN 100
Multimodell Alternativt
Produkt Datablad
Teknisk Datablad
  • Filtertank i meget solid kunststoff produsert under  de strengeste krav til kvalitet
  • Reduksjon av lukt, smak og farge i vannet
  • Effektiv automatisk returspyling
  • Lite vedlikehold
  • Enkel installasjon
  • Plug’n-play og enkel i drift
  • Enkel programmering