pH-justering 2018-10-17T10:15:01+00:00

pH-justering

ProffLine FS 9 – marmoranlegg er et nøytraliserende filter som består av en filtertank som inneholder et aktivt medie med kalsiumkarbonater som effektivt øker pH-verdien og vannets hardhet, hvilket gjør at vannet blir mer nøytralt og helst litt basisk. Vann bør ha surhetsgrad på 7,5 – 8,5 pH iht. ”Drikkevannsforskriften”.

Filtermediet returspyles tidsstyrt automatisk. Filteranlegget er utstyrt med et elektronisk styringshode med timer (på denne kan man stille inn ønsket returspylingsfrekvens på bakgrunn av vannanalyse). For optimal beskyttelse av systemet, vil vi anbefale å installere en kalkstabilisator etter det nøytraliserende filteret for å hindre utfelling av karbonater.

Kapasitet  500 – 7500 L/h
Tilkobling Størrelse DN 20 – DN 100
Multimodell Alternativt
Produkt Datablad
  • Enkel programmering
  • Enkel drift
  • Enkel programmerin
  • Høy kvalitet
  • Høy effekt
  • Lite vedlikehold