Silfilter – Returspylbart filter 2018-10-29T15:02:28+00:00

Silfilter – Returspylbart filter

ProffLine FS 0 er et selvspylende filter som ofte fungerer som et forfilter eller grovfilter til senere rensing avvannet. Filteret beskytter hele rørsystemet mot partikler og passer til alle typer applikasjoner fra private husholdninger til industrielle design.

Silfilterne er utviklet for å yte en utmerket filtrering, og behøver minimalt av vedlikehold i løpet av filterets levetid. Ved å installere et selvspylende filter på vanninntaket bidrar det til en ekstra trygghet for forbrukeren mot uforutsette hendelser hvor det effektivt stopper harde og halvharde partikler i vann og væsker. Dette kan være nødvendig selv for kommunalt vann, da det til stadighet forekommer store partikler i rørsystemet, noe som kan føre til tekniske problemer og driftsutfordringer i blandebatteri, toaletter, pumper osv.

Silfilteret renses ved hjelp av en tilbakespyling, og under spyling opprettholdes vanntilførselen til brukeren. Under tilbakespylingen er det to armer som går rundt på silfilteret som renser silduken for kontamineringer og forurensing. Dette gjøres manuelt av forbrukeren eller automatisk avhengig av hvilket type selvspylende filter som er valgt. Den automatiske kan stilles inn etter eget ønske- alt fra tilbakespyling hver time, dag, uke eller måned. Filteret er utstyrt med en patentert fordeler (Turboclean) som gir en effektiv tilbakespyling. Dette gjør filteret egnet for vann med urenheter som sand, rust og andre partikler.

Et selvspylende filter er både hygienisk og økonomisk da det krever lite vedlikehold og sjelden bytte av silinnsats da det tilbakespyles med roterende rengjøring.

ProffLine FS 0 finnes i 4 ulike modeller hvor to av produktene er utstyrt med  en automatisk spylefunksjon i ulik størrelse mens de andre styres manuelt. Silfilterne dekker ulike behov og kapasiteter.

Et returspylbart filter bidrar til at fremmedlegemer, partikler og rusk som kommer igjennom hovedvannledningen holdes tilbake av silfilteret. Størrelsen på partikler som holdes tilbake avhenget av størrelsen på silinnsatsen. Fremmedlegemer i vannet kan føre til sterkt redusert levetid på armatur, koblinger, rør og varmtvannsberedere. Da rørsystemet ofte er uoversiktlig har det blitt mer vanlig å installere et returspylbart silfilter.

Sil Materiel Rustfri sølvbelagt
Størreslse DN 20 – 100
Filtreringsgrad 50 – 89 – 125 – 200 – 500 µm
Trykk PN 16
FS 0 – 20-50
FS 0 – AT 20-50
FS 0 – 50-100
FS 0 – AT 50-100
 
 

  • Rustfri filterinnsats i AISI 316
  • Sølvbelagt sil reduserer bakterievekst
  • Robust messinghode PN 16
  • Manuell og Automatisk returspylingsmuligheter
  • Beskytter mot fremmedlegemer i rørsystemet på inntaksvannet
  • Reduserer skader på rørsystem, armatur, varmtvannsbereder og koblinger
  • Lite vedlikehold