Sandfilter 2018-09-12T14:17:39+00:00

Sandfilter

ProffLine FS-8 filtertankanlegg er bygd opp av en tank som inneholder et permanent filtermedie bestående av for eksempel filtersand, spesialsand og andre medier med spesifikke bruksområder. For periodisk å fjerne de tilbakeholdte urenheter, utfører partikkelfilteret automatisk en utspyling med forhåndsprogrammert frekvens. Dimensjon på filteret velges ut i forhold til maksimalt vannforbruk pr. time. Konferer alltid med fagfolk om valg av filtertanktype og størrelse.

Kapasitet  600 – 12800 m3/h
Tilkobling Størrelse DN 20 – DN 100
Multimodell Alternativt
Produkt Datablad
  • Enkel programmering
  • Plug’n-play og enkel i drift
  • Enkel installasjon
  • Kapasiteter fra 600 L/min. – 12 800 L/min (nominelt forbruk)
  • Fleksibel med mange bruksområder
  • Lite vedlikehold