Ultrafiltrering 2018-09-12T14:22:53+00:00

Ultrafiltrering

FS 21 – ultrafiltrering er et membrananlegg, som er laget for husholdninger, små kommersielle bruk og lette industrielle anlegg. Ultrafiltrering kan redusere turbiditet, oppsamling av suspenderte stoffer og de fleste virus/bakterier ned til 0,01 µm uten koagulering. Fibrene er 0,9 mm og strømningshastigheten på utløpet vil avhenge av innløpsturbiditeten. Returspyling og forbedret kjemisk rensing  er integrert i systemet med en frekvens i følge vannkvaliteten. Mengden kjemikalier som benyttes under rensing er avhengig av råvannkvaliteten. Anlegget er bygget med PN10 PVC-rør på ramme.

Kapasitet  0,5 – 45 m3/h
Filtreringsgrad 0,01 µm
Modul installasjon Alternativt
Teknisk Datablad
  • Høy og konsistens produktkvalitet i form av turbiditet (NTU) og siltetthetsindeks (SDI)
  • Tolerant ovenfor dårlig vannkvalitet på innløpsvannet
  • Kan benyttes uten forbehandling av vannet ved bruk av kjemikalier som polymerer, koagulanter eller pH-justeringer
  • Mindre fotavtrykk og vekt sammenlignet med mediefiltrering
  • Forbehandling før innløp til RO-anlegget reduserer rengjøringsfrekvensen og tillater en drift med høyere flux (LMD)
  • Ingen slamfjerning