Bakteriologisk barriere – UV privat 2018-11-14T10:37:49+00:00

UV-anlegg for privat

Bakteriologisk barriere

PoffLine FS 12 – UV-anlegg for privat bruk er små til middels store anlegg beregnet for husholdninger med en privat vannkilde. Disse UV-anleggene fungerer som en hygienisk barriere hvor det ikke stilles store krav til de ulike sertifiseringene som folkehelseinstituttet og mattilsynet krever for større anlegg innen bedrift og industri. Om ønskelig er det så klart mulig å få UV-anlegg med disse sertifiseringene også for privat bruk. Det er uansett viktig å ha et UV-anlegg som er riktig dimensjonert for mengden vannforbruk og vannkvaliteten.

UV-bestråling har i de senere år vært økende og blitt en vanlig desinfeksjonsmetode både for mindre og større vannkilder. Dette gjelder også vann benyttet til ulikt formål. En av hovedgrunnene til at bruk av UV-anlegg har steget så kraftig er ønsket om å benytte mindre klor til desinfisering. Bruk av dette kan gi endret smak/lukt på vannet i tillegg til dannelse av desinfeksjonsbiprodukter. I tillegg ble det en eksplosjon av installering  av UV-anlegg etter parasittproblematikken i Bergen (2004) og Oslo (2007). Brønnvannskilder og spesielt fjellbrønner trenger som oftest et UV-anlegg til desinfisering.

Ved å installere et UV-anlegg dannes det en hygienisk barriere hvor bakterier ikke slipper igjennom. Det er viktig at dimensjoneringen gjøres etter dårligste råvannskvalitet og maksimal produksjon og vannforbruk. Da unngås det en situasjon hvor UV-anlegget ikke gjør en tilfredsstillende desinfisering av vannet. Det regnes som svært pålitelig og er både en kostnadseffektiv og miljøvennlig løsning for desinfisering av vann. Desinfisering ved bruk av UV-anlegg installeres som siste trinn av renseprosessen før vannet går videre til et basseng eller til forbruker. Dette er spesielt avgjørende om vannet har utfordringer med farge, humus og/eller jern/mangan da dette mårenses ut først før vannet går videre til UV-bestråling. Økt fargetall vil påvirke UV-transmisjonen og dermed ikke gi en tilfredsstillende desinfisering.

Mikrobiologisk vekst som forekommer i vann begrenses effektiv ved bruk av ultrafiolett lys. Med en bølgelengde på 254nm ødelegges DNA i både bakterier, virus, sopp og cyster og gjør det umulig for organismene å formere seg. På denne måten er de ikke lenger til noen helsemessig fare for forbrukeren. UV-anleggene leveres hovedsakelig med 40 og 30 mWs/cm2 hvor den høyeste dosen kvalifiserer til biodosimetrisk test ÖNORM, DVGW, USEPA og fungerer som en hygienisk barriere mot bakterier, bakteriesporer, parasitter og de fleste virus. Den laveste dosen på 30 mWs/cm2 fungerer som en hygienisk barriere mot bakterier, parasitter og de fleste virus og er ofte tilstrekkelig for privat bruk.

Våre UV-anlegg dekker alle bruksområder fra privat til industrielle formål og kan anvendes til stort sett alle vanntyper.

Vi leverer i tillegg reservedeler og forbruksmateriell til alle våre UV-anlegg. For at ditt UV-anlegg skal fungere optimalt til enhver tid anbefales det at lampen skiftes årlig.

Se UV-anlegg for bedrift HER

Se UV-anlegg for industri HER

Kapasitet  1,7 – 9 m3/h
Tilkobling Størrelse DN 20 – DN 40
ProffLine FS 12 – Home
  • Standardprogrammet leveres i rustfritt stål AISI 304 eller mot tillegg i AISI 316L
  • Lavtrykkslamper for høy effekt og lav temperatur
  • Privat vannforsyning
  • Hus og hytte
  • Høykvalitets lavtrykkslamper med en bølgelengde på 254 nm
  • UV-dose opp til 60 000 μWs/cm2
  • Arbeidstrykk 10 bar
  • Produsert av ledende europeisk produsent med over 15 års utviklings- og produksjonserfaring