Trenger du filter på kommunalt vann? 2018-10-17T10:44:24+00:00

Trenger du filter på kommunalt vann?

kommunalt-vann-forurensningLekkasjer på vannforsynings- og avløpsnett medfører støtvise innslipp av kloakk i drikkevannet.

Som de fleste andre, tror du sannsynligvis at du er sikret god og helsemessig betryggende vannkvalitet fra krana. Men hvordan står det egentlig til med vannkvaliteten i Norge i dag? Det er dessverre mange kommunale vannforsyninger som ikke har sentral godkjenning iht. Drikkevannsforskriften. I tillegg er store deler av kloakk- og vannforsyningsnettet snart 100 år gammelt. Nåværende utskiftningstakt og investeringsvilje tilsier at det vil ta ca. 200 år å bytte nettet. Kollaps av rør medfører støtvise innslipp av kloakk og annen forurensing. Hyppigheten øker fra dag til dag og vannbåren smitte og sykdom/epidemi er ikke noe fjernt science-fiction scenario. Dette understrekes av at selve forskriften som regulerer vannkvaliteten i Norge åpner for mye dårligere kvalitet på vannet hos deg som forbruker av vannet, enn kvalitetskravet det har når det forlater et godkjent vannverk.

Krav til kvalitet
Helse- og omsorgsdepartement har utarbeidet kvalitetsnormer som drikkevannet skal tilfredsstille. Generelt kan de viktigste kravene for godt drikkevann til privat og profesjonell bruk settes opp slik:

  • Det skal være hygienisk betryggende, uten helseskadelige bakterier
  • Det skal være kjemisk betryggende
  • Det skal være klart
  • Det skal være fritt for framtredende lukt og smak
  • Det skal ikke virke tærende på rør og installasjon
  • Temperaturen bør være mellom 2 og 12 °C
  • Leveringssikkerhet og beredskapshensyn skal være ivaretatt