COVID19 2020-07-08T15:58:26+00:00

COVID-19

Tiltak Prisjusteringer

Kjære kunde/samarbeidspartner,


Verden er snudd på hodet for oss alle, men vi håper likevel at dere alle er ved relativt godt mot, god helse og at COVID-19 ikke har hatt fatale konsekvenser for deres nærmeste, kolleger eller bekjente.

Samtidig som vi setter helsen først, må vi likevel etter beste evne prøve å holde hjulene i gang og vi ønsker hermed kortfattet å informere om våre iverksatte tiltak, prioriteringer og umiddelbare konsekvenser.


Tiltak

Aqua Unique tar som alle andre situasjonen svært alvorlig. Vi gjennomfører i ekspressfart en rekke praktiske interne/eksterne foranstaltninger og sikkerhetstiltak, samtidig som vi må tilpasse oss nye kommunikasjonsformer og lære oss å navigere i et økonomisk landskap som forandrer seg raskere enn noen gang tidligere i vår generasjon. Samtidig følger vi situasjonen tett i våre søsterselskaper nasjonalt og internasjonalt og gjør fortløpende vurderinger, tiltak og tilpasninger basert på utviklingen og vår felles innsats. Herunder prøver vi også å samkjøre internasjonal produksjonskapasitet og innkjøp av komponenter ift. spredningen av og kampen mot COVID-19 og forventer herved i noen utstrekning å kunne imøtegå langsiktige leveranseutfordringer.


Prioriteringer

Aqua Unique har som leverandør av samfunnskritiske komponenter for sikring av drikkevann, næringsmiddelproduksjon og helseforetak og andre sårbare resipienter et utvidet ansvar for å fortsette drift og leveranser og organiserer oss derfor etter beste evne med hjelp av digitale plattformer og minimal fysisk kontakt. Dette fungerer så langt, men vi er nødt å understreke at vi først og fremt må prioritere de mest samfunnskritiske installasjoner vi betjener og håper at kunder med mindre kritiske installasjoner viser forståelse og utviser tålmodighet med alles beste i tanke.

Samtidig må vi også informere om at vår service- og installasjonsavdeling er berørt av krisen og derfor må ta ulike forbehold og sikkerhetstiltak som gjør at effektiviteten kan reduseres noe; også her ber vi om forståelse og tålmodighet. Vi jobber aktivt med tiltak for å bedre denne situasjonen, men dette kan ta noe tid.


Leveringsevne/Prosjekter/Service- og Installasjon

Vi påvirkes alle bokstavelig talt fra dag til dag da råstoffprodusenter, underleverandører og transportører nå for alvor påvirkes av situasjonen. Selv om vi pr i dag har tilnærmet normal drift og leveranseevne fra eksisterende varelagerbeholding, tar vi hermed forbehold om økte leveringstider på prosjekter og komponentleveranser, reservedeler- og serviceleveranser iht. inngåtte Customer Care avtaler og installasjonsjobber.

Det påberopes force majeure iht. våre Salgs- og Leveringsbetingelser paragraf 26. Det tas derfor også forbehold for forsinkede komponent- og prosjektleveranser, erstatningskomponenter/reservedeler, utskifting av komponenter i prosjekter eller lignende tiltak for å opprettholde leveranser.


Prisjusteringer

Det innføres med omgående virkning prisjusteringer ith. våre Salgs-og-Leveringsbetingelser (jfr. Paragraf 2, 4, 25 & 26)

Vi ser allerede at våre innkjøp rammes hardt av de ekstraordinære svingningene i valuta, oljepriser, ekstremt svekket norsk krone og manglende tilgang på råstoff. Detaljer om økonomiske konsekvenser vil fortløpende kommuniseres individuelt til våre kunder og partnere og vi har som målsetning å bidra best mulig til å demme mest mulig opp for merkostnader på pågående prosjekter og installasjonsjobber, men kan selvsagt ikke påta oss det økonomiske ansvaret for force majeure. 2019 priser på generelle komponenter og deler økes med umiddelbar effekt med 30% og det tas forbehold for fortløpende endringer.


Disse endringer er i utgangspunktet gjeldende for alle leveranser inntil videre informasjon formidles.


Vi ser frem til å komme gjennom og løse krisen i samarbeid med myndighetene, våre ansatte, kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere og samfunnet omkring oss.


Med vennlig hilsen/Best regards,

Aqua Unique Norge AS/Aqua Unique Production AS & Søsterselskaper

Per Henriksen

Daglig Leder