forfilter 2021-09-07T08:28:43+00:00

Forfilter

Vi har levert forfilter i Norge siden 1995 og anvender ulike filterteknologier som screen, disc, patron og syklon avhengig av applikasjon.

Forfiltrering er et nødvendig første trinn i nesten samtlige vannrenseanlegg. Samtidig kan forfiltrering også være aktuelt som enkeltstående trinn for å hindre at partikler, rust, sedimentert humus eller kjemisk utfelt stoff og mikroorganismer holdes tilbake.

Vi skreddersyr løsninger for optimalisering av drift og vedlikehold til næringsmiddel, farmasøytisk, sykehus, pulp & paper, mekanisk industri, maritim, offshore og akvakultur.


Silfilter – selvspylende     30-500 mikron

Sil filter anvendes til behandling av grunn- og overflatevann, typisk til reduksjon av partikler og suspenderte stoffer og som forfiltering patronfilter, ionebyttere for jern, mangan, hardhet og humus, i tillegg til UV.

Sil filter krever minimalt av vedlikehold så lenge det blir returspylt.

Størrelsen på partikler som holdes tilbake avhenger av mikronrating på silinnsatsen.

Applikasjonene varierer fra private og kommunale vannforsyninger til bedrifter og maritim sektor.

 • Proffline FS 0- 20- 50 Partikkelfilter
 • ProffLine FS 0 A/T 20 – 50 – Automatisk Partikkelfilter
 • ProffLine FS 0 50 – 100 – Partikkelfilter
 • ProffLine FS 0 A/T 50 – 100 – Automatisk Partikkelfilter
Patronhus og filterpatroner  1-50 mikron
 • FS 3 Sediment filter

Filterpatroner anvendes i en rekke applikasjoner fra private og kommunale vannforsyninger til kjemisk/farmasøytisk/prosess industri, sykehus, laboratorier, og ofte for polering etter sil eller trykkfilter.

Filterpatroner PP

Med en kjerne av polypropylen og sprøyteblåst filterelement oppnås et stort overflateareal på inntil 50% mer enn spundne filterelemter. Dermed oppnås betydelig lenger driftstid.

Filterpatronen holder godt på urenheter som sand, slam, rust og suspenderte stoffer. Flere av våre filterpatroner leveres også i antibakteriell (AB) utførsel for reduksjon av mikrobiologisk vekst.


Filterpatroner Kull blokk

Med en kjerne av polypropylen og karbon filterelement oppnås et stort og jevnt overflateareal. Dermed oppnås betydelig lenger driftstid. Filterpatronen absorberer og reduserer klor, kloramin, dårlig lukt/smak, oljer, fenoler, fettstoffer, klordioksid, rensemidler, plantevernmidler og helt eller delvis oppløste organiske materialer. Virkningsgrad avhenger av innhold av kontaminering og flow/kontakttid.

Flere av våre filterpatroner leveres også i antibakteriell (AB) utførsel for reduksjon av mikrobiologisk vekst.

Trykkfilter – selvspylende  5-1000 mikron

Trykkfilteranlegg anvendes til behandling av grunn- og overflatevann, typisk til reduksjon av partikler og suspenderte stoffer som forfiltrering for MMF, UF, RO og UV.


Applikasjonene varierer fra private og kommunale vannforsyninger til bedrifter, prosessvannsanlegg og sjøvannsapplikasjoner innen akvakultur (RAS), maritim (BWT) og offshore.

 • FS 30 – IndustriLine Trykkfilter MH 0,3
 • FS 30 Industriline Enkeltfilter
 • FS 30 Industriline Multifilter
 • FS 30 TW Trykkfilter
 • FS 30 FW Trykkfilter
Diskfilter 5-500 mikron

Diskfilter består av filtreringselement med en bunke av sammenpressede riflede disker. De riflede diskene kombinerer overflate- og dypfiltrering og dermed oppnås et større filterareal enn med trykkfilter. Partiklene blir holdt tilbake på utsiden og i de meget fine kanalene mellom diskene.


Teknologien fungere bra på applikasjoner med en blanding av bløte partikler og partikler med stor variasjon i størrelse.

Diskfilter anvendes til applikasjoner innen drikkevann, vanningsanlegg, kommunalt avløpsvann, industri og akvakultur (RAS) og som forfiltrering på RO anlegg for brakk- og sjøvann.

 • FS 36 Diskfilter
Syklonfilter 70-110 mikron

Syklonfilter drives i henhold til prinsippet om å separere faste stoffer fra vann, ved at stoffer som har høyere spesifikk tyngdekraft enn vann sentrifugeres ut.

På grunn av sentrifugeeffekten som oppstår når vann går inn til inngangsområdet, vil partikler tyngre enn vann kastes mot membranen for deretter å falle ned til samlingsområde i spiralbevegelser.


Partikler som blir samlet i bunnreservoaret av filteret blir fjernet periodisk eller kontinuerlig manuelt eller automatisk.

Det separerte vannet blir trykket oppover mot utløpet ved hjelp av en vannvirvel i midten av separatoren.

 • FS 37- ProffLine Cyclon filter TFD Marine
 • FS 37 – IndustriLine Syklonfilter SS
Skrapefilter 50-1000 mikron

Skrapefilter er basert på et filtreringsprinsipp med filter sil, hvor de faste partiklene samles opp på innsiden av filterelementet.

I renseprosessen er det en loddrett eller roterende skrape, som skraper de faste partiklene ned i slamkammeret. Skrapefunksjonen aktiveres enten automatisk av differensialtrykk over filteret eller med bestemte tidsintervaller. Dreneringen styres individuelt med et elektrisk eller pneumatisk styresystem.

 • FS 31 – IndustriLine selvspylende filter med skrapeteknologi

Aqua Unique tilbyr et bredt utvalg av komplette systemer og vannbehandlings-teknologier

Vårt komplette produktprogram bygger på “state of the art technology” innen screen filter, media filter, adsorbsjon, ionebytting, UF, RO, MB, EDI, UV, AOT, OZON og ClO2, DAF, SBR, MBR, MBBR og BCR.

Parallelt tester vi kontinuerlig nye teknologier, kjører egne piloter og deltar i ulike R&D prosjekter for å sikre dynamisk utvikling ift. stadig skjerpede krav fra myndigheter og selvfølgelig for å imøtekomme vårt felles globale miljøansvar.

Forfilter
5-1000 mikron

Forfiltrering er et nødvendig første trinn i nesten samtlige vannrenseanlegg.

Samtidig kan forfiltrering også være aktuelt som enkeltstående trinn for å hindre at partikler, rust, sedimentert humus eller kjemisk utfelt stoff og mikro-organismer holdes tilbake.

Vi har levert forfilter i Norge siden 1995, og anvender ulike filterteknologier som screen, disk, patron og syklon avhengig av applikasjon.

Silfilter

Sediment filter

Trykkfilter

Diskfilter

Syklonfilter

Skrapefilter

Vi skreddersyr løsninger for optimalisering av drift og vedlikehold til næringsmiddel, farmasøytisk, sykehus, pulp & paper, mekanisk industri, maritim, offshore og akvakultur.

Multi Media Filter (MMF)
1-1000 m3/t

Multi Media Filter er trykksatte tankanlegg som designes med ulike media for filtrering, felling av jern og mangan, flokkulering av humus, adsorbsjon av lukt, smak, farge, klor, tungmetaller, pH regulering og ulike ionebytteprosesser.

Tanker og rørføring leveres i FRP, stål og rustfrie materialer. Komplett PLC styring med pneumatisk eller elektrisk aktuerte ventiler og tids-/flow-/trykkdiffernsestyrt tilbakespyling eller regenerering. Det leveres også konfigurasjoner med manuelt betjente ventiler.

Avhengig av applikasjon og krav anvendes en lang rekke filtreringsmedier for:

Sediment filtrering

Flokkulering

Felling

Adsorbsjon

Ionebytting

pH regulering

Fenol og olje reduksjon

Vi skreddersyr løsninger for optimalisering av drift og vedlikehold til næringsmiddel, farmasøytisk, sykehus, pulp & paper, mekanisk industri, maritim, offshore og akvakultur

Mekanisk filter – sediment/flokking/flokkulasjon

Container vannrenseanlegg

5-1000 m3/t

Vi har lang erfaring med design og produksjon av nøkkelferdige vannrenseanlegg i container for mobile eller permanente behov. Leveranser innbefatter mindre vannforsyningsanlegg, prosessvann og industrielle avløpsapplikasjoner.

Containere kan leveres pre-isolert, med AC, pumpestasjon, mottakstank, rentvannstank, nødvendig vannrenseteknologi og teknologispesifikasjon tilpasset marked, applikasjon, drifts- og vedlikeholdsscenario. Avhengig av applikasjon og flow kan flere containere parallel- eller seriekobles.

Drikkevann – Prosessvann – Industrielt avløp

Gjennom kartlegging av råvanns- eller avløpskvalitet, gjeldende lovgivning eller interne kvalitetskrav finner vi den optimale løsning med fokus på ønsket CAPEX/OPEX scenario.

Vi jobber aktivt med “state of the art technology” innen screen filter, media filter, adsorbsjon, ionebytting, UF, RO, MB, EDI, UV, AOT, OZON og ClO2, DAF, SBR, MBR, MBBR og BCR.

Ultrafilter (UF)
Membranfiltrering >0,03 mikron

Drikkevann

Vi har lang erfaring med anvendelse av ultrafiltrering som et poleringstrinn i drikkevann for partikkelfjerning og som mikrobiologisk barriere.

Våre membraner fungerer som en absolutt barriere for å ekskludere partikler, kolloider og makromolekyler (herunder noen organiske stoffer og mikroplast) ned til 0,03µm, inkludert patogener, bakterier og virus.

Industri & prosessvann

Ultrafilter systemer anvendes dessuten i stadig større grad innen følgende områder:

Næringsmiddel

Farmasøytisk

Sykehus

Laboratorier

Blod dialyse

Akvakultur

I forhold til design, CAPEX/OPEX scenario bruker vi også ultrafiltrering som forbehandling for RO anlegg for optimert drift, redusert CIP og lenger levetid.


Omvendt Osmose (RO)

Membranfiltrering >0,0001 mikron

Drikkevann

Vi har lang erfaring med anvendelse av siste poleringstrinn i drikkevann for partikkelfjerning, farge, smak og fjerning av lukt og som mikrobiologisk barriere.

Våre membraner fungerer som en absolutt barriere for å ekskludere partikler, kolloider og makromolekyler (herunder organiske stoffer og mikroplast), næringssalter, klorider og giftstoffer ned til 0,0001µm, inkludert patogener, bakterier og virus.

Industri & prosessvann

RO systemer med forfiltrering anvendes i mange industrielle prosesser for produksjon av prosessvann med lav ledningsevne for å unngå korrosjon og utfellingsproblematikk.

Næringsmiddel

Farmasøytisk

Sykehus

Laboratorier

Bloddialyse

Akvakultur

Maritim

Offshore

De-Ionisering (EDI/MB)

Ledningsevne <1µ/cm

Elektro De-Ionisering (EDI) anvendes som et siste poleringstrinn for å produsere ultrarent de-mineralisert vann med ledningsevne helt ned til <1µ/cm.

Mixed Bed (MB) anvendes som et siste poleringstrinn for å produsere de-mineralisert vann med lav ledningsevne til laboratorier, fotolaboratorier, trykkerier, tannleger, leger, apoteker, skoler, lasermaskiner, batteripåfylling og lignende applikasjoner.

Industri & prosessvann

EDI vann med ledningsevne helt ned til <1µ/cm anvendes innen:

Semiconductor

Farmasøytisk

Kraftverk

Kjelevann

Bloddialyse

Forbehandling med enkelt eller double pass RO er normalt nødvendig for industrielle prosesser for å oppnå ønsket ledningsevne. Pga. drift, vedlikehold, energiforbruk og miljøhensyn anvender vi fortrinnsvis EDI som siste poleringstrinn fremfor MB.

Ultraviolett filter (UV/AOT)

Dose 40-120 mJ/cm3
Ö-norm/NVI/IMO/USCG

Høyeffektive UV-filter som bakteriologisk barierre for bakterier, virus, sporer og parasitter. UV-bestråling er en 100% miljøvennlig teknologi for å sikre trygt og bakteriefritt vann.

Vi har levert UV-anlegg i Norge siden 2000 og leverer løsninger til en rekke applikasjoner og med ulike lovpålagte godkjenninger og interne godkjenninger.

Ö-norm godkjente UV-anlegg for privat og kommunal vannforsyning, samt industri, sykehus og farmasøytisk industri.

Veterinærinstitutt godkjenning (NVI) for RAS og andre applikasjoner innen akvakultur.

IMO & USCG godkjenning for ballastvann applikasjoner (BWT).

UV-anlegg for desinfeksjon av vann til næringsmiddelinsdustri, fontener og vanndamp.

UV-anlegg for polering av fekalt eller industrielt avløpsvann.

UV-anlegg for private hustander, hytter og bedrifter.

Sølvion-sterilisering

Sølvion-sterilisering anvendes på drikke- og prosessvannsanlegg for sterilisering av vann i tanker og rørsystemer. Teknologien er i utgangspunktet utviklet og brukt innen maritim sektor, men anvendes nå også som beskyttelse mot legionella.

Typiske applikasjoner for denne teknoloigen er:

Tanker

Fontener

Lukkede rørsystemer

Drikkevann maritimt/offshore


Lagringstanker

0,1-25.000 m3

Vi leverer lagringstanker for oppsamling av råvann, rentvann, skyllevannm, prosessvann og avløpsapplikasjoner.

Tanker designes etter behov med pumpe- og flottørstyringer.

Tanker 0,1-15m3

Tanker i denne kategorien for rent vann leveres som regel i PP og PE materiale, men kan også leveres i SS 304 eller 316.

Tanker 15-25.000 m3

Tanker i denne kategorien designes ift. behov og monteres på bruksstedet. Flat sheet konstruksjonen muliggjør retrofit i eksisterende bygg og kan tilpasses tilgjengelig footprint.