Hardt vann 2018-11-12T14:39:37+00:00

Hardt vann

Kalsium og magnesium forårsaker det vi på folkemunne kaller for hardt vann. For høye verdier av disse parameterne i vannet kan gi bruksmessige problemer. Det er ikke registrert noen helsemessig risiko ved høye konsentrasjoner av kalsium i drikkevannet. Grunnet stilles det heller ingen krav til maksimalt innhold av kalsium i vannet fra drikkevannsforskriften.

I Norge er hardt vann generelt et lite problem, men det forekommer i enkelte grunnvannskilder og i områder med kalkrike bergarter. Tilførsel av kalk fra kalking av vassdrag og bruk av kalk i vannbehandlingen har generelt lite bidrag til vannets totale hardhet. Problemet oppstår først når det benyttes grunnvann fra kalkholdig berggrunn.

Norske vannverk oppgir hardhet i tyske hardhetsgrader (°dH) eller i milligram kalsium pr liter vann (mg Ca/L). Dette inkluderer også mengden magnesium i vannet. Tabellen nedenfor viser en ofte benyttet inndeling av vannt i ulike hardhetsklasser

Tabell 1: Sammenheng mellom hardhetsklasser i innhold av kalsium og i tyske hardhetsgrader

Hardhetsklasse  Milligram kalsium pr liter (mg Ca/L) Tyske hardhetsgrader (ºdH)
Meget bløtt vann 0 – 15 0 – 2,1
Bløtt vann 15 – 35 2,1 – 4,9
Middels hardt vann 35 – 70 4,9 – 9,8
Hardt vann 70 – 150 9,8 – 21
Meget hardt vann > 150 > 21

 

Mye kalsium og magnesium i vannet vil gi et gråhvitt belegg på glass, kjeler, kaffetraktere, vaskemaskiner og oppvaskmaskiner. Dette belegget kalles kjelestein og består av kalsiumkarbonat (CaCO3) og kan føre til energitap og skade på elektriske varmeelementer. Det oppleves ofte et redusert vaskeresultat da såpen skummer lite og gjerne felles ut i vannet. Dette resulterer ofte i at det benyttes mer såpe enn nødvendig.

Det er gjort flere utenlandske studier på hardt vann hvor dette er et problem. Det viste en sammenheng mellom vannets hardhetsgrad og dødeligheten av hjerte- og karsykdommer. Hardt vann er også mindre korrosivt på ledningsnettet, men som nevnt tidligere vil store mengder kalk (spesielt fra grunnvann) føre til belegg av kjelestein og på sikt ødelegge og tette rør.

Hvordan behandles hardt vann?

Hardt vann behandles vha. en ren ionebytter, kalt avherding. Om det er andre komponenter i vannet som det også er behov for å rense ut, kan et kombianlegg være mer gunstig. Les mer om avherder her.

Ved å bløtgjøre vannet er det lavere konsentrasjoner av kalsium og magnesium, noe som fører til at såpe og rengjøringsmidler skummer bedre og fungerer mer effektivt.