Mobil drikkevannsbehandling 2021-05-05T03:13:32+00:00

Reservevann /

Nødvann

Sikker leveranse av trygt drikkevann er viktig


Vann hentes direkte fra naturen, enten fra overflatevann som bekk, elv, innsjø, overflatebrønn eller fra grunnvannet i form av borebrønner og lignende. Siden vann løser opp de aller fleste kjente kjemiske og mikrobiologiske stoffer vil vannet ta med seg svært mye forurensning (lukt, smak, farge, partikler, bakterier osv).

I praksis betyr dette at vi alle tidvis kan bli eksponert for vannbåren smitte. Dette kan medføre store ubehag og i verste tilfelle kan lede til langvarig og kronisk sykdom.

Sykdomsutbrudd som skyldes dårlig kommunalt vann forekommer med jevne mellomrom i Norge. De siste 20 årene er det registrert 78 drikkevannsbårne utbrudd med til sammen 17 000 sykdomstilfeller. Bedre vann, sanitærforhold og hygiene kan redusere diarésykdommer og andre vannrelaterte sykdommer betydelig.

Iht. Drikkevannsforskriften, § 12 – Krav til kvalitet, skal vannforsyninger være helsemessig betryggende. I tillegg omfatter Mattilsynets Veileder til Drikkevannsforskriften §9 – Leveringssikkerhet/Nødvann, beskrivelser av ulike tiltak i form at drifts- og beredskapsplaner for reserve- og nødvann for kontinuerlig levering av helsemessig betryggende drikkevann uansett ytre omstendigheter. Trygt drikkevann er viktig for folkehelsen.

Som en løsning på denne utfordringen jobber Aqua Unique nå aktivt med design av ulike modulære mobile vannrenseenheter som kan møte disse kravene for godkjenning iht. Mattilsynets Veileder. 

Erfaringsgrunnlaget er mer enn 30 års prosjektering, design og produksjon av ulike vannbehandlingsløsninger. Vi har fokus på enkel drift og vedlikehold, og vi kan bidra til at du får en optimal vannbehandlingsløsning som er tilpasset ditt råvann og ditt vannforbruk.

Sikker leveranse av trygt drikkevann er viktig for folkehelsen. Aqua Unique leverer driftsikre UV-desinfeksjonsanlegg, sterilfiltre og Omvendt osmose (RO) av høy kvalitet for å garantere rent og trygt vann.

Modulære vannbehandlingsanlegg

Mange behov – flere løsninger

MOD VB Basic / MOD VB Plus

Modulære vannbehandlingsanlegg (MOB VB) er ideelle for avsidesliggende samfunn, gruveleirer og andre permanente bosetninger. Siden modulære anlegg kan lett ekspanderes og tilpasset med ytterligere behandlingstrinn uten behov for stor skala ingeniøring og konstruksjons kostnader, kan samfunn og andre operatører fleksibiliteten i å takle svingninger i etterspørsel etter drikkevann av høy kvalitet.

Disse modulære vannbehandlingsanleggene hjelper deg møte de mest strenge drikkevannskravene i henhold til norske standarder. Aqua Unique har kunnskapen, evnen og ekspertisen til å designe, konstruere og drifte vannbehandlingsanlegg for både kommunale og industrielle behov. Våre mobile vannbehandlingsanlegg vil gi renset vann av høy kvalitet i en modulær, containerisert løsning med evne til plug-and-play.

Enten fra borehull, elver eller til og med havet, vil vi skreddersy en spesialtilpasset løsning fra «state of art» behandlingsteknologier for å forvandle ditt råvann inn til en ferskvannskilde av høy kvalitet.

FORDELER

  • Kostnadseffektiv fersk vannforsyning, hvor som helst i Norge
  • Robust design for tøffe driftsforhold
  • Minimalt med mekaniske deler betyr lavt vedlikehold
  • Effektive og pålitelige vannbehandlingsanlegg
  • Svært få bevegende deler og tar opp minimalt med plass
  • Enkel og pålitelig drift
  • Hele spekteret av merverditjenester tilgjengelig

Effektive og pålitelige vannbehandlingsanlegg

CONTAINERISERTE VANNBEHANDLINGSANLEGG TILBYR RASK LEVERING TIL LOKASJON

Ulikt svære vannbehandlingsanlegg som kan ta flere år å designe, konstruere og kommisjon, Våre vannbehandlingsanlegg er produsert, levert og installert med mye kortere ledetider.


Ved å skisse på en eksisterende portfolio av hundrevis av allerede installerte prosjekter, kan Aqua Unique skreddersy vannbehandlingsanlegg innen korte ledetider. Dette hjelper samfunn å møte hastende problemer med vannmangel og garantere en fersk og jevn vannforsyning.

Vannbehandlingsanlegg er

«Plug and play»

MODULÆRE VANNBEHANDLINGSANLEGG

«Plug and play» vannbehandlingsanlegg muliggjør det for oss å få anlegget levert og opp i drift på ingen tid og med minimalt on-site ingeniøring. Denne enkle og raske kommisjons standarden skiller Aqua Unique seg, som nøye tester og verifiserer anleggets effektivitet før den blir satt i drift på lokasjonen, fra andre leverandører av små-skala vannbehandlingsanlegg.


Alle anlegg er montert på forhånd og «Factory Accteptance Tested», som gjør dem klare for umiddelbar bruk når det ankommer («plug and play» funksjonalitet).

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Kontakt en ekspert på vannrensing. Du får svar innen kort tid.

Ditt bruksområde
Ditt bruksområde
Bolig
Boligbyggerlag
Hotell
Skole
Hytte
Sykehus eller klinikk
Industri
Matproduksjon
Restauranter
Annen

Vi lagrer din e-postadresse for å kunne ta kontakt med deg. Se vår Personvernerklæring

Aqua Unique tilbyr et bredt utvalg av komplette systemer og vannbehandlings-teknologier

Vårt komplette produktprogram bygger på “state of the art technology” innen screen filter, media filter, adsorbsjon, ionebytting, UF, RO, MB, EDI, UV, AOT, OZON og ClO2, DAF, SBR, MBR, MBBR og BCR.

Parallelt tester vi kontinuerlig nye teknologier, kjører egne piloter og deltar i ulike R&D prosjekter for å sikre dynamisk utvikling ift. stadig skjerpede krav fra myndigheter og selvfølgelig for å imøtekomme vårt felles globale miljøansvar.

Forfilter
5-1000 mikron

Forfiltrering er et nødvendig første trinn i nesten samtlige vannrenseanlegg.

Samtidig kan forfiltrering også være aktuelt som enkeltstående trinn for å hindre at partikler, rust, sedimentert humus eller kjemisk utfelt stoff og mikro-organismer holdes tilbake.

Vi har levert forfilter i Norge siden 1995, og anvender ulike filterteknologier som screen, disk, patron og syklon avhengig av applikasjon.

Silfilter

Sediment filter

Trykkfilter

Diskfilter

Syklonfilter

Skrapefilter

Vi skreddersyr løsninger for optimalisering av drift og vedlikehold til næringsmiddel, farmasøytisk, sykehus, pulp & paper, mekanisk industri, maritim, offshore og akvakultur.

Multi Media Filter (MMF)
1-1000 m3/t

Multi Media Filter er trykksatte tankanlegg som designes med ulike media for filtrering, felling av jern og mangan, flokkulering av humus, adsorbsjon av lukt, smak, farge, klor, tungmetaller, pH regulering og ulike ionebytteprosesser.

Tanker og rørføring leveres i FRP, stål og rustfrie materialer. Komplett PLC styring med pneumatisk eller elektrisk aktuerte ventiler og tids-/flow-/trykkdiffernsestyrt tilbakespyling eller regenerering. Det leveres også konfigurasjoner med manuelt betjente ventiler.

Avhengig av applikasjon og krav anvendes en lang rekke filtreringsmedier for:

Sediment filtrering

Flokkulering

Felling

Adsorbsjon

Ionebytting

pH regulering

Fenol og olje reduksjon

Vi skreddersyr løsninger for optimalisering av drift og vedlikehold til næringsmiddel, farmasøytisk, sykehus, pulp & paper, mekanisk industri, maritim, offshore og akvakultur

Mekanisk filter – sediment/flokking/flokkulasjon

Container vannrenseanlegg

5-1000 m3/t

Vi har lang erfaring med design og produksjon av nøkkelferdige vannrenseanlegg i container for mobile eller permanente behov. Leveranser innbefatter mindre vannforsyningsanlegg, prosessvann og industrielle avløpsapplikasjoner.

Containere kan leveres pre-isolert, med AC, pumpestasjon, mottakstank, rentvannstank, nødvendig vannrenseteknologi og teknologispesifikasjon tilpasset marked, applikasjon, drifts- og vedlikeholdsscenario. Avhengig av applikasjon og flow kan flere containere parallel- eller seriekobles.

Drikkevann – Prosessvann – Industrielt avløp

Gjennom kartlegging av råvanns- eller avløpskvalitet, gjeldende lovgivning eller interne kvalitetskrav finner vi den optimale løsning med fokus på ønsket CAPEX/OPEX scenario.

Vi jobber aktivt med “state of the art technology” innen screen filter, media filter, adsorbsjon, ionebytting, UF, RO, MB, EDI, UV, AOT, OZON og ClO2, DAF, SBR, MBR, MBBR og BCR.

Ultrafilter (UF)
Membranfiltrering >0,03 mikron

Drikkevann

Vi har lang erfaring med anvendelse av ultrafiltrering som et poleringstrinn i drikkevann for partikkelfjerning og som mikrobiologisk barriere.

Våre membraner fungerer som en absolutt barriere for å ekskludere partikler, kolloider og makromolekyler (herunder noen organiske stoffer og mikroplast) ned til 0,03µm, inkludert patogener, bakterier og virus.

Industri & prosessvann

Ultrafilter systemer anvendes dessuten i stadig større grad innen følgende områder:

Næringsmiddel

Farmasøytisk

Sykehus

Laboratorier

Blod dialyse

Akvakultur

I forhold til design, CAPEX/OPEX scenario bruker vi også ultrafiltrering som forbehandling for RO anlegg for optimert drift, redusert CIP og lenger levetid.


Omvendt Osmose (RO)

Membranfiltrering >0,0001 mikron

Drikkevann

Vi har lang erfaring med anvendelse av siste poleringstrinn i drikkevann for partikkelfjerning, farge, smak og fjerning av lukt og som mikrobiologisk barriere.

Våre membraner fungerer som en absolutt barriere for å ekskludere partikler, kolloider og makromolekyler (herunder organiske stoffer og mikroplast), næringssalter, klorider og giftstoffer ned til 0,0001µm, inkludert patogener, bakterier og virus.

Industri & prosessvann

RO systemer med forfiltrering anvendes i mange industrielle prosesser for produksjon av prosessvann med lav ledningsevne for å unngå korrosjon og utfellingsproblematikk.

Næringsmiddel

Farmasøytisk

Sykehus

Laboratorier

Bloddialyse

Akvakultur

Maritim

Offshore

De-Ionisering (EDI/MB)

Ledningsevne <1µ/cm

Elektro De-Ionisering (EDI) anvendes som et siste poleringstrinn for å produsere ultrarent de-mineralisert vann med ledningsevne helt ned til <1µ/cm.

Mixed Bed (MB) anvendes som et siste poleringstrinn for å produsere de-mineralisert vann med lav ledningsevne til laboratorier, fotolaboratorier, trykkerier, tannleger, leger, apoteker, skoler, lasermaskiner, batteripåfylling og lignende applikasjoner.

Industri & prosessvann

EDI vann med ledningsevne helt ned til <1µ/cm anvendes innen:

Semiconductor

Farmasøytisk

Kraftverk

Kjelevann

Bloddialyse

Forbehandling med enkelt eller double pass RO er normalt nødvendig for industrielle prosesser for å oppnå ønsket ledningsevne. Pga. drift, vedlikehold, energiforbruk og miljøhensyn anvender vi fortrinnsvis EDI som siste poleringstrinn fremfor MB.

Ultraviolett filter (UV/AOT)

Dose 40-120 mJ/cm3
Ö-norm/NVI/IMO/USCG

Høyeffektive UV-filter som bakteriologisk barierre for bakterier, virus, sporer og parasitter. UV-bestråling er en 100% miljøvennlig teknologi for å sikre trygt og bakteriefritt vann.

Vi har levert UV-anlegg i Norge siden 2000 og leverer løsninger til en rekke applikasjoner og med ulike lovpålagte godkjenninger og interne godkjenninger.

Ö-norm godkjente UV-anlegg for privat og kommunal vannforsyning, samt industri, sykehus og farmasøytisk industri.

Veterinærinstitutt godkjenning (NVI) for RAS og andre applikasjoner innen akvakultur.

IMO & USCG godkjenning for ballastvann applikasjoner (BWT).

UV-anlegg for desinfeksjon av vann til næringsmiddelinsdustri, fontener og vanndamp.

UV-anlegg for polering av fekalt eller industrielt avløpsvann.

UV-anlegg for private hustander, hytter og bedrifter.

Sølvion-sterilisering

Sølvion-sterilisering anvendes på drikke- og prosessvannsanlegg for sterilisering av vann i tanker og rørsystemer. Teknologien er i utgangspunktet utviklet og brukt innen maritim sektor, men anvendes nå også som beskyttelse mot legionella.

Typiske applikasjoner for denne teknoloigen er:

Tanker

Fontener

Lukkede rørsystemer

Drikkevann maritimt/offshore


Lagringstanker

0,1-25.000 m3

Vi leverer lagringstanker for oppsamling av råvann, rentvann, skyllevannm, prosessvann og avløpsapplikasjoner.

Tanker designes etter behov med pumpe- og flottørstyringer.

Tanker 0,1-15m3

Tanker i denne kategorien for rent vann leveres som regel i PP og PE materiale, men kan også leveres i SS 304 eller 316.

Tanker 15-25.000 m3

Tanker i denne kategorien designes ift. behov og monteres på bruksstedet. Flat sheet konstruksjonen muliggjør retrofit i eksisterende bygg og kan tilpasses tilgjengelig footprint.

Våre miljøvennlige renseløsninger

Komplette vannrenseløsninger for vann, avløp og resirkulering

Drikkevann

Private og kommunale vannforsyninger opplever utfordringer med naturlige forekommende kjemiske, organiske og mikrobiologiske stoffer som krever lovpålagt vannrensing for å sikre trygg drikkevannskvalitet.

Samtidig oppleves et betydelig økt fokus på behov for desentral rensing hos sårbare abonnenter og vanlige sluttbrukere pga. stadig økende kokevarsler i privat og offentlig vannforsyning.

Aqua Unique bidrar med vannanalyse, tolking, design, forslag til løsning og produksjon av anlegg tilpasset din vannforsyning.

Prosessvann

Uansett om råvannskilde er kommunal eller privat, må vannkvalitet og utslipp vurderes mot gjeldende lovgivning, interne kvalitetskrav eller drifts- og vedlikeholdsmessige hensyn.

Aqua Unique bidrar med vannanalyse, tolking, design, miljøtiltak, retrofit, vurdering av muligheter for resirkulering og optimering av drift og vedlikehold.

Kjelevann

Reduksjon av hardhet, jern, mangan og organisk materiale sikrer marginal utfelling og korrosjon. God kontroll på ledningsevne sikrer optimal drift og vedlikehold av kjeleanlegg.

Aqua Unique bidrar med vannanalyse, tolking, design og forslag til forbehandling av kjelevann som sikrer spevannkvalitet helt ned til <1µS/cm.

Industrielt avløpsvann

Kravene til industrielt avløp skjerpes stadig raskere i tråd med økt fokus på miljøforurensing, global oppvarming og påvirkning av biologisk mangfold.

Reduksjon av blant annet BOF, KOF, TSS, TDS, tungmetaller, nitrat, nitritt, fargetall og øvrige rest-/bi-produkter er essensielt for å redusere miljøbelastende utslipp.

Aqua Unique bidrar med nøkkelferdige løsninger som inkluderer DAF, SBR, MBR, MBBR, BCR, UF, RO, UV, AOT, OZON og ClO2. Design og løsning er primært fokusert på miljøeffekt, retrofit, footprint, ekspansjonsmuligheter, drift- og vedlikeholdskostnader.

Skyllevann

Reduksjon av hardhet, jern, mangan og organisk materiale sikrer marginal utfelling i oppvarmingsenheter, ventiler, pumper, doseringsenheter og dyser og bidrar samtidig til bedre innblanding og av vaskemidler, tensider, høyere effekt av kompleksbindere og bedre avrenning/tørk.

God kontroll på ledningsevne sikrer optimal drift og vedlikehold av prosessanlegget og bidrar til redusert vaskemiddel- og kjemikalieforbruk, samt lavere driftskostnader til CIP og annet vedlikehold/rengjøring.

Aqua Unique bidrar med vannanalyse, tolking, design, miljøtiltak, resirkulering og forslag til optimert drift på skylle- og vaskevannsprosesser med ledningsevne helt ned til <1µS/cm.

Industri

Komplette vannrenseløsninger for vann, avløp og resirkulering

Bedrift

Komplette vannrenseløsninger for hotell, restaurant boligbyggelag, næringseiendom

Privat

Komplette vannrenseløsninger for hus og hytte

Vannverk

Komplette vannrenseløsninger for

private og kommunale vannforsyninger

Akvakultur

Komplette vann- og avløpsrenseløsninger for

RAS anlegg og prosess

Sykehus

Komplette vannrenseløsninger for sykehus og farmasøytisk industri

Ring for veiledning

32 23 10 90

Åpningstider Man – Fre

08:30 – 16:30

send epost til

info@aun.as