Aqua Unique Africa 2018-05-22T09:49:21+00:00

Aqua Unique Africa

I 2013 ble søsterselskapet Aqua Unique Africa opprettet i Kampala, Uganda, med fokus på det Øst Afrikanske markedet. Det er et marked i stor vekst og store behov for rent og trygt vann. Det er også store behov for avløpsrenseløsninger både for husholdninger og for industri. Aqua Unique Africa leverer renseløsninger for både drikkevann og avløpsvann for hotell, restauranter, leilighetsblokker, industri, gårdsbruk, husholdninger m.m.

Klikk her for å lese mer om Aqua Unique Africa.

WaterFloat_map_April2014-01