Pumpebeskyttelse 2020-06-12T14:37:58+00:00

Pumpebeskyttelse

M20 bruker motoren som givere og den er mye raskere og nøyaktig enn andre lignende produkter.
Akseleffekten beregnes av at motorens inngangseffekt måles og deretter reduseres ved strømbrudd i motoren. Strømutslipp beregnes i henhold til en unik og eksakt metode. Akseleffekten vises på skjermen i kW eller hk, eller i prosent av motorens nominelle effekt. Både nåværende måling og fasevinkel brukes til å beregne en nøyaktig belastningsverdi for høye og lave belastningsnivåer. Dette gir en mer pålitelig overvåking enn ikke-lineære metoder. Et system med kun nåværende måling vil bare oppdage lastvarianter på høy motorbelastning.

Ved over- eller underbelastningssituasjoner på grunn av, for eksempel en pumpe som løper tørr eller kaviteter endrer motorbelastningen og aksel effekten tilsvarende.

M20 oppdager umiddelbart lastendring og gir en advarsel eller stopper pumpen.
Du kan enkelt sette høyeste og laveste tillatte last for pumpe og motor, basert på dine krav i søknaden.

Kapasitet  0,8 – 250 m3/h
Tilkobling Størrelse DN 20 – DN 100
Multimodell Alternativt
Pumpe beskyttelse Datablad
  • Det beskytter pumper og andre applikasjoner mot skade og oppdager redusert effektivitet
  • Rask varsling/stoppe gjør at du kan ta forebyggende tiltak
  • Europeisk kvalitetsprodukt
  • Vakten har flere unike egenskaper; f.eks måler akselkraft og bruker elektrisk motor som senso
  • Resultat lavere vedlikeholds- og installasjonskostnader, lengre levetid og forbedret driftssikkerhet