Salt for vannrensing 2018-09-17T10:43:11+00:00

Salt for vannrensing

Salt for vannbehandling. Leveres i sekker på 25kg. Et kvalitetssalt som overholder kravene til regenreringssalter for renhet, oppløselighet, form og stabilitet.

Renhet for høy regenereringsevne og lenger levetid av avherderen
Salttablettene består av rent koksalt med et natriumkloridinnhold på minst 99,9%.

Oppløselighet100% utnyttelse av saltet
Disse salttablettene effektiviserer prosessen i ioniseringsharpiksen grunnet sin renhet og oppløsende egenskaper. Innhold av uoppløselige
elementer: Garantert mindre enn 0,01 %!

Formingen saltklumper i beholderen
Salttablettene holder sin spesielle form og overflate og medfører derfor ikke til rask dannelse av en mettet saltoppløsning, samt at den nødvendige sirkulasjonen og oppløsningsvannet vil opprettholdes.

Stabilitetkontrollert oppløsning gjennom hele tableten
Salttablettene blir produsert under jevnt trykk, noe som sikrer at det ikke
samler seg opp nederst i beholderen.