Service 2021-04-07T14:57:44+00:00

Service og vedlikehold

Våre serviceteknikere utfører alt fra små til store oppdrag.
Ingen jobb for liten, ingen jobb for stor!

Typiske abeidsoppgaver:
– Vedlikehold
– Oppgradering
– Feilsøking
– Vannkontroll
– Systemgodkjenning
– Opplæring
– Rådgivning
– etc.

Våre serviceavtaler gir kundene ro i sjelen
Vi anbefaler årlig service på deres anlegg og tilbyr:

– Løpende avtale
– 3 års-avtale
– 5 års-avtale
– 10 års-avtale

Som oppfølging på leverte anlegg tilbyr vi 2 ulike kundefordelsprogram/service avtaler, Customer Care Control (CCC) og Customer Care Professional (CCP). En slik avtale innebærer blant annet faste rabatter for forbruksmateriell, faste intervaller for service og vannanalyse. Se de ulike avtalene for mer informasjon.

Customer Care Control

Denne avtalen er beregnet for små og mellomstore kunder. Ta kontakt med oss for inngåelse av avtale.

Customer Care Professional

Denne avtalen er beregnet for kommersielle, offentlige og industrielle kunder. Ta kontakt med oss for inngåelse av avtale.

Vår serviceavdeling består av kompetente og erfarne medarbeidere som utfører tekniske reparasjoner, utskiftninger, ombygging og utvidelse av eksisterende anlegg.