UV Desinfeksjon 2020-03-16T18:29:54+00:00

Hvordan UV-anlegg desinfiserer vann?

Et UV-renseanlegg inkluderer fire hoveddeler: UV lampen, et høyt kvalitets kvartsglass som omringer lampen, et rustfritt stål kammer, og en systemkontroller. Vannet renner gjennom det rustfrie stål kammeret hvor det blir utsatt for UV-lyset, som deaktiverer bakterier og vannbårne patogener. Da er vannet trygt å konsumere.

Merk: Hovedfordelen ved bruk av UV er at det ikke endrer vannets fysiske og kjemiske egenskaper som pH, smak, lukt eller temperatur.

hØY DOSE UV-lampeN Dreper bakterier, virus og sopp

Merk: For høy effektivitet av uv-rensing, må vannet være klart og fri for suspanderte partikler.

Hva er turbiditet og hvordan påvirker den UV-desinfeksjon?

Turbiditet er tåken eller uklarheten til en væske er forårsaket av store mengder av individuelle partikler som er generelt usynlig til det vanlige øyet, lignende røyk i luften. Målingen av turbiditeten er en essensiell test av vann kvaliteten.


Væsker kan inneholde suspenderte faststoffer bestående av partikler av mange forskjellige størrelser. Mens noen suspenderte materialer vil være tunge nok og store nok til å klare å sette seg raskt til bunnen av beholderen hvis en flytende prøve får stå (de settbare faste stoffene), så vil veldig små partikler sette seg sakte eller ikke i det hele tatt hvis prøven er regelmessig omrørt eller partiklene er kolloidale. Disse små solide partiklene påvirker væsken til å få det til å se ut som vannet er grumsete.

Hva er turbiditet og hvordan påvirker den UV-desinfeksjon

NOEN FÅ TING Å HUSKE

  • Suspenderte partikler absorberer og sprer lyset som dermed stopper UV lyset til å deaktivere bakterier og virus ved å angripe og forstyrre deres DNA.
  • Turbiditeten eller tåken av vannet kan også hemme UV effektiviteten lyset ikke kan reise igjennom tåkete vann like lett.
  • UV lys fjerner ikke hardhet eller andre oppløste faste stoffer. Noen suspenderte partikler i vannet kan faktisk BESKYTTE noen mikroorganismer fra UV lyset.

Hvilke andre faktorer kan påvirke UV desinfeksjon?

EcoLine FS 12 UV Filterstasjon kan etter all sansynlighet gi en god sikring av vannet, men hvis det er hardt vann må du ta å sjekke og rengjøre kvartsglasset og UV-lampen – dette er for å sikre god UV transmisjon. Kalk utfelles og avleires på glasset og må derfor rengjøres.

Uklarheten eller tåken av vannet ditt kan også hemme UV effektiviteten grunnet til at lyset ikke kan reise gjennom tåkete vann like lett. Istedenfor tar de suspenderte partiklene å absorberer og svekker lyset. Regelmessig rengjøring av kvartsglass er derfir nødvendig for at UV-anlegget skal jobbe effektivt hvis vannet er uklart eller tåkete.

UV kvartsglass

NOEN FÅ TING Å HUSKE

  • For-filtrering er nødvendig for å få mest ut av UV-anlegget.
  • UV-lys fjerner ikke hardhet og andre oppløste faste stoffer.
  • UV-lampen må bli byttet minst en gang i året.

UV-behandling fremstår i dag som den beste metoden mot mikroorganismer i vann.

UV BEHANDLING

My skill

KLORERING

My skill

OZONERING

My skill

Hovedmålene med behandling av drikkevann er å inaktivere mikroorganismer (desinfeksjon), fjerne partikler og organisk materiale (humus), fjerne andre uønskede uorganiske stoffer og tilpasse vannkvaliteten til ledningsnettet (korrosjonskontroll).

Aqua Unique leverer et bredt sortiment av UV anlegg fra enkel konfigurasjon til sertifiserte anlegg med biodosemetrisk dose

Høyeffektive UV filter som bakteriologisk barierre for bakterier, virus, sporer og parasitter. UV bestråling er en 100% miljøvennlig teknologi for å sikre trygt og bakteriefritt vann. Vi har levert UV anlegg i Norge siden 2000 og leverer løsninger til en rekke applikasjoner og med ulike lovpålagte godkjenninger og interne godkjenninger.

Ultrafiolett

UV/AOT

Dose

40-120 mJ/cm3


Ö-norm

FHI

NVI


Ö-norm godkjente UV anlegg for privat og kommunal vannforsyning
Veterinærinstitutt godkjenning (NVI) for RAS og andre applikasjoner innen akvakultur
Ö-norm godkjente UV anlegg for sykehus og farmasøytisk industri
UV anlegg for desinfeksjon av vann til næringsmiddelinsdustri, fontener og vanndamp
UV anlegg for polering av fekalt eller industrielt avløpsvann
UV anlegg for desinfeksjon av kommunal or privat drikkevann
Industri

Komplette vannrenseløsninger for vann, avløp og resirkulering

Bedrift

Komplette vannrenseløsninger for hotell, restaurant boligbyggelag, næringseiendom

Privat

Komplette vannrenseløsninger for hus og hytte

Vannverk

Komplette vannrenseløsninger for

private og kommunale vannforsyninger

Akvakultur

Komplette vann- og avløpsrenseløsninger for

RAS anlegg og prosess

Sykehus

Komplette vannrenseløsninger for sykehus og farmasøytisk industri