uv vannrensing 2021-04-07T20:20:25+00:00

Giardia, bakterier, virus, sopp i drikkevannet?

Glem kokevarsel med Ecoline FS 12 Vannfilter


ER DRIKKEVANNET

DITT TRYGT?

Sykdomsutbrudd som skyldes dårlig drikkevann forekommer med jevne mellomrom i Norge. De siste 20 årene er det registrert 78 drikkevannsbårne utbrudd med tilsammen 17 000 sykdomstilfeller.

30 ÅRS ERFARING

MED VANNRENSING

UV-bestråling er anerkjent som en trygg og miljøvennlig måte å sikre drikkevann mot bakterier, virus, sopp og parasitter. Ecoline FS-12 Vannfilter er designet for sikring av norsk kommunal vannkvalitet.

Som de fleste andre, tar du sannsynligvis for gitt at du er sikret god og helsemessig betryggende vannkvalitet fra krana.

Uavhengig av om et vannverk er godkjent iht. Drikkevanns-forskriften eller ikke, medfører ledningsnettets høye alder, dårlige tilstand og stor lekkasjeprosent at innsig av kloakk, grøftevann, smuss og lignende forringer drikkevannets bruks- og helsemessige kvalitet.

I tillegg løsner avleiringer og rust på rørveggene og tilfører tidvis vannet større konsentrasjoner av partikler, smuss, farge og humus. Disse forholdende legger til rette for gunstige vekstvilkår for smittestoffer som E.coli- og Legionella-bakterier, Giardia-parasitter og lignende.

Komplette filterstasjoner gir større trygghet mot uønskede forurensninger, korrosjon og bakteriologisk smittefare.

UV-behandling er anerkjent som en trygg og miljøvennlig måte å sikre drikkevann mot bakterier, virus og parasitter.

UV DESINFEKSJON

My skill

KLORERING

My skill

OZONERING

My skill

Hovedmålene med behandling av drikkevann er å inaktivere mikroorganismer (desinfeksjon), fjerne partikler og organisk materiale (humus), fjerne andre uønskede uorganiske stoffer og tilpasse vannkvaliteten til ledningsnettet (korrosjonskontroll).

Ikke behov for å koke vann til drikke, matlaging, kaffe, dusjing og tannpuss.

Trygt vann til hele huset med Ecoline FS 12 UV filterstasjon

EcoLine FS 12 UV Filterstasjon

Ecoline FS 12 UV Filterstasjon er designet for sikring av norsk kommunal vannkvalitet. Glem kokevarsel og usikkerhet ift. helseskadelige bakterier, virus, parasitter og sopp i drikkevannet.

01
EcoLine FS-0
Spylbart silfilter

89 mikron forfiltrering

med antibakteriologisk rustfri sil stopper effektivt større partikler, rust og øvrige avleiringer som løsner fra forsyningsnettet.

02
EcoLine FS-3A
Premium Antibac Sediment

5 mikron finfiltrering med anti-bakteriologisk nanoteknologi for polering av suspenderte sand, silt,

rust og humus partikler som ikke er filtrert på vannverket eller løsner fra

forsyningsnettet.

03
EcoLine FS-3B
Premium Antibac Karbon

10 mikron adsorpsjon med anti-bakteriologisk nanoteknologi for bedre smak og lukt og fargereduksjon for økt UV transmisjon.

04
EcoLine FS-12
Høy Dose Ultra Voilet UV lys

Høy 40 mJ UV-dose som dreper bakterier (f.eks. E.coli) og sopp, samtidig som DNA i parasitter (f.eks.

Giardia) og virus brytes ned og uskadeliggjøres uten bruk av helseskadelige kjemikalier.

UV rensing

EcoLine FS 12 UV filterstasjon kommer utstyrt med høy dose UV, sediment og karbon filtre med avansert nanoteknologi og et automatisert for-filter.

Sikre ditt drikkevann mot bakterier, virus, sopp og parasitter

Effektiv forfiltreing og kullfilter med antibakteriologisk nanoteknologi etterfulgt av høyfrekvent UV bestråling med stor UV-dose, sikrer trygt, rent og mer smakfullt vann trass i kontaminering fra vannkilde eller innslipp av kloakk og grøftevann fra utette vann- og avløpsledninger.

Forbedrer lukt, smak og farge

Ecoline FS 12 UV filterstajon kommer med et premium antibac karbon filter som er laget av materiale av høyeste kvalitet. For å sikre maksimal vannrensing er det benyttet bituminøst karbon uten jern eller tungmetaller. Filteret fungerer utmerket både til redusering av klor og organisk substans i tillegg til å redusere smak og lukt i vannet.

Trygt drikkevann til deg og din familie

Glem kokevarsel og usikkerhet ift. helseskadelige bakterier, virus og sopp i drikkevannet. Ecoline FS 12 sikrer trygt, rent og mer smakfullt vann trass i kontaminering fra vannkilde eller innslipp av kloakk og grøftevann fra utette vann- og avløpsledninger. Enkel og kompakt installasjon, høy kvalitet og miljøvennlig velutprøvd teknologi designet for sikring av ditt drikkevann.

Dette har du råd til nå !

kr. 15/dag*

Det er ikke dyrt å sikre. Trygt drikkevann for deg og din familie i mange år fremover.

*Forventet vedlikeholdskostnad= kr. 5/dag Estimerte driftskostnad= kr. 10/dag. Kalkulering for en normal bolig,800-1000 liter forbruk pr dag / Forventet investeringskostnad over 10 år

Kontakt oss for tilbud

Kontakt en ekspert på vannrensing. Du får svar innen kort tid.

Ditt bruksområde
Ditt bruksområde
Bolig
Boligbyggerlag
Hotell
Skole
Hytte
Sykehus eller klinikk
Industri
Matproduksjon
Restauranter
Annen

Vi lagrer din e-postadresse for å kunne ta kontakt med deg. Se vår Personvernerklæring

Ring for veiledning

32 23 10 90

Åpningstider Man – Fre

08:30 – 16:30

send epost til

info@aun.as