Vannkvalitet 2020-06-12T14:41:42+00:00

Vannkvalitet

Hvordan står det egentlig til med vannkvaliteten i Norge i dag?

Som de fleste andre, tar du sannsynligvis for gitt at du er sikret god og helsemessig betryggende vannkvalitet fra krana. Dessverre er det påvist at mange kommunale vannforsyninger ikke møter kravene til sentral godkjenning iht. Drikkevannsforskriften.

Dette understrekes av at forskriften som regulerer vannkvaliteten åpner for mye dårligere kvalitet på vannet hos deg som forbruker, enn kvalitetskravet det har når det forlater et godkjent vannverk!

I tillegg er deler av kloakk- og vannforsyningsnettet ifølge ulike kilder snart 100 år gammelt. Nåværende utskiftningstakt og investeringsvilje tilsier at det vil ta 150-200 år å fornye dette. Vann og kloakkledninger ligger ofte i samme grøft, og kollaps av gamle rør medfører støtvise innslipp av kloakk, grøftevann og annen forurensing. Dette betyr at vannbåren smitte og sykdom/epidemi ikke er noe fjernt science-fiction scenario.

Humus
Radon
Hygienisk barriere
Bakterier
Lukt og smak
Kjemiske parametere
Hardt vann
Jern og mangan
Bedre Drift av Brønn