Vannprøve og vannanalyse 2018-10-29T15:30:17+00:00

Vannprøve og vannanalyse

Vann er det beste løsemiddelet som finnes og vannkvaliteten er sterkt varierende ved forbruksstedet uansett om det er en privat eller offentlig vannkilde. De etterfølgende individuelle bruks- eller helsemessige problemstillingene er tilsvarende komplekse.

Som en løsning på denne utfordringen har Aqua Unique i samarbeid med laboratorieselskapet Eurofins utviklet et komplett VannAnalyseKonsept (VAK), som inneholder en rekke vannanalysepakker.

BESTILL VANNANALYSE HER

Trenger du en vannanalyse av ditt vann?

Har du en privat vannkilde til din bolig eller benytter vann til industrielle formål, anbefales det alltid å ta en vannprøve. Om vannkilden benyttes uten noen form for vannrensing, trengs det hyppige vannanalyser- alt fra en gang hver 6-12. mnd og etter endring i vær og årstider. Det er viktig å bemerke seg at en vannprøve er en øyeblikksprøve av vannet der og da og sier derfor ingenting om vannkvaliteten på et senere tidspunkt. En vannanalyse benyttes derfor som et suppliment når vi gjør våre beregninger og setter opp et tilpasset vannrenseanlegg til nettopp deg!

Dagens kommunale vann skal etter reglementet være trygt å drikke da det stilles strenge krav til blant annet bakterier og mengden forurensing i drikkevann. Dette betyr derimot ikke at vannet er rent. Vannkvaliteten på kommunalt vann varierer etter årstid, nedbør og temperatur i tillegg til at boligene som ligger på enden av en vannledning  vil oppleve dårligere vann enn de som ligger først.

Hvordan utføres en vannanalyse?

De ulike analysepakkene er sammensatt for å gi en best mulig oversikt over vannkvaliteten uten å ta prøve av alle parameterne i vannet. Du velger derfor den analysepakken som passer best for ditt vann. Du kan bestille et vannprøvesett direkte fra Aqua Unique Norge AS, hvor vi sender deg et komplett sett som du ette prøvetaking sender videre til laboratoriet. Vi mottar resultatene fra laboratoriet og bringer det videre til deg som kunde. Du kan også få vannprøvesett fra din rørlegger.

Til oppsummering utføres en vannprøve i 3 trinn:

  1. Bestill eller kom og hent et vannprøvesett hos oss.
  2. Ta en vannprøve ved å fylle flasken med vann rett fra kilden eller springen.
  3. Send vannprøveflasken i medfulgt ferdig frankert emballasje.

Hva får jeg ved å bestille vannprøvesett fra Aqua Unique?

Ved å bestille et vannprøvesett fra Aqua Unique Norge AS får du tilsendt et komplett prøvesett som inkluderer flaske, skjema samt emballasje og frankeringslapp til laboratoriet. Når vi mottar analyseresultatene bringes det videre til deg som kunde med en forklaring og tolkning av analysen.

Om vannanalyseresultatene viser behov for vannrensing, er vi behjelpelige med prosjektering av et komplett vannrenseanlegg tilpassett nettopp ditt drikkevann i tillegg til at vi sender et uforpliktende tilbud etter dine behov. Alt uten ekstra kostnad.

Til oppsummering inkluderer et vannprøvesett

  • Gjennomgang og forklaring av vannanalyseresultater
  • Prosjektering av vannrenseanlegg tilpasset ditt vann og forbruk.
  • Tilsendt et uforpliktende tilbud etter dine behov.

Hvilke vannprøvesett kan jeg velge?

Det finnes ulike vannprøvesett å velge mellom som dekker ulike behov for deg som kunde. Hovedsakelig dekker vannprøvesettene kjemiske parametere, bakterier eller begge deler. Hvilket type vannprøvesett som passer deg avhenger hovedsakelig av to faktorer: vannkilde og bruksområde.

Prøvesett A- Kjemisk vannanalyse

Denne vannanalysepakken gir deg en nøyaktig oversikt over 11 (A-11) eller 12 (A-12) forskjellige kjemiske parametere i vannet ditt:
Jern, mangan, kalsium, magnesium, turbiditet(partikkeltetthet), ledningsevne, klorid, UV-transmisjon, farge, total hardhet og surhetsgrad (pH-verdi). For A-12 analyseres TOC (totalt organisk karbon) i tillegg til de ovenstående og er nødvndig for blant annet overflatevann.
Det gir et meget godt bilde av den kjemiske vannkvaliteten.

Pris:

A-11: 1750,- ink. MVA

A-12: 2250,- ink. MVA

Prøvesett B- Bakteriologisk/kjemisk vannanalyse

Denne kombinerte vannanalysepakken gir deg en nøyaktig oversikt over 14 eller 15 kjemiske og bakteriologiske parametere:
E.coli, koliforme bakterier og totalt antall bakterier (kimtall) inkluderes i analysepakke B-14 og evt. TOC (B-15)
i tillegg til alle de 11 kjemiske parameterne i A-pakken: jern, mangan, kalsium, magnesium, turbiditet(partikkeltetthet), ledningsevne, klorid, UV-transmisjon, farge, total hardhet og surhetsgrad (pH-verdi).
Dette gir en unik innsikt i den totale vannkvaliteten.

Pris:

B: 2390,- ink. MVA

Prøvesett C- Bakteriologisk vannanalyse

Denne spesialiserte og mikrobiologiske vannanalysepakken gir deg følgende 3 bakteriologiske parametere:
E.coli bakterier ved 37° C, Koliforme bakterier ved 44° C og total antall bakterier ved 22° C (kimtall).
Dette gir en god innsikt i den bakteriologiske vannkvaliteten.

Pris:

880,- ink. MVA.

Water Analysis

Water Analysis