Filterhus 2021-02-27T20:41:30+00:00

FS 3 Filterhus

FS 3 – Filterhus er en rimelig løsning når det er behov for partikkelfjerning. De benyttes i ulike dimensjoner for vannrensing innen industri så vel som til privat husholdning. Filterhus oppbevarer en filterpatron og kan monteres som en enkelt enhet eller i serie. De representerer ofte ett eller flere trinn av en total vannrenseløsning hvor kravet til renhetsgraden av vannet kan være meget høy.


I mange tilfeller er det behov for et sedimentfilter for partikkelreduksjon og et kullfilter for reduksjon av smak og lukt av vannet. Filteret skiftes ut når det er tett av partikler, og byttefrekvens avhenger derfor av vannkvaliteten på råvannet. Filterhusene kommer i ulike størrelser og materiale avhengig av hvilket filter og til hvilket bruk det skal benyttes.


Aqua Unique Norge AS leverer et bredt utvalg av filterhus i ulike størrelser tilpasset anbefalt filterpatron.


EcoLine FS 3 er det vanligste patronhuset som benyttes til private husholdninger. Det er laget i plast med messingjenger og finnes i både 10’’og 20’’ med ulik diameter (GIANT) hvor størrelsen avgjøres ut fra vannforbruk og vannkvalitet.

ProffLine FS 3 er konstruert med en filterkopp i plast med et hode av messing. Dette gjør filterhuset mer robust og holdbart. De leveres i ulike størrelser og passer både til små husholdninger for privat bruk og for mindre bedrifter eller foretak.

IndustriLine FS 3 filterhus er konstruert i rustfritt stål og er laget for å håndtere store mengder vann. Filterhusene er derfor av størrelse fra 23’’ og oppover.


Patron Høyde

9 3/4″ – 20″ – 30″ – 40″

Patron Bredde

2,5″ – 4,5″

Trykk

6 BAR


EcoLine FS 3

Denne typen filterhus er et prisgunstig alternativ. Skruringen på ventilhuset sørger for god forsegling og gjør det i tillegg lettere å åpne og lukke under patronbytte.

FILTERETS EGENSKAPER

 • Ventilhus med spesiell sirkelformet forsterkning som gir større stabilitet og økt resistans mot rørslag.
 • EcoLine leveres med forsterkede innvendige messinggjenger som standard.
 • Forberedt for veggmontering.
 • Alle filterhus er designet for standard filterinnsatser med lengdemål 9 ¾” og 20”.
 • Kan brukes til filtrering i alle standard µm-graderinger.
 • Leveres med blått PP-ventilhus og gjennomsiktige PP-filterhus.
 • For økt levetid og finere filtrering anbefales montering av Aqua Unique returspylbart partikkelfilter før filterhuset.

ProffLine FS 3

Denne typen filterhus er designet for semiprofesjonelle og profesjonelle installasjoner der god kapasitet og høy driftssikkerhet er essensielt. Skruringen på ventilhuset sørger for ypperlig forsegling og gjør det i tillegg lettere å åpne og lukke under patronbytte.

FILTERETS EGENSKAPER

 • Ventilhus i messing med spesiell sirkelformet forsterkning som gir større stabilitet og økt resistens mot rørslag.
 • ProffLine leveres med komplett messingventilhus med innvendig standardgjenger og gjennomsiktig SAN- eller TROGAMID filterkopp for besiktigelse av urenheter.
 • Arbeidstrykk på 8 bar.
 • Forberedt for veggmontering.
 • ProffLine kan leveres med TROGAMID filterkopp for varmt vann opp til 80° C og arbeidstrykk på 12 bar.
 • Alle filterhusene er designet for standard filterinnsatser med lengdemål 9 ¾” og 20”.
 • Kan brukes til filtrering i alle standard µm-graderinger.
 • Høy kapasitet og ytelse.
 • For økt levetid og finere filtrering anbefales montering av Aqua Unique Returspylbart partikkelfilter før filterhuset.

IndustriLine FS 3

IndustriLine GIANT filterhuskonseptet er designet for semi-industrielle og industrielle applikasjoner der høy kapasitet og pålitelighet er avgjørende. Filteret er bygget for å få plass til en filterpatron, men med ekstrem kapasitet. Dette sikrer enkel drift og vedlikehold av systemet

FILTERETS EGENSKAPER

 • Spesiell PP-konstruksjon med armering som gir god stabilitet og økt motstand mot vannhamring
 • Vingeskruen på klemringen sikrer tett tetting og gjør det enkelt å bytte patron.
 • Kan forberedes for montering på gulv
 • Filterhus er designet for smelteblåsede, rustfrie og vaskbare filterpatroner med lengder 30″ og 40 ”
 • Driftstemperatur opptil 40 ° C
 • Ventilasjonsventil på toppen av filterhuset
 • Terminaler i AISI 304 rustfritt stål
 • 2 tilkoblingsalternativer ved innløpet
 • Tøm nederst i filterhuset
 • Mulighet for ombygging fra 23 ” til 40″ med veldig enkelt grep
 • Arbeidstrykk på 6 bar
 • Maksimalt testtrykk på 20 bar
 • Høy kapasitet og ytelse opptil 50m3 / t
 • For økt levetid og tryggere filtrering, anbefales installasjon av Aqua Unique Tilbakespylende Partikelfilter før filterhuset

Aqua Unique tilbyr et bredt utvalg av komplette systemer og vannbehandlingsteknologier

Vårt komplette produktprogram bygger på “state of the art technology” innen screen filter, media filter, adsorbsjon, ionebytting, UF, RO, MB, EDI, UV, AOT, OZON og ClO2, DAF, SBR, MBR, MBBR og BCR.

Parallelt tester vi kontinuerlig nye teknologier, kjører egne piloter og deltar i ulike R&D prosjekter for å sikre dynamisk utvikling ift. stadig skjerpede krav fra myndigheter og selvfølgelig for å imøtekomme vårt felles globale miljøansvar.

FS O

Returspylbart Silfilter

Effectiv, hygenisk og økonomisk

FS 0 – et selvrensende filter som ofte brukes som et filter eller grovfilter til senere rensing av vannet. Filteret beskytter hele rørsystemet mot parasitetr og passer til alle typer applikasjoner fra private husholdninger til industrielle design.

Silfilterne er utviklet for å yte en utmerket filtrering, og behøver minimalt av vedlikehold i løpet av filterets levetid. Ved å installere et selvspylende filter på vanninntaket bidrar det til en ekstra trygghet for forbrukeren mot uforutsette hendelser hvor det effektivt stopper harde og halvharde partikler i vann og væsker. Dette kan være nødvendig selv for kommunalt vann, da det til stadighet forekommer store partikler i rørsystemet, noe som kan føre til tekniske problemer og driftsutfordringer i blandebatteri, toaletter, pumper osv.

FS 3

Filterhus og patroner

Vi leverer et bredt utvalg filterhus i ulike størrelser tilpasset anbefalt filterpatron

FS 3 – Filterhus er en rimelig løsning når det er behov for partikkelfjerning. De benyttes i ulike dimensjoner for vannrensing innen industri så vel som til privat husholdning. Filterhus oppbevarer en filterpatron og kan monteres som en enkelt enhet eller i serie.


De representerer ofte ett eller flere trinn av en total vannrenseløsning hvor kravet til renhetsgraden av vannet kan være meget høy.I mange tilfeller er det behov for et sedimentfilter for partikkelreduksjon og et kullfilter for reduksjon av smak og lukt av vannet. Filteret skiftes ut når det er tett av partikler, og byttefrekvens avhenger derfor av vannkvaliteten på råvannet. Filterhusene kommer i ulike størrelser og materiale avhengig av hvilket filter og til hvilket bruk det skal benyttes.Aqua Unique Norge AS leverer et bredt utvalg filterhus i ulike størrelser tilpasset anbefalt filterpatron

FS 5

Avherder

Reduksjon av kalsium og magnesium i drikkevannet

Med ProffLine FS 5 Avherdingsfilter vil du oppleve reduserte vedlikeholdskostnader og reparasjoner på inventar, armaturer og andre deler av installasjonen. En spesiell syntetisk harpiks i tanken holder kalsium og magnesium tilbake og senker hardheten. ProffLine FS 5 er utstyrt med et elektronisk styringshode som har tidsinnstilt regenerering. Renseanleggene leveres i ulike størrelser og tilpasses alt fra små til store bruk. Et avherdingsfiler egner seg både til privat bruk så godt som til industrielle anlegg.

FS 6

Jern/mangan kombianlegg

Reduksjon av jern og mangan i drikkevannet

Et kombianlegg vil bidra med å løse utfordringene med jern og mangan i vannet. ProffLine FS 6 – kombianlegg er den ideelle løsningen for problemer med kalk (kalsium), magnesium, jern og mangan i vannet. Anlegget leveres i ulike størrelser og volum tilpasset hvert enkelt formål enten det er til private husholdninger, gårdsbruk, vannverk eller industri.

FS 14

Sølvion

Sølvionsterilisering av drikkevann

FS 14- sølvionsterilisering er designet for å sterilisere drikkevannet til forbruk. For ferskvannsdesinfeksjon anbefales det å legge til 0,1 ppm sølvioner.


Desinfisering av vann ved å dosere sølvioner i vannet er helt ufarlig for både mennesker og dyr. Mengden sølvioner i det desinfiserte vannet ligger godt under det maksimale nivået som er angitt f.eks. i direktiver utstedt av WHO og EC – 80/778/EE.


Sølvioner endrer ikke smak, lukt eller farge på vannet. De påvirker heller ikke vannets fysiske og kjemiske egenskaper. Sølvioner dreper bare bakterier, virus, alger etc.

FS 7

Kullfilter

Reduksjon av lukt, smak og farge i drikkevannet

ProffLine FS 7 kullfiltertank reduserer fritt klor, kloramid, klordioksid, fenoler, organiske oppløsningsmidler, dårlig lukt/smak, oljer, fettstoffer, rensemidler, plantevernmidler og pesticider ved hjelp av flerlagsfiltrering med aktivt karbon.


Etter å ha behandlet en viss mengde vann, utfører anlegget en returspyling. Filtertanken er utstyrt med elektronisk timer som sørger for automatisk returspyling etter ønsket intervall fra kunden alt avhengig av vannkvaliteten. Under returspylingen sirkuleres vannet i beholderen slik at karbonet går tilbake til sin opprinnelige form. Etter returspylingen er ProffLine FS 7 klar for å behandle mer vann.


Vannrensing med aktivt kull egner seg like godt til boliger og gårdsbruk som for indutstrielle anlegg og avløpsrensing.

FS 8

Sandfilter

Sandsjiktet fanger opp partikler fra vannet

ProffLine FS-8 filtertankanlegg er bygd opp av en tank som inneholder et permanent filtermedie bestående av for eksempel filtersand, spesialsand og andre medier med spesifikke bruksområder. For periodisk å fjerne de tilbakeholdte urenheter, utfører partikkelfilteret automatisk en utspyling med forhåndsprogrammert frekvens. Dimensjon på filteret velges ut i forhold til maksimalt vannforbruk pr. time. Konferer alltid med oss om valg av filtertanktype og størrelse.

Sandfilter er det vanligste og best utprøvde filteret som brukes i vannrensing.

FS 9

Marmoranlegg

pH-justering

ProffLine FS 9 – marmoranlegg er et nøytraliserende filter som består av en filtertank som inneholder et aktivt medie med kalsiumkarbonater som effektivt øker pH-verdien og vannets hardhet, hvilket gjør at vannet blir mer nøytralt og helst litt basisk. Vann bør ha surhetsgrad på 7,5 – 8,5 pH iht. ”Drikkevannsforskriften”.

Filtermediet returspyles tidsstyrt automatisk. Filteranlegget er utstyrt med et elektronisk styringshode med timer (på denne kan man stille inn ønsket returspylingsfrekvens på bakgrunn av vannanalyse). For optimal beskyttelse av systemet, vil vi anbefale å installere en kalkstabilisator etter det nøytraliserende filteret for å hindre utfelling av karbonater.

FS 24

Omvendt osmose (RO)

Separerer faste stoffer fra løsningen

FS 24 IndustriLine er et robust RO-anlegg designet for tøffere miljøer av industrielle anlegg. De er laget for å holde lenger og drives kontinuerlig og er designet opp til 96m3/h. Større volum vil oppnås ved å installere de i serie. Alle modellene er rammebasert med et elektronisk kort eller PLC-panel for driftskontroll.


RO – anlegg er et attraktivt alternativ for ferskvannsproduksjon for installasjoner med begrenset eller ingen tilgang på spillvarme.Et utvalg standard enheter og kapasiteter er tilgjengelig, men anlegg kan også produseres etter kundens spesifikasjoner og behov og kan dermed tilpasses tilgjengelig plass.


I nærmere 30 årene har vi bygget opp produksjonskapasitet og erfaring med RO-anlegg for å møte ulike krav. Fra små enheter som produserer 1,5 m3 vann i døgnet til større enheter som produserer inntil 2000 m3 topp kvalitetsvann per dag. Et tett samarbeid med kunden og vår designavdeling gjør at vi kan tilpasse det meste av alle typer krav til forskrifter, regler, materiale, kvalitet og spesielle behov.

FS 22

Ultrafiltrering – UF

ekskludere partikler, kolloider og makromolekyler ned til 0,01µm, inkludert patogener, bakterier og virus.

FS 22 – UF IndustriLine er en trykkdrevet membranteknologi, som separerer faste stoffer fra en løsning. Den hule fiberen, semi-permeable membranen fungerer som en absolutt barriere for å ekskludere partikler, kolloider og makromolekyler ned til 0,01µm, inkludert patogener, bakterier og virus.


ultrafiltrering kan redusere turbiditet ag oppsamling av suspenderte stoffer ned til 0,01 µm uten koagulering. Fibrene er 0,9 mm og strømningshastigheten på utløpet vil avhenge av innløpsturbiditeten.


Returspyling og forbedret kjemisk rensing er integrert i systemet med en frekvens i følge vannkvaliteten. Mengden kjemikalier som benyttes under rensing er avhengig av råvannkvaliteten. Anlegget er bygget med PN10 PVC-rør på ramme.

FS 12

UV – anlegg

Bakteriologisk barriere

ProffLine FS 12 – UV-anlegg for industri er et større dimensjonert anlegg beregnet for høyerer kapasitet og tøffere forhold sammenlignet med private husholdninger. I tillegg er anleggene godkjent av den internasjonale ÖNORM-sertifiseringen, folkehelseinstituttet og mattilsynet og er biodosimetrisk testet.


Våre UV-anlegg dekker alle bruksområder fra privat til industrielle formål og kan anvndes til stort sett alle vanntyper.


Vi leverer i tillegg reservedeler og forbruksmateriell til alle våre UV-anlegg.

FS 26

Elektrodeionisering (EDI)

Produksjon av demineralisert vann med en meget lav ledningsevne og et lavt innhold av kiselsyre

The PROFFLINE FS 26 EDI Series is continuous process electrodeionization producing high quality, ultrapure water for professional applications. The units require no chemical additives nor regenerations and can be designed to operate at over 90% recovery. They are built with an integrated non-scaling electrode system. Specialty PROFFLINE EDI units are available for a variety of sensitive and hyper-sanitary locations. To achieve higher flowrates, units can be installed in parallel without any loss to recovery rates.

FS 40

Mixed bed anlegg

Finpolering av demineralisert vann

Mixed bed anlegg anvendes til finpolering av demineralisert vann som er fremstilt i et omvendt osmoseanlegg. Anlegget kan også anvendes til fremstilling av moderate mengder demineralisert vann av høy kvalitet direkte fra vannverksvann. Anlegg anvendes til finpolering i høyteknologiske vanninstallasjoner f.eks. farmasøytisk- og elektronikkindustri, sykehus, kraftverk samt til fremstilling av moderate mengder demineralisert vann fra vannverksvann. Ved å behandle demineralisert vann med lavt kullsyreinnhold kan det oppnås en ledningsevne lavere end 0,1 µS/cm ved 10°C

Aqua Unique har 30 års erfaring med ulike vannbehandlingsløsninger. Vi er spesialister på å designe innovative vannbehandlingsløsninger, og vi kan bidra til at du får en optimal vannbehandlings-løsning som er tilpasset ditt råvann og ditt vannforbruk. Vi er dedikert til å møte fremtidens krav til miljøvennlige, energibesparende og kompakte design.

Ta kontakt og vi kommer tilbake til deg om kort tid.

Vi ser frem til å høre fra deg !