Filterhus 2021-09-06T19:18:59+00:00

FS 3 Filterhus

FS 3 – Filterhus er en rimelig løsning når det er behov for partikkelfjerning. De benyttes i ulike dimensjoner for vannrensing innen industri så vel som til privat husholdning. Filterhus oppbevarer en filterpatron og kan monteres som en enkelt enhet eller i serie. De representerer ofte ett eller flere trinn av en total vannrenseløsning hvor kravet til renhetsgraden av vannet kan være meget høy.

I mange tilfeller er det behov for et sedimentfilter for partikkelreduksjon og et kullfilter for reduksjon av smak og lukt av vannet. Filteret skiftes ut når det er tett av partikler, og byttefrekvens avhenger derfor av vannkvaliteten på råvannet. Filterhusene kommer i ulike størrelser og materiale avhengig av hvilket filter og til hvilket bruk det skal benyttes.

Aqua Unique Norge AS leverer et bredt utvalg av filterhus i ulike størrelser tilpasset anbefalt filterpatron.


Patron Høyde

9 3/4″ – 20″ – 30″ – 40″

Patron Bredde

2,5″ – 4,5″

Trykk

6 BAR


IndustriLine FS 3 filterhus er konstruert i rustfritt stål og er laget for å håndtere store mengder vann. Filterhusene er derfor av størrelse fra 23’’ og oppover.

ProffLine FS 3 er konstruert med en filterkopp i plast med et hode av messing. Dette gjør filterhuset mer robust og holdbart. De leveres i ulike størrelser og passer både til små husholdninger for privat bruk og for mindre bedrifter eller foretak.

EcoLine FS 3 er det vanligste patronhuset som benyttes til private husholdninger. Det er laget i plast med messingjenger og finnes i både 10’’og 20’’ med ulik diameter (GIANT) hvor størrelsen avgjøres ut fra vannforbruk og vannkvalitet.


EcoLine FS 3

Denne typen filterhus er et prisgunstig alternativ. Skruringen på ventilhuset sørger for god forsegling og gjør det i tillegg lettere å åpne og lukke under patronbytte.

FILTERETS EGENSKAPER

 • Ventilhus med spesiell sirkelformet forsterkning som gir større stabilitet og økt resistans mot rørslag.
 • EcoLine leveres med forsterkede innvendige messinggjenger som standard.
 • Forberedt for veggmontering.
 • Alle filterhus er designet for standard filterinnsatser med lengdemål 9 ¾” og 20”.
 • Kan brukes til filtrering i alle standard µm-graderinger.
 • Leveres med blått PP-ventilhus og gjennomsiktige PP-filterhus.
 • For økt levetid og finere filtrering anbefales montering av Aqua Unique returspylbart partikkelfilter før filterhuset.

ProffLine FS 3

Denne typen filterhus er designet for semiprofesjonelle og profesjonelle installasjoner der god kapasitet og høy driftssikkerhet er essensielt. Skruringen på ventilhuset sørger for ypperlig forsegling og gjør det i tillegg lettere å åpne og lukke under patronbytte.

FILTERETS EGENSKAPER

 • Ventilhus i messing med spesiell sirkelformet forsterkning som gir større stabilitet og økt resistens mot rørslag.
 • ProffLine leveres med komplett messingventilhus med innvendig standardgjenger og gjennomsiktig SAN- eller TROGAMID filterkopp for besiktigelse av urenheter.
 • Arbeidstrykk på 8 bar.
 • Forberedt for veggmontering.
 • ProffLine kan leveres med TROGAMID filterkopp for varmt vann opp til 80° C og arbeidstrykk på 12 bar.
 • Alle filterhusene er designet for standard filterinnsatser med lengdemål 9 ¾” og 20”.
 • Kan brukes til filtrering i alle standard µm-graderinger.
 • Høy kapasitet og ytelse.
 • For økt levetid og finere filtrering anbefales montering av Aqua Unique Returspylbart partikkelfilter før filterhuset.

IndustriLine FS 3

IndustriLine GIANT filterhuskonseptet er designet for semi-industrielle og industrielle applikasjoner der høy kapasitet og pålitelighet er avgjørende. Filteret er bygget for å få plass til en filterpatron, men med ekstrem kapasitet. Dette sikrer enkel drift og vedlikehold av systemet

FILTERETS EGENSKAPER

 • Spesiell PP-konstruksjon med armering som gir god stabilitet og økt motstand mot vannhamring
 • Vingeskruen på klemringen sikrer tett tetting og gjør det enkelt å bytte patron.
 • Kan forberedes for montering på gulv
 • Filterhus er designet for smelteblåsede, rustfrie og vaskbare filterpatroner med lengder 30″ og 40 ”
 • Driftstemperatur opptil 40 ° C
 • Ventilasjonsventil på toppen av filterhuset
 • Terminaler i AISI 304 rustfritt stål
 • 2 tilkoblingsalternativer ved innløpet
 • Tøm nederst i filterhuset
 • Mulighet for ombygging fra 23 ” til 40″ med veldig enkelt grep
 • Arbeidstrykk på 6 bar
 • Maksimalt testtrykk på 20 bar
 • Høy kapasitet og ytelse opptil 50m3 / t
 • For økt levetid og tryggere filtrering, anbefales installasjon av Aqua Unique Tilbakespylende Partikelfilter før filterhuset
FS 0

Returspylbart Silfilter

Effektiv, hygenisk og økonomisk

FS 0 – Et selvrensende filter som ofte brukes som et filter eller grovfilter til senere rensing av vannet. Filteret beskytter hele rørsystemet mot parasitetr og passer til alle typer applikasjoner fra private husholdninger til industrielle design. Silfilterne er utviklet for å yte en utmerket filtrering, og behøver minimalt av vedlikehold i løpet av filterets levetid.

FS 3

Filterhus og patroner

Vi leverer et bredt utvalg filterhus i ulike størrelser tilpasset anbefalt filterpatron

FS 3 – Filterhus er en rimelig løsning når det er behov for partikkelfjerning. De benyttes i ulike dimensjoner for vannrensing innen industri så vel som til privat husholdning. Filterhus oppbevarer en filterpatron og kan monteres som en enkelt enhet eller i serie. De representerer ofte ett eller flere trinn av en total vannrenseløsning hvor kravet til renhetsgraden av vannet kan være meget høy.

FS 5

Avherder

Reduksjon av kalsium og magnesium i drikkevannet

FS 5 – Avherdingsfilter lar deg oppleve reduserte vedlikeholdskostnader og reparasjoner på inventar, armaturer og andre deler av installasjonen. En spesiell syntetisk harpiks i tanken holder kalsium og magnesium tilbake og senker hardheten.

FS 6

Jern/mangan kombianlegg

Reduksjon av jern og mangan i drikkevannet

FS 6 – Kombianlegg vil bidra med å løse utfordringene med jern og mangan i vannet. Den ideelle løsningen for problemer med kalk (kalsium), magnesium, jern og mangan i vannet. Anlegget leveres i ulike størrelser og volum tilpasset hvert enkelt formål enten det er til private husholdninger, gårdsbruk, vannverk eller industri.

FS 7

Kullfilter

Reduksjon av lukt, smak og farge i drikkevannet

FS 7 – Kullfiltertank reduserer fritt klor, kloramid, klordioksid, fenoler, organiske oppløsningsmidler, dårlig lukt/smak, oljer, fettstoffer, rensemidler, plantevernmidler og pesticider ved hjelp av flerlagsfiltrering med aktivt karbon.

FS 8

Sandfilter

Sandsjiktet fanger opp partikler fra vannet

FS 8 – Filtertankanlegg er bygd opp av en tank som inneholder et permanent filtermedie bestående av for eksempel filtersand, spesialsand og andre medier med spesifikke bruksområder. For periodisk å fjerne de tilbakeholdte urenheter, utfører partikkelfilteret automatisk en utspyling med forhåndsprogrammert frekvens.

FS 9

Marmoranlegg

pH-justering

FS 9 – Marmoranlegg er et nøytraliserende filter som består av en filtertank som inneholder et aktivt medie med kalsiumkarbonater som effektivt øker pH-verdien og vannets hardhet, hvilket gjør at vannet blir mer nøytralt og helst litt basisk. Vann bør ha surhetsgrad på 7,5 – 8,5 pH iht. ”Drikkevannsforskriften”.

FS 12

UV – anlegg

Bakteriologisk barriere

FS 12 – UV-anlegg for industri er et større dimensjonert anlegg beregnet for høyerer kapasitet og tøffere forhold sammenlignet med private husholdninger. I tillegg er anleggene godkjent av den internasjonale ÖNORM-sertifiseringen, folkehelseinstituttet og mattilsynet og er biodosimetrisk testet.

FS 14

Sølvion

Sølvionsterilisering av drikkevann

FS 14- Sølvionsterilisering er designet for å sterilisere drikkevannet til forbruk. For ferskvannsdesinfeksjon anbefales det å legge til 0,1 ppm sølvioner.Desinfisering av vann ved å dosere sølvioner i vannet er helt ufarlig for både mennesker og dyr. Mengden sølvioner i det desinfiserte vannet ligger godt under det maksimale nivået som er angitt f.eks. i direktiver utstedt av WHO og EC – 80/778/EE.

FS 23

Omvendt osmose (RO)

Separerer faste stoffer fra løsningen

FS 23 – IndustriLine er et robust RO-anlegg designet for tøffere miljøer av industrielle anlegg. De er laget for å holde lenger og drives kontinuerlig og er designet opp til 96m3/h. Større volum vil oppnås ved å installere de i serie. Alle modellene er rammebasert med et elektronisk kort eller PLC-panel for driftskontroll.

Aqua Unique har 30 års erfaring med ulike vannbehandlingsløsninger. Vi er spesialister på å designe innovative vannbehandlingsløsninger, og vi kan bidra til at du får en optimal vannbehandlings-løsning som er tilpasset ditt råvann og ditt vannforbruk. Vi er dedikert til å møte fremtidens krav til miljøvennlige, energibesparende og kompakte design.