Privat Kullfilter – reduksjon av lukt og smak 2021-09-06T15:21:32+00:00

FS 7 Kullfilter

Aktivt kull har svært mange gode egenskaper som filtermedia innen vannrensing. ProffLine FS 7 kullfiltertank reduserer fritt klor, kloramid, klordioksid, fenoler, organiske oppløsningsmidler, dårlig lukt/smak, oljer, fettstoffer, rensemidler, plantevernmidler og pesticider ved hjelp av flerlagsfiltrering med aktivt karbon. Det er allikevel nødvendig med forfiltrering av vannet i forkant av kullfiltertanken, som bidrar til å rense vannet for partikler. Dette er i all hovedsak et returspylbart filter og et sedimentfilter. Om det er en usikker vannkilde med varierende vannkvalitet gjennom året, kan det være fordelaktig å installere en hygienisk barriere i form av et UV-anlegg i tillegg.

MULTIFUNSKJONELL

ProffLine Kullfiltertank holder tilbake klor, dårlig lukt/smak, oljer, fettstoffer, rensemidler, plantevernmidler, helt og delvis oppløste organiske materiale ved hjelp av flerlags filtrering med aktivt karbon. Etter å ha behandlet en viss mengde vann, utfører anlegget en returspyling. Filtertanken er utstyrt med elektronisk timer som sørger for automatisk returspyling. Etter returspylingen er anlegget klar for å behandle mer vann.

BESKYTTELSE MOT VANN

Både kommunalt vann og vann fra private brønner som brukes til drikkevann, vask og teknisk bruk, inneholder ofte en del urenheter/forurensing. For å beskytte vannforsyningen (ventiler, kraner, varmtvannsbereder osv) mot skitt, leire/gjørme, humus, metaller og andre organiske/kjemiske substanser, brukes filtertankanlegg med forskjellige medietyper som holder tilbake mesteparten av disse urenhetene.


Kapasitet

400 – 9600 m3/h

Tilkoblingsstørrelse

DN 20 – DN 100

Multimodell

Alternativt


ProffLine FS 7

FILTERETS EGENSKAPER

 • Filtertank i meget solid kunststoff
 • Elektronisk styringshode
 • Enkel programmering
 • Plug’n-play og enkel i drift
 • Fleksibel med mange bruksområder
 • Effektiv automatisk returspyling
 • Høy gjennomstrømskapasitet
 • Anslutning for lavt mottrykk (1 ¼”- 2”)
 • Lite vedlikehold
 • Kapasiteter fra 400 L/min. – 9 600 L/min (nominelt forbruk). Arbeidstrykk er 6 bar (min. trykk er 2,5 bar)
 • Enkel installasjon

Aqua Unique leverer kullfiltre av høy kvalitet for å garantere luktfri og trygt vann

ProffLine FS 7 kullfiltertank reduserer fritt klor, kloramid, klordioksid, fenoler, organiske oppløsningsmidler, dårlig lukt/smak, oljer, fettstoffer, rensemidler, plantevernmidler og pesticider ved hjelp av flerlagsfiltrering med aktivt karbon.

Lukt og smak

Lukt og smak på drikkevannet kan være tegn på forurensning av vannet eller på at uønskede stoffer er tilført vannbehandlingen eller i ledningsnettet


Vannets lukt og smak har fra gammelt av blitt benyttet som faktorer som beskriver vannets kvalitet. Den vanligste årsaken til endring av lukt og smak på vannet er forurensning av mikroorganismer som kan finnes naturlig i vannkilden.

Om disse får muligheten til å vokse vil det avgis gasser som gir en fremtredende lukt. Andre ting kan være innhold av diverse kjemiske parametere i vannet, som f.eks. jern og

mangan, klorid eller sulfat. Flere av disse parameterne vil både gi endret farge og lukt i vannet.

Det er en rekke flere kjemikalier, som f.eks. fenoler og mineraloljer kan gi ubehagelig lukt og smak på vannet.

Bakterier som lever i biofilm på veggene i ledningsnettet bidrar til vond lukt og smak av vannet. Metaller fra ledningsnett og husinstallasjoner feller ut i drikkevannet og påvirker vannkvaliteten. Dette vil gi en typisk metallisk smak av vannet.

FS 0

Returspylbart Silfilter

Effektiv, hygenisk og økonomisk

FS 0 – Et selvrensende filter som ofte brukes som et filter eller grovfilter til senere rensing av vannet. Filteret beskytter hele rørsystemet mot parasitetr og passer til alle typer applikasjoner fra private husholdninger til industrielle design. Silfilterne er utviklet for å yte en utmerket filtrering, og behøver minimalt av vedlikehold i løpet av filterets levetid.

FS 3

Filterhus og patroner

Vi leverer et bredt utvalg filterhus i ulike størrelser tilpasset anbefalt filterpatron

FS 3 – Filterhus er en rimelig løsning når det er behov for partikkelfjerning. De benyttes i ulike dimensjoner for vannrensing innen industri så vel som til privat husholdning. Filterhus oppbevarer en filterpatron og kan monteres som en enkelt enhet eller i serie. De representerer ofte ett eller flere trinn av en total vannrenseløsning hvor kravet til renhetsgraden av vannet kan være meget høy.

FS 5

Avherder

Reduksjon av kalsium og magnesium i drikkevannet

FS 5 – Avherdingsfilter lar deg oppleve reduserte vedlikeholdskostnader og reparasjoner på inventar, armaturer og andre deler av installasjonen. En spesiell syntetisk harpiks i tanken holder kalsium og magnesium tilbake og senker hardheten.

FS 6

Jern/mangan kombianlegg

Reduksjon av jern og mangan i drikkevannet

FS 6 – Kombianlegg vil bidra med å løse utfordringene med jern og mangan i vannet. Den ideelle løsningen for problemer med kalk (kalsium), magnesium, jern og mangan i vannet. Anlegget leveres i ulike størrelser og volum tilpasset hvert enkelt formål enten det er til private husholdninger, gårdsbruk, vannverk eller industri.

FS 7

Kullfilter

Reduksjon av lukt, smak og farge i drikkevannet

FS 7 – Kullfiltertank reduserer fritt klor, kloramid, klordioksid, fenoler, organiske oppløsningsmidler, dårlig lukt/smak, oljer, fettstoffer, rensemidler, plantevernmidler og pesticider ved hjelp av flerlagsfiltrering med aktivt karbon.

FS 8

Sandfilter

Sandsjiktet fanger opp partikler fra vannet

FS 8 – Filtertankanlegg er bygd opp av en tank som inneholder et permanent filtermedie bestående av for eksempel filtersand, spesialsand og andre medier med spesifikke bruksområder. For periodisk å fjerne de tilbakeholdte urenheter, utfører partikkelfilteret automatisk en utspyling med forhåndsprogrammert frekvens.

FS 9

Marmoranlegg

pH-justering

FS 9 – Marmoranlegg er et nøytraliserende filter som består av en filtertank som inneholder et aktivt medie med kalsiumkarbonater som effektivt øker pH-verdien og vannets hardhet, hvilket gjør at vannet blir mer nøytralt og helst litt basisk. Vann bør ha surhetsgrad på 7,5 – 8,5 pH iht. ”Drikkevannsforskriften”.

FS 12

UV – anlegg

Bakteriologisk barriere

FS 12 – UV-anlegg for industri er et større dimensjonert anlegg beregnet for høyerer kapasitet og tøffere forhold sammenlignet med private husholdninger. I tillegg er anleggene godkjent av den internasjonale ÖNORM-sertifiseringen, folkehelseinstituttet og mattilsynet og er biodosimetrisk testet.

FS 14

Sølvion

Sølvionsterilisering av drikkevann

FS 14- Sølvionsterilisering er designet for å sterilisere drikkevannet til forbruk. For ferskvannsdesinfeksjon anbefales det å legge til 0,1 ppm sølvioner.Desinfisering av vann ved å dosere sølvioner i vannet er helt ufarlig for både mennesker og dyr. Mengden sølvioner i det desinfiserte vannet ligger godt under det maksimale nivået som er angitt f.eks. i direktiver utstedt av WHO og EC – 80/778/EE.

FS 23

Omvendt osmose (RO)

Separerer faste stoffer fra løsningen

FS 23 – IndustriLine er et robust RO-anlegg designet for tøffere miljøer av industrielle anlegg. De er laget for å holde lenger og drives kontinuerlig og er designet opp til 96m3/h. Større volum vil oppnås ved å installere de i serie. Alle modellene er rammebasert med et elektronisk kort eller PLC-panel for driftskontroll.

Aqua Unique har 30 års erfaring med ulike vannbehandlingsløsninger. Vi er spesialister på å designe innovative vannbehandlingsløsninger, og vi kan bidra til at du får en optimal vannbehandlings-løsning som er tilpasset ditt råvann og ditt vannforbruk. Vi er dedikert til å møte fremtidens krav til miljøvennlige, energibesparende og kompakte design.