Privat Sandfilter 2021-09-06T19:22:25+00:00

FS 8 Sandfilter

ProffLine FS-8 filtertankanlegg er bygd opp av en tank som inneholder et permanent filtermedie bestående av for eksempel filtersand, spesialsand og andre medier med spesifikke bruksområder. For periodisk å fjerne de tilbakeholdte urenheter, utfører partikkelfilteret automatisk en utspyling med forhåndsprogrammert frekvens. Dimensjon på filteret velges ut i forhold til maksimalt vannforbruk pr. time. Konferer alltid med fagfolk om valg av filtertanktype og størrelse.

Kapasitet

600 – 12800 m3/h

Tilkoblingsstørrelse

DN 20 – DN 100

Multimodell

Alternativt


ProffLine FS 8

  • Enkel programmering
  • Plug’n-play og enkel i drift
  • Enkel installasjon
  • Kapasiteter fra 600 L/min. – 12 800 L/min (nominelt forbruk)
  • Fleksibel med mange bruksområder
  • Lite vedlikehold

Aqua Unique leverer sandfiltre av høy kvalitet for å garantere fargefritt og trygt vann

ProffLine FS 8 filter tankanlegg er bygd opp av en tank som inneholder et permanent filtermedie bestående av for eksempel filtersand, spesialsand og andre medier med spesifikke bruksområder

Humus

Humus omtales også som farge i vannet og er i all hovedsak organisk materiale som befinner seg i overflatevann


Humusholdig vann er i seg selv ikke helseskadelig, men det gir vannet et høyt fargetall. Dette vil påvirke UV-bestrålingen av vannet. Eventuelle bakterier og andre smittefarlige stoffer vil da kunne gjemme seg blant humusen og ikke bli bestrålt av UV-lyset.

Dette kan føre til at helseskadelige bakterier kommer seg igjennom den hygieniske barrieren og kan medføre sykdom hos forbruker. Dette er altså den aller viktigste årsaket til å fjerne humus og partikler fra vannet.

Humus kan bli en større utfordring i ledningsnettet, da stoffene fester seg til flater på f.eks. innsiden av drikkevannsledninger og danner et fastsittende, mørkebrunt belegg og/eller biofilm som gir et godt vekstgrunnlag for bakterier.

Mange av organismene som dannes er så små at de slipper igjennom det meste av tradisjonelle filter. Når mengden av protozoer og andre mindre organismer har etablert seg i ledninsnettet er det kort vei til at større bakterier og sopp dyrkes i rikelige mengder. Dette vil gi utslag på kimtallet på en vannanalyse. Partiklene som avsettes finnes i ulik form og størrelser. Det kan føre til at løstsittende belegg løsner og føres ut i vannbanen. Ved mye avleiring kan det også gi utslag på vannets strømning og kvalitet.

FS 0

Returspylbart Silfilter

Effektiv, hygenisk og økonomisk

FS 0 – Et selvrensende filter som ofte brukes som et filter eller grovfilter til senere rensing av vannet. Filteret beskytter hele rørsystemet mot parasitetr og passer til alle typer applikasjoner fra private husholdninger til industrielle design. Silfilterne er utviklet for å yte en utmerket filtrering, og behøver minimalt av vedlikehold i løpet av filterets levetid.

FS 3

Filterhus og patroner

Vi leverer et bredt utvalg filterhus i ulike størrelser tilpasset anbefalt filterpatron

FS 3 – Filterhus er en rimelig løsning når det er behov for partikkelfjerning. De benyttes i ulike dimensjoner for vannrensing innen industri så vel som til privat husholdning. Filterhus oppbevarer en filterpatron og kan monteres som en enkelt enhet eller i serie. De representerer ofte ett eller flere trinn av en total vannrenseløsning hvor kravet til renhetsgraden av vannet kan være meget høy.

FS 5

Avherder

Reduksjon av kalsium og magnesium i drikkevannet

FS 5 – Avherdingsfilter lar deg oppleve reduserte vedlikeholdskostnader og reparasjoner på inventar, armaturer og andre deler av installasjonen. En spesiell syntetisk harpiks i tanken holder kalsium og magnesium tilbake og senker hardheten.

FS 6

Jern/mangan kombianlegg

Reduksjon av jern og mangan i drikkevannet

FS 6 – Kombianlegg vil bidra med å løse utfordringene med jern og mangan i vannet. Den ideelle løsningen for problemer med kalk (kalsium), magnesium, jern og mangan i vannet. Anlegget leveres i ulike størrelser og volum tilpasset hvert enkelt formål enten det er til private husholdninger, gårdsbruk, vannverk eller industri.

FS 7

Kullfilter

Reduksjon av lukt, smak og farge i drikkevannet

FS 7 – Kullfiltertank reduserer fritt klor, kloramid, klordioksid, fenoler, organiske oppløsningsmidler, dårlig lukt/smak, oljer, fettstoffer, rensemidler, plantevernmidler og pesticider ved hjelp av flerlagsfiltrering med aktivt karbon.

FS 8

Sandfilter

Sandsjiktet fanger opp partikler fra vannet

FS 8 – Filtertankanlegg er bygd opp av en tank som inneholder et permanent filtermedie bestående av for eksempel filtersand, spesialsand og andre medier med spesifikke bruksområder. For periodisk å fjerne de tilbakeholdte urenheter, utfører partikkelfilteret automatisk en utspyling med forhåndsprogrammert frekvens.

FS 9

Marmoranlegg

pH-justering

FS 9 – Marmoranlegg er et nøytraliserende filter som består av en filtertank som inneholder et aktivt medie med kalsiumkarbonater som effektivt øker pH-verdien og vannets hardhet, hvilket gjør at vannet blir mer nøytralt og helst litt basisk. Vann bør ha surhetsgrad på 7,5 – 8,5 pH iht. ”Drikkevannsforskriften”.

FS 12

UV – anlegg

Bakteriologisk barriere

FS 12 – UV-anlegg for industri er et større dimensjonert anlegg beregnet for høyerer kapasitet og tøffere forhold sammenlignet med private husholdninger. I tillegg er anleggene godkjent av den internasjonale ÖNORM-sertifiseringen, folkehelseinstituttet og mattilsynet og er biodosimetrisk testet.

FS 14

Sølvion

Sølvionsterilisering av drikkevann

FS 14- Sølvionsterilisering er designet for å sterilisere drikkevannet til forbruk. For ferskvannsdesinfeksjon anbefales det å legge til 0,1 ppm sølvioner.Desinfisering av vann ved å dosere sølvioner i vannet er helt ufarlig for både mennesker og dyr. Mengden sølvioner i det desinfiserte vannet ligger godt under det maksimale nivået som er angitt f.eks. i direktiver utstedt av WHO og EC – 80/778/EE.

FS 23

Omvendt osmose (RO)

Separerer faste stoffer fra løsningen

FS 23 – IndustriLine er et robust RO-anlegg designet for tøffere miljøer av industrielle anlegg. De er laget for å holde lenger og drives kontinuerlig og er designet opp til 96m3/h. Større volum vil oppnås ved å installere de i serie. Alle modellene er rammebasert med et elektronisk kort eller PLC-panel for driftskontroll.

Aqua Unique har 30 års erfaring med ulike vannbehandlingsløsninger. Vi er spesialister på å designe innovative vannbehandlingsløsninger, og vi kan bidra til at du får en optimal vannbehandlings-løsning som er tilpasset ditt råvann og ditt vannforbruk. Vi er dedikert til å møte fremtidens krav til miljøvennlige, energibesparende og kompakte design.