Privat Silfilter – Returspylbart filter 2021-09-09T04:38:08+00:00

FS 0 Silfilter – Returspylbart Filter

FS 0 – et selvrensende filter som ofte brukes som et filter eller grovfilter til senere rensing av vannet. Filteret beskytter hele rørsystemet mot harde og halvharde partikler og passer til alle typer applikasjoner fra private husholdninger til industrielle design.


BEDRE FILTRERING

Silfilterne er utviklet for å yte en utmerket filtrering, og behøver minimalt av vedlikehold i løpet av filterets levetid. Ved å installere et selvspylende filter på vanninntaket bidrar det til en ekstra trygghet for forbrukeren mot uforutsette hendelser hvor det effektivt stopper harde og halvharde partikler i vann og væsker. Dette kan være nødvendig selv for kommunalt vann, da det til stadighet forekommer store partikler i rørsystemet, noe som kan føre til tekniske problemer og driftsutfordringer i blandebatteri, toaletter, pumper osv.

EFFEKTIV

Silfilteret renses ved hjelp av en tilbakespyling, og under spyling opprettholdes vanntilførselen til brukeren. Under tilbakespylingen er det to armer som går rundt på silfilteret som renser silduken for kontamineringer og forurensing. Dette gjøres manuelt av forbrukeren eller automatisk avhengig av hvilken type selvspylende filter som er valgt. Den automatiske kan stilles inn etter eget ønske- alt fra tilbakespyling hver time, dag, uke eller måned. Filteret er utstyrt med en patentert fordeler (Turboclean) som gir en effektiv tilbakespyling. Dette gjør filteret egnet for vann med urenheter som sand, rust og andre partikler.

HYGENISK OG ØKONOMISK

Et selvspylende filter er både hygienisk og økonomisk da det krever lite vedlikehold og sjelden bytte av silinnsats da det tilbakespyles med roterende rengjøring. Et returspylbart filter bidrar til at fremmedlegemer, partikler og rusk som kommer igjennom hovedvannledningen holdes tilbake av silfilteret. Størrelsen på partikler som holdes tilbake avhenger av størrelsen på silinnsatsen. Fremmedlegemer i vannet kan føre til sterkt redusert levetid på armatur, koblinger, rør og varmtvannsberedere. Grunnet til at rørsystemet ofte er uoversiktlig har det blitt mer vanlig å installere et returspylbart silfilter.


Filtreringsgrad

50 – 89 -125 – 200 – 500 µm

Tilkoblingsstørrelse

DN 20 – DN 100

Trykk

PN 16


ProffLine FS 0 20 – 50

FILTERETS EGENSKAPER

 • Manuell bryter for enkel returspyling
 • Rustfri filterinnsats i ASIS 316
 • Sølvbelagt sil reduserer bakterievekst
 • Tilgjengelig filterinnsats i 50 – 89 – 200 – 500 mikron
 • Robust messinghode PN 16
 • Transparent skueglass i Trogamid plast
 • Kan monteres på vertikal/horisontal rørledning

ProffLine FS 0 50 – 100

FILTERETS EGENSKAPER

 • Manuell bryter for enkel returspyling
 • Rustfri filterinnsats i ASIS 316
 • Sølvbelagt sil reduserer bakterievekst
 • Tilgjengelig filterinnsats i 50 – 125 – 200 – 500 mikron
 • Robust messinghus PN 16
 • Utstyrt med manometre

ProffLine FS 0 A/T 20 – 50

FILTERETS EGENSKAPER

 • Automatisk returspyling
 • Rustfri filterinnsats i ASIS 316
 • Sølvbelagt sil reduserer bakterievekst
 • Tilgjengelig filterinnsats i 50 – 89 – 200 – 500 mikron
 • Robust messinghode PN 16
 • Transparent skueglass i Trogamid plast
 • Kan monteres på vertikal/horisontal rørledning

ProffLine FS 0 A/T 50 – 100

FILTERETS EGENSKAPER

 • Automatisk returspyling
 • Rustfri filterinnsats i ASIS 316
 • Sølvbelagt sil reduserer bakterievekst
 • Tilgjengelig filterinnsats i 50 – 125 – 200 – 500 mikron
 • Filter produsert med beslag som kan rotere 360 °
 • Robust messinghus PN 16
 • Utstyrt med manometre
FS 0

Returspylbart Silfilter

Effektiv, hygenisk og økonomisk

FS 0 – Et selvrensende filter som ofte brukes som et filter eller grovfilter til senere rensing av vannet. Filteret beskytter hele rørsystemet mot parasitetr og passer til alle typer applikasjoner fra private husholdninger til industrielle design. Silfilterne er utviklet for å yte en utmerket filtrering, og behøver minimalt av vedlikehold i løpet av filterets levetid.

FS 3

Filterhus og patroner

Vi leverer et bredt utvalg filterhus i ulike størrelser tilpasset anbefalt filterpatron

FS 3 – Filterhus er en rimelig løsning når det er behov for partikkelfjerning. De benyttes i ulike dimensjoner for vannrensing innen industri så vel som til privat husholdning. Filterhus oppbevarer en filterpatron og kan monteres som en enkelt enhet eller i serie. De representerer ofte ett eller flere trinn av en total vannrenseløsning hvor kravet til renhetsgraden av vannet kan være meget høy.

FS 5

Avherder

Reduksjon av kalsium og magnesium i drikkevannet

FS 5 – Avherdingsfilter lar deg oppleve reduserte vedlikeholdskostnader og reparasjoner på inventar, armaturer og andre deler av installasjonen. En spesiell syntetisk harpiks i tanken holder kalsium og magnesium tilbake og senker hardheten.

FS 6

Jern/mangan kombianlegg

Reduksjon av jern og mangan i drikkevannet

FS 6 – Kombianlegg vil bidra med å løse utfordringene med jern og mangan i vannet. Den ideelle løsningen for problemer med kalk (kalsium), magnesium, jern og mangan i vannet. Anlegget leveres i ulike størrelser og volum tilpasset hvert enkelt formål enten det er til private husholdninger, gårdsbruk, vannverk eller industri.

FS 7

Kullfilter

Reduksjon av lukt, smak og farge i drikkevannet

FS 7 – Kullfiltertank reduserer fritt klor, kloramid, klordioksid, fenoler, organiske oppløsningsmidler, dårlig lukt/smak, oljer, fettstoffer, rensemidler, plantevernmidler og pesticider ved hjelp av flerlagsfiltrering med aktivt karbon.

FS 8

Sandfilter

Sandsjiktet fanger opp partikler fra vannet

FS 8 – Filtertankanlegg er bygd opp av en tank som inneholder et permanent filtermedie bestående av for eksempel filtersand, spesialsand og andre medier med spesifikke bruksområder. For periodisk å fjerne de tilbakeholdte urenheter, utfører partikkelfilteret automatisk en utspyling med forhåndsprogrammert frekvens.

FS 9

Marmoranlegg

pH-justering

FS 9 – Marmoranlegg er et nøytraliserende filter som består av en filtertank som inneholder et aktivt medie med kalsiumkarbonater som effektivt øker pH-verdien og vannets hardhet, hvilket gjør at vannet blir mer nøytralt og helst litt basisk. Vann bør ha surhetsgrad på 7,5 – 8,5 pH iht. ”Drikkevannsforskriften”.

FS 12

UV – anlegg

Bakteriologisk barriere

FS 12 – UV-anlegg for industri er et større dimensjonert anlegg beregnet for høyerer kapasitet og tøffere forhold sammenlignet med private husholdninger. I tillegg er anleggene godkjent av den internasjonale ÖNORM-sertifiseringen, folkehelseinstituttet og mattilsynet og er biodosimetrisk testet.

FS 14

Sølvion

Sølvionsterilisering av drikkevann

FS 14- Sølvionsterilisering er designet for å sterilisere drikkevannet til forbruk. For ferskvannsdesinfeksjon anbefales det å legge til 0,1 ppm sølvioner.Desinfisering av vann ved å dosere sølvioner i vannet er helt ufarlig for både mennesker og dyr. Mengden sølvioner i det desinfiserte vannet ligger godt under det maksimale nivået som er angitt f.eks. i direktiver utstedt av WHO og EC – 80/778/EE.

FS 23

Omvendt osmose (RO)

Separerer faste stoffer fra løsningen

FS 23 – IndustriLine er et robust RO-anlegg designet for tøffere miljøer av industrielle anlegg. De er laget for å holde lenger og drives kontinuerlig og er designet opp til 96m3/h. Større volum vil oppnås ved å installere de i serie. Alle modellene er rammebasert med et elektronisk kort eller PLC-panel for driftskontroll.

Aqua Unique har 30 års erfaring med ulike vannbehandlingsløsninger. Vi er spesialister på å designe innovative vannbehandlingsløsninger, og vi kan bidra til at du får en optimal vannbehandlings-løsning som er tilpasset ditt råvann og ditt vannforbruk. Vi er dedikert til å møte fremtidens krav til miljøvennlige, energibesparende og kompakte design.