Silfilter – Returspylbart filter 2020-11-19T20:37:28+00:00

FS 0 Silfilter – Returspylbart Filter

FS 0 – et selvrensende filter som ofte brukes som et filter eller grovfilter til senere rensing av vannet. Filteret beskytter hele rørsystemet mot parasitter og passer til alle typer applikasjoner fra private husholdninger til industrielle design.


BEDRE FILTRERING

Silfilterne er utviklet for å yte en utmerket filtrering, og behøver minimalt av vedlikehold i løpet av filterets levetid. Ved å installere et selvspylende filter på vanninntaket bidrar det til en ekstra trygghet for forbrukeren mot uforutsette hendelser hvor det effektivt stopper harde og halvharde partikler i vann og væsker. Dette kan være nødvendig selv for kommunalt vann, da det til stadighet forekommer store partikler i rørsystemet, noe som kan føre til tekniske problemer og driftsutfordringer i blandebatteri, toaletter, pumper osv.

EFFEKTIV

Silfilteret renses ved hjelp av en tilbakespyling, og under spyling opprettholdes vanntilførselen til brukeren. Under tilbakespylingen er det to armer som går rundt på silfilteret som renser silduken for kontamineringer og forurensing. Dette gjøres manuelt av forbrukeren eller automatisk avhengig av hvilken type selvspylende filter som er valgt. Den automatiske kan stilles inn etter eget ønske- alt fra tilbakespyling hver time, dag, uke eller måned. Filteret er utstyrt med en patentert fordeler (Turboclean) som gir en effektiv tilbakespyling. Dette gjør filteret egnet for vann med urenheter som sand, rust og andre partikler.

HYGENISK OG ØKONOMISK

Et selvspylende filter er både hygienisk og økonomisk da det krever lite vedlikehold og sjelden bytte av silinnsats da det tilbakespyles med roterende rengjøring. Et returspylbart filter bidrar til at fremmedlegemer, partikler og rusk som kommer igjennom hovedvannledningen holdes tilbake av silfilteret. Størrelsen på partikler som holdes tilbake avhenger av størrelsen på silinnsatsen. Fremmedlegemer i vannet kan føre til sterkt redusert levetid på armatur, koblinger, rør og varmtvannsberedere. Grunnet til at rørsystemet ofte er uoversiktlig har det blitt mer vanlig å installere et returspylbart silfilter.


Filtreringsgrad

50 – 89 -125 – 200 – 500 µm

Tilkoblingsstørrelse

DN 20 – DN 100

Trykk

PN 16


ProffLine FS 0 20 – 50

FILTERETS EGENSKAPER

 • Manuell bryter for enkel returspyling
 • Rustfri filterinnsats i ASIS 316
 • Sølvbelagt sil reduserer bakterievekst
 • Tilgjengelig filterinnsats i 50 – 89 – 200 – 500 mikron
 • Robust messinghode PN 16
 • Transparent skueglass i Trogamid plast
 • Kan monteres på vertikal/horisontal rørledning

ProffLine FS 0 50 – 100

FILTERETS EGENSKAPER

 • Manuell bryter for enkel returspyling
 • Rustfri filterinnsats i ASIS 316
 • Sølvbelagt sil reduserer bakterievekst
 • Tilgjengelig filterinnsats i 50 – 125 – 200 – 500 mikron
 • Robust messinghus PN 16
 • Utstyrt med manometre

ProffLine FS 0 A/T 20 – 50

FILTERETS EGENSKAPER

 • Automatisk returspyling
 • Rustfri filterinnsats i ASIS 316
 • Sølvbelagt sil reduserer bakterievekst
 • Tilgjengelig filterinnsats i 50 – 89 – 200 – 500 mikron
 • Robust messinghode PN 16
 • Transparent skueglass i Trogamid plast
 • Kan monteres på vertikal/horisontal rørledning

ProffLine FS 0 A/T 50 – 100

FILTERETS EGENSKAPER

 • Automatisk returspyling
 • Rustfri filterinnsats i ASIS 316
 • Sølvbelagt sil reduserer bakterievekst
 • Tilgjengelig filterinnsats i 50 – 125 – 200 – 500 mikron
 • Filter produsert med beslag som kan rotere 360 °
 • Robust messinghus PN 16
 • Utstyrt med manometre

Aqua Unique tilbyr et bredt utvalg av komplette systemer og vannbehandlingsteknologier

Vårt komplette produktprogram bygger på “state of the art technology” innen screen filter, media filter, adsorbsjon, ionebytting, UF, RO, MB, EDI, UV, AOT, OZON og ClO2, DAF, SBR, MBR, MBBR og BCR.

Parallelt tester vi kontinuerlig nye teknologier, kjører egne piloter og deltar i ulike R&D prosjekter for å sikre dynamisk utvikling ift. stadig skjerpede krav fra myndigheter og selvfølgelig for å imøtekomme vårt felles globale miljøansvar.

FS O

Returspylbart Silfilter

Effectiv, hygenisk og økonomisk

FS 0 – et selvrensende filter som ofte brukes som et filter eller grovfilter til senere rensing av vannet. Filteret beskytter hele rørsystemet mot parasitetr og passer til alle typer applikasjoner fra private husholdninger til industrielle design.

Silfilterne er utviklet for å yte en utmerket filtrering, og behøver minimalt av vedlikehold i løpet av filterets levetid. Ved å installere et selvspylende filter på vanninntaket bidrar det til en ekstra trygghet for forbrukeren mot uforutsette hendelser hvor det effektivt stopper harde og halvharde partikler i vann og væsker. Dette kan være nødvendig selv for kommunalt vann, da det til stadighet forekommer store partikler i rørsystemet, noe som kan føre til tekniske problemer og driftsutfordringer i blandebatteri, toaletter, pumper osv.

FS 3

Filterhus og patroner

Vi leverer et bredt utvalg filterhus i ulike størrelser tilpasset anbefalt filterpatron

FS 3 – Filterhus er en rimelig løsning når det er behov for partikkelfjerning. De benyttes i ulike dimensjoner for vannrensing innen industri så vel som til privat husholdning. Filterhus oppbevarer en filterpatron og kan monteres som en enkelt enhet eller i serie.


De representerer ofte ett eller flere trinn av en total vannrenseløsning hvor kravet til renhetsgraden av vannet kan være meget høy.I mange tilfeller er det behov for et sedimentfilter for partikkelreduksjon og et kullfilter for reduksjon av smak og lukt av vannet. Filteret skiftes ut når det er tett av partikler, og byttefrekvens avhenger derfor av vannkvaliteten på råvannet. Filterhusene kommer i ulike størrelser og materiale avhengig av hvilket filter og til hvilket bruk det skal benyttes.Aqua Unique Norge AS leverer et bredt utvalg filterhus i ulike størrelser tilpasset anbefalt filterpatron

FS 5

Avherder

Reduksjon av kalsium og magnesium i drikkevannet

Med ProffLine FS 5 Avherdingsfilter vil du oppleve reduserte vedlikeholdskostnader og reparasjoner på inventar, armaturer og andre deler av installasjonen. En spesiell syntetisk harpiks i tanken holder kalsium og magnesium tilbake og senker hardheten. ProffLine FS 5 er utstyrt med et elektronisk styringshode som har tidsinnstilt regenerering. Renseanleggene leveres i ulike størrelser og tilpasses alt fra små til store bruk. Et avherdingsfiler egner seg både til privat bruk så godt som til industrielle anlegg.

FS 6

Jern/mangan kombianlegg

Reduksjon av jern og mangan i drikkevannet

Et kombianlegg vil bidra med å løse utfordringene med jern og mangan i vannet. ProffLine FS 6 – kombianlegg er den ideelle løsningen for problemer med kalk (kalsium), magnesium, jern og mangan i vannet. Anlegget leveres i ulike størrelser og volum tilpasset hvert enkelt formål enten det er til private husholdninger, gårdsbruk, vannverk eller industri.

FS 14

Sølvion

Sølvionsterilisering av drikkevann

FS 14- sølvionsterilisering er designet for å sterilisere drikkevannet til forbruk. For ferskvannsdesinfeksjon anbefales det å legge til 0,1 ppm sølvioner.


Desinfisering av vann ved å dosere sølvioner i vannet er helt ufarlig for både mennesker og dyr. Mengden sølvioner i det desinfiserte vannet ligger godt under det maksimale nivået som er angitt f.eks. i direktiver utstedt av WHO og EC – 80/778/EE.


Sølvioner endrer ikke smak, lukt eller farge på vannet. De påvirker heller ikke vannets fysiske og kjemiske egenskaper. Sølvioner dreper bare bakterier, virus, alger etc.

FS 7

Kullfilter

Reduksjon av lukt, smak og farge i drikkevannet

ProffLine FS 7 kullfiltertank reduserer fritt klor, kloramid, klordioksid, fenoler, organiske oppløsningsmidler, dårlig lukt/smak, oljer, fettstoffer, rensemidler, plantevernmidler og pesticider ved hjelp av flerlagsfiltrering med aktivt karbon.


Etter å ha behandlet en viss mengde vann, utfører anlegget en returspyling. Filtertanken er utstyrt med elektronisk timer som sørger for automatisk returspyling etter ønsket intervall fra kunden alt avhengig av vannkvaliteten. Under returspylingen sirkuleres vannet i beholderen slik at karbonet går tilbake til sin opprinnelige form. Etter returspylingen er ProffLine FS 7 klar for å behandle mer vann.


Vannrensing med aktivt kull egner seg like godt til boliger og gårdsbruk som for indutstrielle anlegg og avløpsrensing.

FS 8

Sandfilter

Sandsjiktet fanger opp partikler fra vannet

ProffLine FS-8 filtertankanlegg er bygd opp av en tank som inneholder et permanent filtermedie bestående av for eksempel filtersand, spesialsand og andre medier med spesifikke bruksområder. For periodisk å fjerne de tilbakeholdte urenheter, utfører partikkelfilteret automatisk en utspyling med forhåndsprogrammert frekvens. Dimensjon på filteret velges ut i forhold til maksimalt vannforbruk pr. time. Konferer alltid med oss om valg av filtertanktype og størrelse.

Sandfilter er det vanligste og best utprøvde filteret som brukes i vannrensing.

FS 9

Marmoranlegg

pH-justering

ProffLine FS 9 – marmoranlegg er et nøytraliserende filter som består av en filtertank som inneholder et aktivt medie med kalsiumkarbonater som effektivt øker pH-verdien og vannets hardhet, hvilket gjør at vannet blir mer nøytralt og helst litt basisk. Vann bør ha surhetsgrad på 7,5 – 8,5 pH iht. ”Drikkevannsforskriften”.

Filtermediet returspyles tidsstyrt automatisk. Filteranlegget er utstyrt med et elektronisk styringshode med timer (på denne kan man stille inn ønsket returspylingsfrekvens på bakgrunn av vannanalyse). For optimal beskyttelse av systemet, vil vi anbefale å installere en kalkstabilisator etter det nøytraliserende filteret for å hindre utfelling av karbonater.

FS 24

Omvendt osmose (RO)

Separerer faste stoffer fra løsningen

FS 24 IndustriLine er et robust RO-anlegg designet for tøffere miljøer av industrielle anlegg. De er laget for å holde lenger og drives kontinuerlig og er designet opp til 96m3/h. Større volum vil oppnås ved å installere de i serie. Alle modellene er rammebasert med et elektronisk kort eller PLC-panel for driftskontroll.


RO – anlegg er et attraktivt alternativ for ferskvannsproduksjon for installasjoner med begrenset eller ingen tilgang på spillvarme.Et utvalg standard enheter og kapasiteter er tilgjengelig, men anlegg kan også produseres etter kundens spesifikasjoner og behov og kan dermed tilpasses tilgjengelig plass.


I nærmere 30 årene har vi bygget opp produksjonskapasitet og erfaring med RO-anlegg for å møte ulike krav. Fra små enheter som produserer 1,5 m3 vann i døgnet til større enheter som produserer inntil 2000 m3 topp kvalitetsvann per dag. Et tett samarbeid med kunden og vår designavdeling gjør at vi kan tilpasse det meste av alle typer krav til forskrifter, regler, materiale, kvalitet og spesielle behov.

FS 22

Ultrafiltrering – UF

ekskludere partikler, kolloider og makromolekyler ned til 0,01µm, inkludert patogener, bakterier og virus.

FS 22 – UF IndustriLine er en trykkdrevet membranteknologi, som separerer faste stoffer fra en løsning. Den hule fiberen, semi-permeable membranen fungerer som en absolutt barriere for å ekskludere partikler, kolloider og makromolekyler ned til 0,01µm, inkludert patogener, bakterier og virus.


ultrafiltrering kan redusere turbiditet ag oppsamling av suspenderte stoffer ned til 0,01 µm uten koagulering. Fibrene er 0,9 mm og strømningshastigheten på utløpet vil avhenge av innløpsturbiditeten.


Returspyling og forbedret kjemisk rensing er integrert i systemet med en frekvens i følge vannkvaliteten. Mengden kjemikalier som benyttes under rensing er avhengig av råvannkvaliteten. Anlegget er bygget med PN10 PVC-rør på ramme.

FS 12

UV – anlegg

Bakteriologisk barriere

ProffLine FS 12 – UV-anlegg for industri er et større dimensjonert anlegg beregnet for høyerer kapasitet og tøffere forhold sammenlignet med private husholdninger. I tillegg er anleggene godkjent av den internasjonale ÖNORM-sertifiseringen, folkehelseinstituttet og mattilsynet og er biodosimetrisk testet.


Våre UV-anlegg dekker alle bruksområder fra privat til industrielle formål og kan anvndes til stort sett alle vanntyper.


Vi leverer i tillegg reservedeler og forbruksmateriell til alle våre UV-anlegg.

FS 26

Elektrodeionisering (EDI)

Produksjon av demineralisert vann med en meget lav ledningsevne og et lavt innhold av kiselsyre

The PROFFLINE FS 26 EDI Series is continuous process electrodeionization producing high quality, ultrapure water for professional applications. The units require no chemical additives nor regenerations and can be designed to operate at over 90% recovery. They are built with an integrated non-scaling electrode system. Specialty PROFFLINE EDI units are available for a variety of sensitive and hyper-sanitary locations. To achieve higher flowrates, units can be installed in parallel without any loss to recovery rates.

FS 40

Media bed

Finpolering av demineralisert vann

Mixed bed anlegg anvendes til finpolering av demineralisert vann som er fremstilt i et omvendt osmoseanlegg. Anlegget kan også anvendes til fremstilling av moderate mengder demineralisert vann av høy kvalitet direkte fra vannverksvann. Anlegg anvendes til finpolering i høyteknologiske vanninstallasjoner f.eks. farmasøytisk- og elektronikkindustri, sykehus, kraftverk samt til fremstilling av moderate mengder demineralisert vann fra vannverksvann. Ved å behandle demineralisert vann med lavt kullsyreinnhold kan det oppnås en ledningsevne lavere end 0,1 µS/cm ved 10°C

Aqua Unique har 30 års erfaring med ulike vannbehandlingsløsninger. Vi er spesialister på å designe innovative vannbehandlingsløsninger, og vi kan bidra til at du får en optimal vannbehandlings-løsning som er tilpasset ditt råvann og ditt vannforbruk. Vi er dedikert til å møte fremtidens krav til miljøvennlige, energibesparende og kompakte design.

Ta kontakt og vi kommer tilbake til deg om kort tid.

Vi ser frem til å høre fra deg !