Skrapefilter 2020-07-07T20:27:01+00:00

FS 31 IndustriLine Skrapefilter

Helautomatisk og kostnadseffektiv filtrering av væsker med høy viskositet


FS 31 IndustriLine Skrapefilter er et helautomatisert selvrensende filter med høy effektivitet. Den fjerner partikler fra filter element overflaten ved hjelp av mekanisk skrapeteknologi. Filtreringsprosessen er enten inn-ut eller ut-inn, avhengig av applikasjonen. Kontinuerlig automatisk online-filtrering av både lave og høye viskøse væsker, uten behov for et hvilket som helst engangsfiltermedium gjør disse skrapefiltrene mer ønskelige i motsetning til konvensjonelle filtre som vibrerende skjermer, posefiltre og kurvfiltre.

Aqua Unique tilbyr et bredt spekter av automatiserte selvrensende filtre

Vår innovative selvrensende filterteknologi tilbyr forbedret ytelse, større effektivitet og jevn kvalitet i en kostnadseffektiv og pålitelig pakke. Utenom serien, utvikler og tilpasser vi også helautomatiske skrapefiltre for å imøtekomme kundens etterspørsel.

Skrapefilter er mye brukt for kontinuerlig filtrering i forskjellige industrielle prosesser. Som automatisk tilbakespylingsfilter brukes den selvrensende skrapemekanismen til foreløpig filtrering etter samme prinsipp som differensialtrykk; den eneste forskjellen er at den brukes til applikasjoner der det ikke er oppvaskmiddel.

Med andre ord brukes den selvrensende skraperen der det ikke kan bli lagt til noe ekstra stoff for returspyling. Det er konstruert av et sylindrisk 316L rustfritt stålfilterhus, kiletrådfilter, tappeventil, girmotor, skrape og kontrollpanel.

I tillegg har den en skrapemekanisme som betjenes av en girmotor og en nederste tappeventil (pneumatisk / elektrisk) for enkel fjerning av oppsamlet rusk. Rengjøringsfunksjonen aktiveres automatisk ved enten differansetrykk eller ved planlagt rengjøring.

Operasjon:

Mediet som skal rengjøres føres inn i filteret gjennom innløpet, som går fra innsiden til utsiden gjennom kassettgapet. Etter filtrering kommer det filtrerte fluidet ut av filterhuset gjennom utløpet, motsatt innløpstilkoblingen, og de større faste stoffene blir separert på overflaten av filterelementet.

Etter å ha kjørt i en viss tid, blir patrongapet plugget opp av urenheter, og i mellomtiden når differansetrykket den forhåndsinnstilte verdien. Deretter inspiserer kontrollpanelet signalet og begynner rengjøringsprosessen. 

Girmotoren driver skraperen og partiklene skimmes fra overflaten og tappeventilen åpnes og urenhetene skylles ut vellykket, og holder dermed patronens funksjon og patrongapet rent og får også systemet til å oppnå trykknormalitet. 

På grunn av den velinnstilte posisjonen og den optimale skrapevinkelen, tapper rotasjonsskraperen urenheter fra filteret ved hjelp av girmotoren. Dette unngår byrden ved å ta ut kassetten og vaske den, noe som resulterer i vellykket filtrering av mediet. Hele rengjøringsprosessen tar omtrent 15 – 60 sekunder. Systemet fortsetter å flyte under rengjøring.   

På grunn av den frie passasjen til kiletrådelementet og dets robuste konstruksjon, er dette filteret spesielt egnet for høyviskøse materialer. Filteret er designet for fin og nøyaktig filtrering fra 50 – 500 mikron. Det kan unngå ekstrudering og ødeleggelse av urenheter og er i stand til å filtrere for viskositet med vann og væsker opp til 800 000 cps.

Applikasjoner

Kjemisk Industri

 • Ammoniakk
 • Løsemidler
 • Bløtgjøringsmidler
 • Glykoler
 • Lim
 • Kjemiske råstoffer
 • Suspensjoner
 • Lyt
 • Avløpsvann
 • Vaskevann
 • Destillasjons- og reaksjonsvæsker
 • Tensider
 • Røykgassvaskere
 • Pumper
 • Tappe/fylle applikasjoner

Mat Industri

 • Godteri
 • Meieriprodukter
 • Fett
 • Konsentrater
 • Ukrystallisert sirup
 • Fettsyrer
 • Matoljer
 • Melasse
 • Fruktkonsentrater og juice
 • Sirup
 • Sjokolademasse
 • Eggmasse

Maling & Farge Industri

 • Lakker
 • Dispersjoner
 • Belegg
 • Tjære produkter
 • Middel

Plastikk Industri

 • Base produkter
 • PVC og PV-
 • Gummiprodukter
 • Silikoner

Drikke Industri

 • Vinprodusenter (må filtreres)
 • Bryggerier
 • Destillerier

Aqua Kultur

 • Fiskelus
 • Avløpsvann
 • Prosessvann
 • Fiskeoppdrett

Kosmetikk Industri

 • Såper
 • Fett
 • Essenser
 • Tannkrem

Metall Industri

 • Avfettingsbad
 • Kjølevæsker
 • Smørevæsker
 • Fett
 • Kjølevann
 • Vask og skrubbe vann
 • Prosessvann
 • Vann fra skjæreprosesser
Funksjoner
 • Permanent rengjøring uten stopp
 • Ingen avfallshåndtering av filterpatroner
 • Minimal produkttap
 • Aktuell for alle slags væskefiltre fra 50μ og oppover
 • Maksimal temperatur opp til 200 ºC
 • Høyt differensialtrykk
 • Robust todelt hus
 • Filtrering utvendig – innvendig / utvendig – innvendig
 • Ingen produktforurensning
 • Skreddersydd gjennomføring mulig
Fordeler
 • Ingen patronbruk
 • Selvrensende
 • Ingen avbrudd i produksjonsprosessen
 • Lett å demontere og inspisere
 • Lav driftskostnad
 • Solid bygd SS 316L filterhus
 • Kontinuerlig rengjøring

Aqua Unique tilbyr et bredt utvalg av komplette systemer og vannbehandlings-teknologier

Vårt komplette produktprogram bygger på “state of the art technology” innen screen filter, media filter, adsorbsjon, ionebytting, UF, RO, MB, EDI, UV, AOT, OZON og ClO2, DAF, SBR, MBR, MBBR og BCR.

Parallelt tester vi kontinuerlig nye teknologier, kjører egne piloter og deltar i ulike R&D prosjekter for å sikre dynamisk utvikling ift. stadig skjerpede krav fra myndigheter og selvfølgelig for å imøtekomme vårt felles globale miljøansvar.

Forfilter
5-1000 mikron

Forfiltrering er et nødvendig første trinn i nesten samtlige vannrenseanlegg.

Samtidig kan forfiltrering også være aktuelt som enkeltstående trinn for å hindre at partikler, rust, sedimentert humus eller kjemisk utfelt stoff og mikro-organismer holdes tilbake.

Vi har levert forfilter i Norge siden 1995, og anvender ulike filterteknologier som screen, disk, patron og syklon avhengig av applikasjon.

Sil filter

Sediment filter

Trykkfilter

Diskfilter

Syklonfilter

Skrapefilter

Vi skreddersyr løsninger for optimalisering av drift og vedlikehold til næringsmiddel, farmasøytisk, sykehus, pulp & paper, mekanisk industri, maritim, offshore og akvakultur.

Multi Media Filter (MMF)
1-1000 m3/t

Multi Media Filter er trykksatte tankanlegg som designes med ulike media for filtrering, felling av jern og mangan, flokkulering av humus, adsorbsjon av lukt, smak, farge, klor, tungmetaller, pH regulering og ulike ionebytteprosesser.

Tanker og rørføring leveres i FRP, stål og rustfrie materialer. Komplett PLC styring med pneumatisk eller elektrisk aktuerte ventiler og tids-/flow-/trykkdiffernsestyrt tilbakespyling eller regenerering. Det leveres også konfigurasjoner med manuelt betjente ventiler.

Avhengig av applikasjon og krav anvendes en lang rekke filtreringsmedier for:

Sediment filtrering

Flokkulering

Felling

Adsorbsjon

Ionebytting

pH regulering

Fenol og olje reduksjon

Vi skreddersyr løsninger for optimalisering av drift og vedlikehold til næringsmiddel, farmasøytisk, sykehus, pulp & paper, mekanisk industri, maritim, offshore og akvakultur

Mekanisk filter – sediment/flokking/flokkulasjon

Container vannrenseanlegg

5-1000 m3/t

Vi har lang erfaring med design og produksjon av nøkkelferdige vannrenseanlegg i container for mobile eller permanente behov. Leveranser innbefatter mindre vannforsyningsanlegg, prosessvann og industrielle avløpsapplikasjoner.

Containere kan leveres pre-isolert, med AC, pumpestasjon, mottakstank, rentvannstank, nødvendig vannrenseteknologi og teknologispesifikasjon tilpasset marked, applikasjon, drifts- og vedlikeholdsscenario. Avhengig av applikasjon og flow kan flere containere parallel- eller seriekobles.

Drikkevann – Prosessvann – Industrielt avløp

Gjennom kartlegging av råvanns- eller avløpskvalitet, gjeldende lovgivning eller interne kvalitetskrav finner vi den optimale løsning med fokus på ønsket CAPEX/OPEX scenario.

Vi jobber aktivt med “state of the art technology” innen screen filter, media filter, adsorbsjon, ionebytting, UF, RO, MB, EDI, UV, AOT, OZON og ClO2, DAF, SBR, MBR, MBBR og BCR.

Ultrafilter (UF)
Membranfiltrering >0,03 mikron

Drikkevann

Vi har lang erfaring med anvendelse av ultrafiltrering som et poleringstrinn i drikkevann for partikkelfjerning og som mikrobiologisk barriere.

Våre membraner fungerer som en absolutt barriere for å ekskludere partikler, kolloider og makromolekyler (herunder noen organiske stoffer og mikroplast) ned til 0,03µm, inkludert patogener, bakterier og virus.

Industri & prosessvann

Ultrafilter systemer anvendes dessuten i stadig større grad innen følgende områder:

Næringsmiddel

Farmasøytisk

Sykehus

Laboratorier

Blod dialyse

Akvakultur

I forhold til design, CAPEX/OPEX scenario bruker vi også ultrafiltrering som forbehandling for RO anlegg for optimert drift, redusert CIP og lenger levetid.


Omvendt Osmose (RO)

Membranfiltrering >0,0001 mikron

Drikkevann

Vi har lang erfaring med anvendelse av siste poleringstrinn i drikkevann for partikkelfjerning, farge, smak og fjerning av lukt og som mikrobiologisk barriere.

Våre membraner fungerer som en absolutt barriere for å ekskludere partikler, kolloider og makromolekyler (herunder organiske stoffer og mikroplast), næringssalter, klorider og giftstoffer ned til 0,0001µm, inkludert patogener, bakterier og virus.

Industri & prosessvann

RO systemer med forfiltrering anvendes i mange industrielle prosesser for produksjon av prosessvann med lav ledningsevne for å unngå korrosjon og utfellingsproblematikk.

Næringsmiddel

Farmasøytisk

Sykehus

Laboratorier

Bloddialyse

Akvakultur

Maritim

Offshore

De-Ionisering (EDI/MB)

Ledningsevne <1µ/cm

Elektro De-Ionisering (EDI) anvendes som et siste poleringstrinn for å produsere ultrarent de-mineralisert vann med ledningsevne helt ned til <1µ/cm.

Mixed Bed (MB) anvendes som et siste poleringstrinn for å produsere de-mineralisert vann med lav ledningsevne til laboratorier, fotolaboratorier, trykkerier, tannleger, leger, apoteker, skoler, lasermaskiner, batteripåfylling og lignende applikasjoner.

Industri & prosessvann

EDI vann med ledningsevne helt ned til <1µ/cm anvendes innen:

Semiconductor

Farmasøytisk

Kraftverk

Kjelevann

Bloddialyse

Forbehandling med enkelt eller double pass RO er normalt nødvendig for industrielle prosesser for å oppnå ønsket ledningsevne. Pga. drift, vedlikehold, energiforbruk og miljøhensyn anvender vi fortrinnsvis EDI som siste poleringstrinn fremfor MB.

Ultraviolett filter (UV/AOT)

Dose 40-120 mJ/cm3
Ö-norm/NVI/IMO/USCG

Høyeffektive UV-filter som bakteriologisk barierre for bakterier, virus, sporer og parasitter. UV-bestråling er en 100% miljøvennlig teknologi for å sikre trygt og bakteriefritt vann.

Vi har levert UV-anlegg i Norge siden 2000 og leverer løsninger til en rekke applikasjoner og med ulike lovpålagte godkjenninger og interne godkjenninger.

Ö-norm godkjente UV-anlegg for privat og kommunal vannforsyning, samt industri, sykehus og farmasøytisk industri.

Veterinærinstitutt godkjenning (NVI) for RAS og andre applikasjoner innen akvakultur.

IMO & USCG godkjenning for ballastvann applikasjoner (BWT).

UV-anlegg for desinfeksjon av vann til næringsmiddelinsdustri, fontener og vanndamp.

UV-anlegg for polering av fekalt eller industrielt avløpsvann.

UV-anlegg for private hustander, hytter og bedrifter.

Sølvion-sterilisering

Sølvion-sterilisering anvendes på drikke- og prosessvannsanlegg for sterilisering av vann i tanker og rørsystemer. Teknologien er i utgangspunktet utviklet og brukt innen maritim sektor, men anvendes nå også som beskyttelse mot legionella.

Typiske applikasjoner for denne teknoloigen er:

Tanker

Fontener

Lukkede rørsystemer

Drikkevann maritimt/offshore


Lagringstanker

0,1-25.000 m3

Vi leverer lagringstanker for oppsamling av råvann, rentvann, skyllevannm, prosessvann og avløpsapplikasjoner.

Tanker designes etter behov med pumpe- og flottørstyringer.

Tanker 0,1-15m3

Tanker i denne kategorien for rent vann leveres som regel i PP og PE materiale, men kan også leveres i SS 304 eller 316.

Tanker 15-25.000 m3

Tanker i denne kategorien designes ift. behov og monteres på bruksstedet. Flat sheet konstruksjonen muliggjør retrofit i eksisterende bygg og kan tilpasses tilgjengelig footprint.

Industri

Komplette vannrenseløsninger for vann, avløp og resirkulering

Bedrift

Komplette vannrenseløsninger for hotell, restaurant boligbyggelag, næringseiendom

Privat

Komplette vannrenseløsninger for hus og hytte

Vannverk

Komplette vannrenseløsninger for

private og kommunale vannforsyninger

Akvakultur

Komplette vann- og avløpsrenseløsninger for

RAS anlegg og prosess

Sykehus

Komplette vannrenseløsninger for sykehus og farmasøytisk industri