Skrapefilter 2018-10-17T10:33:44+00:00

Skrapefilter

FS 31 – skrapefilter er basert på et filtreringsprinsipp med filtersil, hvor de faste partiklene samles opp på innsiden av filterelementet. I renseprosessen er det en loddrett eller roterende skrape, som skraper de faste partiklene ned i slamkammeret. Skrapefunksjonen aktiveres enten automatisk av differensialtrykk over filteret eller med bestemte tidsintervaller. Dreneringen styres individuelt med et elektrisk eller pneumatisk styresystem

Kapasitet  27 – 223 m3/h
Tilkobling Størrelse DN 50 – DN 150
Filtreringsareal 860 cm2 – 4840 cm2
Skrapefilter
  • Høy kapasitet
  • Europeisk kvalitetsprodukt