Vår Historie 2021-09-06T14:50:19+00:00

  Vår historie   

Vår reise startet i Danmark i 1990 og siden har vi opparbeidet betydelig spisskompetanse og anerkjennelse gjennom etablering av 7 selskaper i Europa, Øst Afrika og Sentral Amerika. Siden oppstarten i Danmark i 1990 har vi utviklet oss fra produksjon av én enkel teknologi til dagens R&D, design, produksjon og drift av komplette systemløsninger innen vann, avløp og resirkulering. Reisen har vært lang og krevende, men også svært spennende, og vi tørr påstå at vi har opparbeidet en ganske unik kompetanse og et globalt nettverk av samarbeidspartnere som stiller opp når problemer skal løses.

  •        
       

Gründerkultur & CTS Mission

Vår utvikling har i stor grad været drevet av en utpreget Gründerkultur med høyt tempo, hardt arbeid og genuin fokus på kvalitet, detaljer og struktur.I tillegg ligger det dypt forankret i bedriftskulturen å utfordre etablerte tankemønstre og i stedet tenke vertikalt eller diagonalt der man vanligvis tenker horisontalt. Denne ingrediens, har sammen med en urokkelig vilje til å lykkes der andre gir opp og likevel gjennom målrettet, analytisk og innovativt arbeid få til det andre ikke trodde var mulig engang. Vi har jobbet aktivt etter vår egendefinerte CTS Mission som sammenfatter vår interne “think tank” og “trouble shooting” kultur:

C –

T –

S –

Challenging

Thinking

Solving

Gjennom denne modellen har vi løst mange utfordringer og fått frem nye innovative og spesialtilpassede grønne løsninger med fokus på miljø, vannbesparelse, energiforbruk, footprint, investerings- og driftskostnad.

Internasjonalt “make shift”


Etter etableringer i Tyskland og Norge på 90tallet, brakte den teknologiske utviklingen på 2000tallet stadig mer avanserte PLC styringer, trådløse følere, biologiske sensorer, fjernavlesning, sømløst grensesnitt osv osv osv.


Vi følte nå at vi var modnet og rustet for å ta skrittet ut i det internasjonale markedet.


Basert på et strategisk ønske om å bidra med vår kompetanse i utviklingsland, samtidig som vi skulle drive kommersiell drift, ble flere markeder i Asia, India og Afrika vurdert. Etter flere feasibility studier og prøveleveranser fra 2009 til 2012, ble satsingen for Øst Afrika gjort i Uganda i 2013 og senere en ny satsing for Sentral Amerika i Costa Rica i 2017. Disse etableringer skulle imidlertid vise seg å være mer krevende enn først antatt.


Motsatt vårt arbeid i Europa har vi i 2. og 3. verden land måttet lære oss å lytte til en annen type kunder og utvikle “make shift” løsninger. Her er fokus ofte rettet mot å få løst et akutt teknisk eller samfunnsmessig problem på en tilfredsstillende miljøvennlig måte, men med fokus på lav investeringskostnad, svært enkel operasjon, drift og vedlikehold


Dette har vært svært lærerikt og gjør at vi i dag har erfaring med “make shift” gjennom mange vellykkede leveranser av både vann- og avløpsrensing til vannverk, industri, hoteller, eiendommer og boligområder. Arbeidsmetodikken er kartlegging av råvanns-/avløpsvannskvalitet, gjeldende lovgivning, interne kvalitetskrav eller rett og slett hvordan kunden ønsker å gjennomføre prosjektet og hvilket budsjett vi må møte.


Mottoet er nå: “Make shift” fungerer også bra og bidrar til å finne løsninger vi vanligvis ikke hadde hatt evnen til å se.