Verdier og Visjon 2020-03-17T12:12:38+00:00

Verdier

Vi tenker utenfor boksen

Vi fortsetter å være nyssgjerrige

Vi skal levere kvaltiet

Vi skal ha fokus på miljø og energiforbruk

Vi skal ha fokus på resirkulering

Vi skal tilføreres oss ny kompetanse

Vi skal aldri stoppe å utfordre

Vi aksepterer ikke korrupsjon

Vi følger vår Corporate Social Responsibility

Vi gir aldri opp
Visjon

  • Vi jobber aktivt med
  • “state of the art technology”
  • og er dedikert til å møte fremtidens krav til miljøvennlige, grønne, kompakte og energibesparende design.
  • Parallelt tester vi kontinuerlig ut
  • nye teknologier, kjører egne piloter
  • og deltar i ulike R&D prosjekter
  • for å sikre dynamisk utvikling
  • i forhold til stadig skjerpede krav fra myndigheter og ikke minst for å imøtekomme
  • vårt felles globale miljøansvar’


Someone said “Yes we can” – so “can WE”